Home
Thông báo về việc giao đề tài cao học khóa 2021-2

Viện Cơ khí Động lực thông báo:

Các học viên cao học trúng tuyển đợt 2 năm 2021 cần khẩn trương làm việc với thầy hướng dẫn và hoàn thành đề cương luận văn theo mẫu đính kèm. Mau5_DeCuongLuanVan

Đề cương sau khi hoàn thành nộp bản cứng tới TS. Trương Văn Thuận tại Văn phòng Viện Cơ khí Động lực, phòng 102 nhà C6 – ĐHBKHN, bản mềm (word) gửi tới email: thuan.truongvan@hust.edu.vn với tiêu đề “vv. giao đề tài cao học 2021-2”.

Thời hạn:

17h ngày 28/11/2021.;

(Sau thời hạn này, hồ sơ đăng ký đề tài sẽ giải quyết vào học kỳ tiếp theo)