Home
Đơn vị

Đơn vị

 1. Bộ môn Ôtô và Xe chuyên dụng
 • Lãnh đạo:

Trưởng Bộ môn: PGS.TS Dương Ngọc Khánh
Phó Trưởng Bộ môn: PGS.TS Đàm Hoàng Phúc
Phó Trưởng Bộ môn: TS. Trịnh Minh Hoàng

 • Liên hệ:

Phòng 306-C3 ĐH BKHN, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội.
Tel: (024). 38692508

 1. Bộ môn Động cơ đốt trong
 • Lãnh đạo:

Trưởng bộ môn: PGS.TS Khổng Vũ Quảng
Phó Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Thế Trực

 • Liên hệ:

Phòng 311-C3 ĐH BKHN, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội.
Tel: (024)38680097

 1. Máy và Tự động thủy khí
 • Lãnh đạo

Trưởng bộ môn: TS. Trần Khánh Dương
Phó Trưởng Bộ môn: TS. Trần Xuân Bộ

 • Liên hệ:

Phòng 205-C6 ĐH BKHN, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội.
Tel/Fax: (024)38692984

 1. Bộ môn Kỹ thuật thủy khí và Tàu thủy
 • Lãnh đạo

Trưởng bộ môn: TS. Phạm Văn Sáng
Phó Trưởng Bộ môn: TS. Hoàng Công Liêm

 • Liên hệ:

Phòng 206-C6 ĐH BKHN, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội.
Tel: (024)38692501/36230592
Fax: (024)36230592

 1. Bộ môn Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ
 • Lãnh đạo

Trưởng bộ môn: PGS.TS Vũ Đình Quý
Phó Trưởng Bộ môn: PGS.TS Hoàng Thị Kim Dung
Phụ Trách CLC ngành Hàng không: PGS.TS Vũ Đình Quý

 • Liên hệ:

Phòng 309-C3 ĐH BKHN, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội.
Tel: (024)38682525

 1. Trung tâm nghiên cứu Động cơ, nhiên liệu và khí thải
 • Lãnh đạo

Giám đốc: PGS.TS Phạm Hữu Tuyến
Phó giám đốc: PGS.TS Nguyễn Thế Lương

 • Liên hệ:

Toà nhà C15 ĐH BKHN, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội.
Tel: (024)38683617
Fax: (024)38683619

Comment