Home
Vũ Văn Trường

THÔNG TIN CÁN BỘtruong-new

Họ và tên: Vũ Văn Trường

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Ngày tháng năm sinh: 14/06/1983

Vị trí công tác: Giảng viên

Điện thoại:  (024)3869-2984/ 0915-058-146

Email: vuvantruong.pfae@gmail.com

Webpage:  GoogleSite  |   Google Scholar   |   ResearcherID   |   Orchid

 1. Các môn học đảm nhiệm:
 • Máy thủy khí; Lý thuyết cánh I; Bơm quạt cánh dẫn I
 1. Lĩnh vực hoạt động khoa học:
 • Dòng chảy trong máy và thiết bị thuỷ khí; Dòng nhiều pha (rắn, lỏng và khí); Quá trình truyền nhiệt và chất, quá trình biến đổi pha (hóa rắn/nóng chảy và hội tụ/bay hơi); Công nghệ ứng dụng trong sản xuất vật liệu bán dẫn
 • Mô phỏng động lực học dòng chảy; Phương pháp số
 • Năng lượng tái tạo
 1. Thành tích, giải thưởng
 • 2013 Outstanding paper award (Journal of Chemical Engineering of Japan)
 • 4/2012 – 3/2014 Học bổng của Hội phát triển khoa học Nhật Bản (JSPS)
 • 4/2011 – 3/2012 Học bổng JASSO (Japan Student Services Organization)
 • 10/2010 – 3/2011 Học bổng ASTER
 • 10/2008 – 9/2010 Học bổng của chính phủ Nhật Bản (MEXT)
 • 2002 – 2007 Học bổng khuyến học của ĐH Bách Khoa Hà Nội; Học bổng của tập đoàn SAFRAN
 • (2006); Học bổng của tập đoàn DAEWOO (2005)
 1. Quá trình đào tạo:
Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến Sĩ 2013 Khoa học và kỹ thuật tích hợp/ĐH Ritsumeikan (Nhật Bản)
Thạc Sĩ 2010 Khoa học và công nghệ tiên tiến/ ĐH Ritsumeikan (Nhật Bản)
Kỹ sư 2007 Kỹ thuật hàng không/ ĐH Bách Khoa Hà Nội

 

 1. Tóm tắt quá trình công tác:
 • 4/2014 – nay: Giảng viên, Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 03/2016; 11-12/2015; 12/2014-01/2015: Trợ lý nghiên cứu, ĐH Ritsumeikan, Nhật Bản
 • 4/2013 – 3/2014: Nghiên cứu sau tiến sĩ, Đại học Ritsumeikan, Nhật Bản
 • 2/2012 – 3/2012: Trợ lý nghiên cứu, Đại học Notre Dame, Hoa Kỳ
 1. Công trình NCKH điển hình:
 • 2017–2019: Chủ nhiệm đề tài Quỹ NAFOSTED: Numerical investigation of drop solidification under the influence of natural and forced convection.
 • 2016–2017: Chủ nhiệm đề tài cấp trường: Nghiên cứu và xây dựng chương trình tính toán mô phỏng số quá trình hóa rắn ứng dụng trong thiết bị tích trữ năng lượng nhiệt ẩn.
 • 2016–2017: Thành viên nghiên cứu đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo tay máy robot 4 bậc tự do làm việc dưới nước ở độ sâu tối đa 30m.
 • 2015–2017: Chủ nhiệm đề tài Qũy phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED): Nghiên cứu mô phỏng số quá trình hóa rắn và nóng chảy của vật liệu chuyển pha.
 • 2012–2014: Chủ nhiệm đề tài Hội phát triển Khoa học Nhật Bản (The Japan Society for the Promotion of Science): Nghiên cứu và phát triển phương pháp, kỹ thuật và hệ thống (dựa trên tính không ổn định của tia rỗng/kép) để tạo ra các hạt Silic rỗng (ứng dụng cho pin mặt trời).
 1. Các giáo trình đã biên soạn:
 2. Đào tạo sau đại học
 • Thạc sỹ:

1. Đào Văn Khoa. Đề tài: Nghiên cứu sự chuyển pha của giọt nước đọng trên cánh máy bay. Khóa: 2017-2018. Tình trạng: đã bảo vệ

2. Phạm Duy Bính. Đề tài: Nghiên cứu tính toán số quá trình hóa rắn của hạt chất lỏng. Khóa: 2017-2019. Tình trạng: đang thực hiện

