Home
Duy Quang VU

Bản trích ngang của: GS.TSKH. Vũ Duy Quang

Viện: Cơ khí động lực

Bộ môn: Kỹ thuật Thủy khí và Tầu thủy

 

 

1. Họ tên: Vũ Duy Quang
2. Ngày/tháng/năm sinh: 16/09/1941
3. Nơi công tác: ĐH Bách Khoa Hà Nội, khoa kỹ thuật Thủy khí và Tầu thủy
4. Địa chỉ cơ quan: Số 1, phố Đại Cồ Việt, Hà Nội
5. Phương thức liên hệ: Email: vuduyquanggs@yahoo.comDi động: 0913542578Điện thoại cơ quan: 04-38692501
6. Học vị cao nhất: TSKH.
7. Ngày/tháng/năm đạt học vị cao nhất: 29/12/1991
8. Nơi đạt học vị cao nhất: Viện HL KH Liên Xô
9. Năm đạt chức danh: Phó Giáo sư: 1996 Giáo sư: 2002
10. Ngành: Cơ học
11. Chuyên ngành: Cơ học thủy khí
12. Ngoại ngữ: Nga, Pháp, Anh
13. Hướng nghiên cứu: 1. Trao đổi nhiệt chất trong chất lỏng phi Newton
2. Tính toán lực cản của vật trong chất lỏng
14. Các công trình nghiên cứu công bố trong 5 năm gần đây nhất: 1. Các công trình đăng trong Tuyển tập HNKH toàn quốc Cơ học thủy khí các năm 2005,2006,2007, 2008
15. Sách đã xuất bản: 1. Thủy khí động lực kỹ thuật, NXB.ĐH và THCN 4 tập, 1979
2. Kỹ thuật Thủy khí, NXB, KH và KT,2009
16. Thông tin bổ sung: Kết hợp với các hướng nghiên cứu của PGS.TS.Lê Quang
17. Đề tài luận án Tiến sĩ (dành cho thí sinh NCS): 1. Lý thuyết lớp biên có thấm
2. Tính toán lực cản của vật trong chất lỏng. Ứng dụng vào Tầu thủy và Hàng không.