Home
Khóa học về xe tự hành và hội thảo “CÔNG NGHỆ TỰ HÀNH & GIAO THÔNG THÔNG MINH”

Khóa học về xe tự hành và hội thảo “CÔNG NGHỆ TỰ HÀNH & GIAO THÔNG THÔNG MINH”


Sáng ngày 22-3-2021 tại Trường đại học Bách khoa Hà Nội, Viện Cơ khí Động lực – Trường đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp với Phenikaa-X thuộc tập đoàn Phenikaa; Đại học Nagoya; TIER IV; METI (Nhật Bản) tổ chức buổi khai mạc khóa học về xe tự hành ” Autoware Academy Autonomous Driving Course”.

Trong buổi khai mạc có đại diện của lãnh đạo Viện Cơ khí Động lực, đại diện của Phenikaa-X, các giáo sư Nagoya (online), Tier IV (online) cùng với 40 sinh viên được tuyển chọn từ trường đại học Bách khoa Hà Nội và trường đại học Phenikaa tham dự.

Tại buổi lễ, giáo sư Lê Anh Tuấn đại diện trường đại học Bách khoa Hà Nội và tiến sĩ Lê Anh đại diện Phenikaa-X cùng trao giấy chứng nhận học bổng khóa học cho các sinh viên tuyển chọn.

Sau khi kết thúc phần học lý thuyết tại trường đại học Bách Khoa Hà Nội, các sinh viên sẽ học thực hành trên máy tính và mẫu xe tự hành tại trường đại học Phenikaa.

Trong khóa học này, sinh viên sẽ được học về các hệ thống cơ bản của xe tự hành, các thuật toán điều khiển trong thời gian thực và các cảm biến hiện đại nhất đang được ứng dụng trên thế giới dành cho các mẫu xe tự hành. Khóa học được kỳ vọng sẽ đặt nền móng cơ bản giúp cho sinh viên ngành Cơ khí Động lực làm chủ công nghệ xe tự hành trong tương lai.

Lịch và nội dung cụ thể như sau:

Date Venue Time Lesson Speaker
March 22nd (Mon) C2 – HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 09:00 – 10:00 Opening Ceremony
10:00-10:15 Morning Short Break
10:15-11:05 ① Overall of Autonomous Driving Ninomiya sensei
11:05-11:55 ② Technical points
11:55-12:05 AM Q&A Session
12:05-13:10 Lunch Time
13:10-14:00 ③ Remote Monitoring and Control System Lalith
14:00 – 14:30 ④ Business Chance by Autonomous Driving Okaidani
14:30-14:50 Afternoon Short Break
14:50 – 16:00 ⑤ Practical Use of Deep Learning Lalith
March 23th (Tue) PHENIKAA UNIVERSITY 09:00-10:30 ROS Exercise Lalith
10:30-10:40 Short Break
Autoware Exercise
10:40-11:30 ① Introduction
11:30-12:30 Lunch Time
12:30-13:20 ② Rviz
13:20-14:10 ③ Sensor Calibration
14:10-14:20 Short Break
14:20-15:10 ④ 3D Map Creation
15:10-16:40 ⑤ Localization
16:40-16:50 Short Break
16:50-17:40 ⑥ Vector Map Builder
March 24th (Wed) PHENIKAA UNIVERSITY 09:00-10:20 ⑦ Object Detection Lalith
10:20-10:50 ⑧ Traffic Signal Detection
10:50-11:00 Short Break
11:00-12:00 ⑨ Path Planning – (1/2)
12:00-13:00 Lunch Break
13:00-14:30 ⑨ Path Planning – (2/2)
14:30-15:20 ⑩ Decision Maker
15:20-15:30 Short Break
15:30-16:20 ⑪ Simulator
March 25th (Thur) PHENIKAA UNIVERSITY 09:00-17:00 Demonstration
March 26th (Fri) 13:00-18:00 Conference Autonomous Technology and Smart Transportation

————–
Xem thêm thông tin về sự kiện và đăng kí tham gia tại website Phenikaa-X: https://www.phenikaa-x.com/vi/vaa/

Nguồn: Ban tổ chức