Home
Hồ Hữu Hải

THÔNG TIN CÁN BỘ

5
Họ và tên: Hồ Hữu Hải
Học hàm, học vị: PGS, TS
Năm sinh: 1974
Vị trí công tác: Giảng viên
Điện thoại: 024. 38692508
Email: hai.hohuu@hust.edu.vn

1. Các môn học đảm nhiệm

 • Kết cấu ô tô
 • Tin học ứng dụng trong kỹ thuật ô tô
 • Hệ thống điện, điện tử ô tô
 • Cơ điện tử trên ô tô và xe chuyên dụng
 • Mô hình hóa và mô phỏng trong kỹ thuật ô tô

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

 • Cơ điện tử trên ô tô và xe chuyên dụng
 • Hệ thống động lực ô tô và xe chuyên dụng
 • Động lực học và điều khiển chuyển động của ô tô

3. Quá trình đào tạo

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến Sĩ 2005 Cơ khí / Đại học kỹ thuật Liberec
Thạc Sĩ 1998 Kỹ thuật ô tô / Đại học Bách Khoa Hà Nội
Kỹ sư 1996 Kỹ thuật ô tô máy kéo / Đại học Bách Khoa Hà Nội

4. Tóm tắt quá trình công tác

 • 1996-2000:     Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2000-2005:    NCS Trường Đại học Kỹ thuật Liberec
 • 2005 đến nay: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

5. Công trình NCKH điển hình

 • Nghiên cứu tổng hợp hệ thống tự động chẫn đoán nguyên nhân hỏng hóc của ô tô, mã số T2007-123.
 • Nghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm bộ điều khiển điện tử cho hệ thống chống bó cứng bánh xe khi phanh, mã số T2009-224.
 • Nghiên cứu đề xuất bộ điều khiển phanh ô tô nhằm nâng cao tính ổn định của xe khi phanh, mã số B2010-01-231.

6. Các giáo trình đã biên soạn

 • Nguyễn Khắc Trai, Nguyễn Trọng Hoan, Hồ Hữu Hải, Nguyễn Văn Chưởng, Phạm Huy Hường, Trịnh Minh Hoàng:  Kết cấu ô tô. NXB Bách Khoa Hà Nội, 2010.

