Home
SĐH thông báo! Học viên cao học chọn đề tài, liên lạc với thầy hướng dẫn và hoàn thành đề cương theo mẫu trước 28/09/2020

Viện Cơ khí Động lực thông báo!

Các em học viên cao học cần khẩn trương chọn đề tài luận văn thạc sĩ trong danh sách (mẫu 2), liên lạc với thầy hướng dẫn và hoàn thành đề cương luận văn theo mẫu.

Các em nộp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu cho TS. Trương Văn Thuận tại Văn phòng Viện Cơ khí Động lực, phòng 102 nhà C6 – ĐHBK HN

Mau2_DanhSachDeTai-ETM2020 – CKĐL

Mau3_DeXuatDeTai

Mau5_DeCuongLuanVan

Mau6b_DanhSachHuongDanDeTaiLuanVan