Home
Thông báo Chương trình Học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ Dự án AUN/SEED-Net năm 2014, 2015

Thông báo Chương trình Học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ 
Dự án AUN/SEED-Net năm 2014, 2015

Dự án AUN/SEED-Net (Dự án mạng lưới hợp tác các trường đại học kỹ thuật Đông Nam Á) được thành lập nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các trường kỹ thuật trong khu vực Đông Nam Á do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, trong đó Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là thành viên. Kể từ khi hoạt động đến nay, Dự án đã có những hỗ trợ tích cực trong việc đào tạo cán bộ trẻ của Trường thông qua các chương trình học bổng thạc sĩ và tiến sĩ.

Nhằm cung cấp thêm thông tin về học bổng thường niên AUN/SEED-Net tới các cán bộ, sinh viên có mong muốn đi học Thạc sỹ, Tiến sỹ ở nước ngoài trong khuôn khổ Dự án, Trường ĐHBK HN (Phòng Hợp Tác Quốc Tế) phối hợp với Ban thư ký Dự án AUN/SEED-Net một số trường đại học thành viên tổ chức Buổi giới thiệu thông tin về các chương trình Học bổng AUN/SEED-Net 2014, 2015

Thời gian: 8h15 -11h30 ngày 20/10/2014 (Thứ Hai)

Địa điểm: Phòng 702 Tòa nhà Thư Viện Tạ Quang Bửu – Trường ĐHBK HN

Trân trọng kính mời cán bộ của Trường và các sinh viên, cựu sinh viên tới tham dự.

Thông báo Chương trình Học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ 
Dự án AUN/SEED-Net năm 2014, 2015

Dự án AUN/SEED-Net (Dự án mạng lưới hợp tác các trường đại học kỹ thuật Đông Nam Á) được thành lập nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các trường kỹ thuật trong khu vực Đông Nam Á do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, trong đó Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là thành viên. Kể từ khi hoạt động đến nay, Dự án đã có những hỗ trợ tích cực trong việc đào tạo cán bộ trẻ của Trường thông qua các chương trình học bổng thạc sĩ và tiến sĩ.

Nhằm cung cấp thêm thông tin về học bổng thường niên AUN/SEED-Net tới các cán bộ, sinh viên có mong muốn đi học Thạc sỹ, Tiến sỹ ở nước ngoài trong khuôn khổ Dự án, Trường ĐHBK HN (Phòng Hợp Tác Quốc Tế) phối hợp với Ban thư ký Dự án AUN/SEED-Net một số trường đại học thành viên tổ chức Buổi giới thiệu thông tin về các chương trình Học bổng AUN/SEED-Net 2014, 2015

Thời gian: 8h15 -11h30 ngày 20/10/2014 (Thứ Hai)

Địa điểm: Phòng 702 Tòa nhà Thư Viện Tạ Quang Bửu – Trường ĐHBK HN

Trân trọng kính mời cán bộ của Trường và các sinh viên, cựu sinh viên tới tham dự.