7. Một số bài báo điển hình

 1. Hồ Hữu Hải: Xây dựng mô hình và mô phỏng hệ thống truyền lực thủy thể tích trên xe chuyên dụng bằng Matlab-Simulink; Tạp chí Khoa học Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật, số 69 năm 2009. ISSN: 0868-3980.
 2. Nguyen Trong Hoan, Ho Huu Hai, Lai Nang Vu, Phung Anh Nam: The study and development of vehicle ABS ECU; The 15th Asia Pacific Automotive Engineering Conference – APAC 15, Hanoi 26-28/10/2009.
 3. Tung To Hoang, Hoan Nguyen Trong, Hai Ho Huu: Using fluent to simulate the air-flow around body of coach manufactured in Vietnam. The 15th Asia Pacific Automotive Engineering Conference – APAC 15, Hanoi 26-28/10/2009.
 4. Hồ Hữu Hải: Nghiên cứu cải tiến bệ thử công suất theo hướng số hóa việc đo và chỉ thị kết quả đo; Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 148, tháng 11 năm 2009, trang 31-34.
 5. Hồ Hữu Hải: Nghiên cứu bộ điều khiển mờ cho hệ thống động lực trong nông nghiệp, nông thôn; Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, ISSN: 0866-7020, số tháng 4/2010.
 6. Hồ Hữu Hải: Control of hydraulic motive system for improvement of fuel consumption; Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, số 78/2010.
 7. Hồ Hữu Hải, Hồ Hữu Hùng, Lại Năng Vũ: Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm bộ điều khiển điện tử cho hệ thống chống bó cứng bánh xe khi phanh; Tạp chí Giao thông vận tải, ISSN: 0866-7012, số 4/2010.
 8. Nguyễn Thành Công, Hồ Hữu Hải, Đào Mạnh Hùng: Nghiên cứu đề xuất bộ điều khiển chuyển động ổn định của ô tô; Tạp chí Giao thông vận tải, ISSN: 0866-7012, số 5/2010.
 9. Hồ Hữu Hải, Lê Ngọc Trung: Nghiên cứu khảo sát chuyển động của ô tô 4 bánh xe dẫn hướng; Tạp chí Cơ khí ViệtNam, số 5/2010.
 10. Hồ Hữu Hải, Phạm Bá Duẩn: Nghiên cứu đề xuất bộ điều khiển cho hệ thống động lực ô tô sử dụng CVT; Tạp chí Cơ khí ViệtNam, số 8/2011, ISSN 0866-7056.
 11. Hồ Hữu Hải, Nguyễn Sỹ An, Hồ Hữu Hùng: Nghiên cứu đề xuất và mô phỏng hệ thống điều chỉnh lực phanh cho xe máy; Tạp chí Cơ khí ViệtNam, số đặc biệt 01, 10/2011, ISSN 0866-7056.
 12. Hồ Hữu Hải, Trần Thế Hiền: Nghiên cứu ảnh hưởng của ngưỡng chuyển số đến tiêu thụ nhiên liệu của ô tô sử dụng hộp số tự động; Tạp chí Cơ khí ViệtNam, số đặc biệt 01, 10/2011, ISSN 0866-7056.
 13. Lại Năng Vũ, Nguyễn Quốc Cường, Hồ Hữu Hải, Ngô Thanh Bình: Thiết kế chế tạo thiết bị đo vận tốc góc, gia tốc góc bánh xe trên ô tô có hệ thống phanh ABS; Tạp chí Giao thông vận tải, ISSN: 0866-7012, số 12/2011 .
 14. Trần Thị Hà Phương, Hồ Hữu Hải: Nghiên cứu đề xuất bộ ước lượng vận tốc chuyển động của ô tô trong quá trình phanh; Tạp chí Công nghiệp nông thôn, ISN: 1859-4026, số 7/2013..
 15. Nguyễn Sỹ An, Hồ Hữu Hải, Hồ Hữu Hùng: Nghiên cứu đề xuất hệ thống phanh điều chỉnh áp suất cho xe máy; Tạp chí Cơ khí việt nam, ISSN 0866-7056, số đặc biệt 2014.
 16. Nguyễn Sỹ An, Hồ Hữu Hải, Lưu Văn Tuấn: Mô phỏng hoạt động van điều áp trong hệ thống phanh xe máy; Tạp chí Cơ khí việt nam, ISSN 0866-7056, số đặc biệt 2014.
 17. Hồ Hữu Hùng, Nguyễn Trung Kiên, Hồ Hữu Hải: Mô phỏng hệ thống phanh khí nén trên ô tô; Tạp chí Giao thông vận tải, ISSN: 0866-7012, số 12/2013.
 18. Trần Quang Tuấn, Hồ Hữu Hải: Đề xuât bộ điều khiển hệ thống động lực ô tô điện sử dụng CVT; Tạp chí Giao thông vận tải, ISSN: 0866-7012, số 12/2013.
 19. Nguyễn Ngọc Tuấn, Dương Ngọc Khánh, Hồ Hữu Hải, Tạ Cao Minh: Mô hình hóa và mô phỏng hệ truyền động điện cho ô tô điện sử dụng 4 động cơ điện đặt trong bánh xe; Tạp chí Giao thông vận tải, ISSN: 0866-7012, số 12/2013.
 20. Hồ Hữu Hùng, Nguyễn Trung Kiên, Hồ Hữu Hải: Mô phỏng bộ điều khiển hệ thống phanh ABS khí nén; Tạp chí Giao thông vận tải, ISSN: 0866-7012, số 3/2014.
 21. Hồ Hữu Hùng, Hồ Hữu Hải, Lưu Văn Tuấn, Lê Anh Vũ: Nghiên cứu khả năng đáp ứng tần số điều khiển của hệ thống phanh ABS khí nén; Tạp chí Khoa học Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật, ISSN: 0868-3980, số 1 năm 2015.
 22. Trần Văn Thoan, Hồ Hữu Hải, Đàm Hoàng Phúc, Dương Ngọc Khánh: Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển PID vào điều khiển công suất động cơ nhằm chống trượt quay bánh xe chủ động; Tạp chí Cơ khí Việt Nam, ISSN 0866-7056, số 10/2018.
 23. Hồ Hữu Hải, Dương Ngọc Khánh, Đàm Hoàng Phúc,Lê Anh Vũ: Thực nghiệm đánh giá hiệu quả hệ thống chống trượt quqay bánh xe bằng phương pháp tác động vào hệ thống phanh khí nén có ABS; Tạp chí Cơ khí Việt Nam, ISSN 0866-7056, số 10/2018.
 24. Nguyễn Sỹ An, Hồ Hữu Hải, Lưu Văn Tuấn: Chế tạo, thử nghiệm hoạt động hệ thống phanh hạn chế trượt trên xe máy; Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ 5, ISSN 978-604-67-1103-2, 2018.
 25. Hồ Hữu Hải, Nguyễn Ngọc Tuấn, Trần Thị Hà Phương: Mô phỏng giảm chấn 1 lớp vỏ trong hệ thống treo ô tô; Tuyển tập công trình khoa học hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 10, ISSN 978-604-913-719-8, 2018.

8. Học viên cao học đang hướng dẫn

 • Lê Đình Nghiêm, khóa 2019A, nghiên cứu chiến lược điều khiển chuyển số hệ thống động lực ô tô điện nhằm tăng hiệu suất sử dụng năng lượng.