Home
Thông báo của Phòng Khoa học và Công nghệ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT
“Khoản tài trợ cho các chuyên gia giỏi nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – FIRST”

Ngày 15/6/2014, Ban Quản lý dự án FIRST đã chính thức thông báo kêu gọi tham gia “Khoản tài trợ cho các chuyên gia giỏi nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của dự án FIRST” (Thông báo số 01/TB-FIRST-FT). Trong thời gian qua, Ban Quản lý dự án FIRST đã nhận được sự quan tâm nhiệt tình từ các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các nhà khoa học công nghệ trong và ngoài nước, đặc biệt là các chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài.

Ban Quản lý dự án FIRST xin trân trọng thông báo sẽ tổ chức đợt đánh giá lần thứ nhất trong tháng 11/2014. Lần đánh giá này sẽ xem xét tất cả các hồ sơ được nộp tính đến 17h00 ngày 31/10/2014. Lần đánh giá thứ hai sẽ được thực hiện đối với các hồ sơ đề xuất được nộp từ 1/11 đến 17:00 ngày 31/12/2014.

Ban Quản lý dự án FIRST trân trọng đề nghị các tổ chức và cá nhân quan tâm tới Khoản tài trợ hoàn thiện hồ sơ đề xuất và nộp cho Ban Quản lý dự án FIRST.

Nội dung chi tiết quy định về điều kiện tham gia, các yêu cầu và hướng dẫn, tiêu chí đánh giá và lựa chọn, hình thức nộp đề xuất được quy định chi tiết trong Quy trình tài trợ và Mẫu hồ sơ hướng dẫn (hoặc tại đây) xin tài trợ của Dự án FIRST (bao gồm cả các biểu mẫu áp dụng) được đăng tải chi tiết trên công thông tin điện tử www.first-most.vn.

Địa chỉ liên hệ của Ban Quản lý Dự án FIRST, Bộ Khoa học và Công nghệ:
– Tầng 15, Tòa nhà Thăng Long, Số 98A, Ngụy Như Kon Tum, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.
– Điện thoại: +844 – 62864968; Fax: +844 – 62864956
– Giám đốc Ban Quản lý dự án: PGS.TS. Trần Quốc Thắng
– Tư vấn: Mọi thắc mắc xin liên hệ email: grants@first-most.vn với tiêu đề bắt đầu bằng [Talent]. (Tư vấn phụ trách hợp phần: Ông Bùi Tuấn Anh và Ông Trần Văn Đức).

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT
“Khoản tài trợ cho các chuyên gia giỏi nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – FIRST”

Ngày 15/6/2014, Ban Quản lý dự án FIRST đã chính thức thông báo kêu gọi tham gia “Khoản tài trợ cho các chuyên gia giỏi nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của dự án FIRST” (Thông báo số 01/TB-FIRST-FT). Trong thời gian qua, Ban Quản lý dự án FIRST đã nhận được sự quan tâm nhiệt tình từ các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các nhà khoa học công nghệ trong và ngoài nước, đặc biệt là các chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài.

Ban Quản lý dự án FIRST xin trân trọng thông báo sẽ tổ chức đợt đánh giá lần thứ nhất trong tháng 11/2014. Lần đánh giá này sẽ xem xét tất cả các hồ sơ được nộp tính đến 17h00 ngày 31/10/2014. Lần đánh giá thứ hai sẽ được thực hiện đối với các hồ sơ đề xuất được nộp từ 1/11 đến 17:00 ngày 31/12/2014.

Ban Quản lý dự án FIRST trân trọng đề nghị các tổ chức và cá nhân quan tâm tới Khoản tài trợ hoàn thiện hồ sơ đề xuất và nộp cho Ban Quản lý dự án FIRST.

Nội dung chi tiết quy định về điều kiện tham gia, các yêu cầu và hướng dẫn, tiêu chí đánh giá và lựa chọn, hình thức nộp đề xuất được quy định chi tiết trong Quy trình tài trợ và Mẫu hồ sơ hướng dẫn (hoặc tại đây) xin tài trợ của Dự án FIRST (bao gồm cả các biểu mẫu áp dụng) được đăng tải chi tiết trên công thông tin điện tử www.first-most.vn.

Địa chỉ liên hệ của Ban Quản lý Dự án FIRST, Bộ Khoa học và Công nghệ:
– Tầng 15, Tòa nhà Thăng Long, Số 98A, Ngụy Như Kon Tum, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.
– Điện thoại: +844 – 62864968; Fax: +844 – 62864956
– Giám đốc Ban Quản lý dự án: PGS.TS. Trần Quốc Thắng
– Tư vấn: Mọi thắc mắc xin liên hệ email: grants@first-most.vn với tiêu đề bắt đầu bằng [Talent]. (Tư vấn phụ trách hợp phần: Ông Bùi Tuấn Anh và Ông Trần Văn Đức).