Home
Chương trình học bổng và thực tập tại Daizo Tec năm học 2018 – 2019

 THÔNG BÁO

I. Chương trình học bổng Daizo Tec năm học 2018 – 2019

Căn cứ vào Thỏa thuận được ký kết giữa Công ty TNHH Daizo Tec và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội về việc triển khai chương trình học bổng Daizo Tec; căn cứ tiêu chí xét chọn học bổng, Nhà trường xin thông báo Chương trình học bổng Daizo Tec với các nội dung sau:

 1. Đối tượng xét chọn:
 • Sinh viên K60 (trình độ năm thứ 3) ngành Cơ khí, Cơ khí động lực, Điện.                                       
 • Điểm trung bình tích lũy CPA trên 3.0.
 • Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt.
 • Không xét hồ sơ của sinh viên hệ liên thông: Cử nhân lên kỹ sư, Cao đẳng chuyển hệ.
 1. Số lượng học bổng: 04 suất. Trị giá 600 USD/suất.
 2. Quy trình xét duyệt học bổng:

+ Tháng 3/2018: nộp hồ sơ ứng tuyển.

+ Tháng 4/2018: thi viết.

+ Đầu tháng 5/2018: Phỏng vấn bởi Daizo Tec.

 1. Hồ sơ gồm: Đơn đăng ký học bổng theo mẫu xem tại đây.
 2. Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2018.
 3. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng 103 – C1 (Bàn 3).
 4. Lưu ý: Học bổng Daizo Tec sẽ được trao vào tháng 9/2018 và sẽ được tính vào năm học 2018-2019. Sinh viên nhận Học bổng Daizo Tec sẽ không nhận Học bổng nào khác trong năm học 2018-2019.

 

II. Chương trình thực tập tại Công ty TNHH Daizo Tec năm 2018

Căn cứ vào Thỏa thuận được ký kết giữa Công ty TNHH Daizo Tec và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội về việc triển khai chương trình thực tập tại Công ty Daizo Tec; Nhà trường xin thông báo Chương trình thực tập tại Công ty Daizo Tec với các nội dung sau:

 1. Đối tượng xét chọn:
 • Sinh viên K59 (trình độ năm thứ 4) ngành Cơ khí, Kỹ thuật tàu thủy.                                       
 • Kết quả học tập GPA kỳ 20171 trên 3.0.
 1. Số lượng: 01 suất.
 2. Nội dung chương trình thực tập:
 • Thời gian thực tập từ ngày 2 đến 31/07/2018.
 • Sinh viên được nhận trợ cấp thực tập 5 USD/ngày.
 • Công ty sẽ trao Giấy chứng nhận cho sinh viên khi hoàn thành khóa thực tập.
 1. Quy trình tuyển chọn:

+ Tháng 3/2018: nộp hồ sơ ứng tuyển.

+ Tháng 4/2018: thi viết.

+ Đầu tháng 5/2018: Phỏng vấn bởi Daizo Tec.

 1. Hồ sơ gồm: Đơn đăng ký theo mẫu xem tại đây.
 2. Thời hạn đăng ký: 26/03/2018.
 3. Địa điểm: Phòng 103 – C1 (Bàn 3).