Home
Điểm mới trong tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2020

Điểm mới trong tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2020

Thay vì xét tuyển 2 đợt vào tháng 3 và tháng 8 hàng năm, năm 2020 này, trường ĐHBK Hà Nội sẽ tổ chức xét tuyển trình độ Thạc sỹ làm nhiều đợt khác nhau nhằm phù hợp về mặt thời gian và công việc của các ứng viên đăng ký.

Theo đó, sau khi nộp hồ sơ xét tuyển, ứng viên sẽ được thông báo về lịch phỏng vấn. Thời gian phỏng vấn dành cho các ứng viên tham gia xét tuyển bắt đầu từ 01/12/2019 đến hết 10/04/2020, được tổ chức thành nhiều đợt. Kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau khi phỏng vấn 05 ngày.

Trường ĐHBK Hà Nội, theo quy định, chỉ áp dụng hình thức xét tuyển bậc Thạc sỹ đối với các ứng viên đăng ký học các chương trình đào tạo Thạc sỹ theo định hướng nghiên cứu. Cụ thể là các ứng viên 1/đã tốt nghiệp đại học chính quy các chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ của các trường đại học ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo uy tín trên thế giới được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, 2/tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, thời gian tính từ lúc tốt nghiệp đại học đến lúc nộp hồ sơ xét tuyển không quá 03 năm, 3/đăng ký chuyên ngành bậc Thạc sỹ đúng với chuyên ngành bậc đại học, 4/ có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tiếng Anh tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho người Việt Nam.

Chương trình đào tạo Thạc sỹ theo định hướng nghiên cứu phù hợp với người đang học hoặc có nguyện vọng làm việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn và hoạch định chính sách hoặc nghiên cứu phát triển. Thời gian đào tạo là 1.5 năm (gồm 03 học kỳ) và đào tạo tập trung theo học chế tín chỉ.

Riêng đối với các ứng viên diện thi tuyển, trường ĐHBK Hà Nội vẫn tổ chức tuyển sinh vào tháng 3 và tháng 8 hàng năm. Hiện tại, Nhà trường đang tiến hành tuyển sinh trình độ Thạc sỹ đợt 1.2020, thời gian đăng ký trực tuyến và nộp hồ sơ đối với các ứng viên thi tuyển là từ ngày 15/10/2019 đến ngày 20/03/2020; đối với ứng viên xét tuyển là hết 10/4/2020. Chi tiết xem tại: https://ts.hust.edu.vn/asset/-/asset_publisher/ddNQG1HrIiqp/content/thong-bao-tuyen-sinh-thac-si-ot-1-2020

Ngoài ra, theo quy định mới trong chính sách học bổng dành cho học viên cao học của trường ĐHBK Hà Nội, từ năm 2019, tất cả học viên trúng tuyển vào chương trình đào tạo Thạc sỹ theo định hướng nghiên cứu, tập trung toàn thời gian tại trường sẽ được cấp học bổng nếu đủ điều kiện. Quy định này bao gồm cả học viên trúng tuyển theo hình thức xét tuyển và thi tuyển. Mức học bổng trường ĐHBK Hà Nội dành cho học viên Thạc sỹ là 100% học phí (đối với học viên tốt nghiệp chương trình đại học của Trường ĐHBK Hà Nội không quá 1 năm tính đến thời điểm tuyển sinh và có kết quả học tập đại học đạt (CPA) từ 3.2 trở lên, hoặc học viên là tác giả chính theo địa chỉ của Trường của 01 bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục ISI hoặc tác giả chính của 02 bài báo trên tạp chí thuộc danh mục Scopus) hoặc 50% học phí (đối với học viên tốt nghiệp chương trình đại học của Trường ĐHBK Hà Nội không quá 1 năm tính đến thời điểm tuyển sinh và đạt CPA từ 2.8 đến cận 3.2 hoặc học viên là tác giả chính theo địa chỉ của Trường của 01 bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục Scopus).

Nguồn: hust.edu.vn