Home
Công ty YS Flora Việt Nam tuyển dụng kỹ sư CK, CKĐL, Điện, Điện tử

Công ty YS Flora Việt Nam tuyển dụng kỹ sư CK, CK Động lực, Điện, Điện tử


Các em có nhu cầu ứng tuyển hãy đọc kỹ và chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn rồi gửi lại cho Văn phòng Viện cơ khí Động lực trong thời gian sớm nhất. Sau khi có danh sách ứng viên, đơn vị tuyển dụng sẽ gửi mail và lên lịch phỏng vấn cho các ứng viên.