     9. Một số bài báo điển hình:

 • Tạp chí ISI
 1. Truong V. VuAxisymmetric Forced Convection Solidification of a Liquid Drop on a Cold Plate, International Journal of Multiphase Flow (2018).
 2. Truong V. Vu, K. V. Dao, B. D. Pham, Numerical simulation of freezing of a water drop attaching to a cold plate, Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 32 (5), pp. 2119-2126 (2018).
 3. Truong V. Vu, L. V. Vu, B. D. Pham, Q. H. Luu, Numerical investigation of dynamic behavior of a compound drop in shear flow, Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 32 (5), pp. 2111-2117 (2018).
 4. Truong V. Vu: Fully resolved simulations of drop solidification under forced convection, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 122, pp. 252-263 (2018) (ISSN: 0017-9310)
 5. Truong V. Vu: Deformation and breakup of a pendant drop with solidification, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 122 , pp. 341-353 (2018) (ISSN: 0017-9310)
 6. Truong V. VuCuong T. Nguyen, Duong T. Khanh: Direct Numerical Study of a Molten Metal Drop Solidifying on a Cold Plate with Different Wettability, Metals 8 (1), 47 (2018) (ISSN: 2075-4701)
 7. Truong V. VuThree-phase numerical simulations of solidification with natural convection in a vertical cylindrical annulus, International Journal of Multiphase Flow, Vol. 95, pp. 120–134 (2017) (ISSN: 0301-9322).
 8. Truong V. VuThree-phase computation of solidification in an open horizontal circular cylinder, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 111, pp. 398–409 (2017)
 9. Truong V. Vu, John C. Wells: Numerical simulations of solidification around two tandemly-arranged circular cylinders under forced convection, International Journal of Multiphase Flow, Vol. 89, pp. 331–344 (2017) (ISSN: 0301-9322)
 10. Truong V. Vu, Anh V. Truong, Ngoc T.B. Hoang, Duong K. Tran: Numerical Investigations of Solidificationaround a Circular Cylinder under Forced Convection, Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 30 (11), pp. 5019–5028 (2016) (ISSN: 1738-494X )
 11. Truong V. VuNumerical Simulation of Inward Solidification with Volume Change inCylindrical Containers, Journal of Chemical Engineering of Japan, 49 (10), pp. 904-908(2016) ( ISSN: 0021-9592)
 12. Truong V. Vu, G. Tryggvason, S. Homma, John C Wells: NumericalInvestigations of Drop Solidification on a Cold Plate in the Presence of VolumeChange, International Journal of Multiphase Flow, Vol. 76, pp. 73-85 (2015) (ISSN: 0301-9322)
 13. Truong V. Vu, G. Tryggvason, S. Homma, John C. Wells, H. Takakura: A Front-tracking Method for Three-phaseComputations of Solidification with Volume Change, Journal of Chemical Engineering of Japan, Vol. 46, No. 11, pp 726-731 (2013) (ISSN: 0021-9592)
 14.  Truong V. Vu, S. Homma, G. Tryggvason, John C. Wells, H. Takakura: Computations of Breakup Modes in Laminar CompoundLiquid Jets in a Coflowing Fluid, International Journal of Multiphase Flow, Vol. 49, pp. 58-69 (2013) (ISSN: 0301-9322)
 15. Truong V. Vu, John C. Wells, Hideyuki Takakura, Shunji Homma, Gretar Tryggvason: Numerical Calculations of PatternFormation of Compound Drops Detaching from a Compound Jet in a Co-flowingimmiscible Fluid, Journal of Chemical Engineering of Japan, Vol. 45, No. 9, pp. 721-726 (2012) (ISSN: 0021-9592)
 16. T. V. Vu, H. Takakura, J. C. Wells, T. Minemoto: BreakupModes of a Laminar Hollow Water Jet, Journal of Visualization, Vol. 14, No. 4, pp. 307-309 (2011) (ISSN: 1343-8875)
 • Tạp chí Quốc tế (non-ISI)
 1. Truong Van Vu, Gretar Tryggvason, Shunji Homma, John Craig Wells, Hideyuki Takakura: Front tracking computation of trijunctionsolidification with volume change, Proceida IUTAM, Vol. 15 (2015), pp. 14-17
 2.  Truong Van Vu, Hideyuki Takakura, John Craig Wells, Takashi Minemoto: Pattern Formation of Hollow Drops from FinalBreakup of a Hollow Jet, Journal of Fluid Science, Technology, Vol.6, No.6, pp. 823-837  (2011) (ISSN: 1880-5558)
 3. Truong Van Vu, Shunji Homma, John Craig Wells, Hideyuki Takakura, Gretar Tryggvason: Numerical Simulation ofFormation, Breakup of a Three-Fluid Compound Jet, Journal of Fluid Science, Technology, Vol.6, No.2, pp.252–263 (2011) (ISSN: 1880-5558)
 4.  Truong V. Vu, H. Takakura, John C. Wells, T. Minemoto: Production of Hollow Spheres of Eutectic Tin-Lead Solderthrough a Coaxial Nozzle, Journal of Solid Mechanics, Materials Engineering, Vol.4, No.10, pp.1530–1538 (2010) (ISSN: 1880-9871)
 • Tạp chí trong nước
 1. Vu Van TruongPerformance Evaluation of a 2D Front Tracking Method – a Direct Numerical Simulation Method for Multiphase Flows, Journal of Science and Technology – Technical Universities, Vol. 119, pp. 59-65 (2017) (ISSN: 2354-1083)
 2. Vu Van Truong: Numerical investigation of solidification in a horizontal annulus, Journal of Science and Technology – Danang University, Vol. 115 (6), pp. 30-34 (2017) (ISSN: 1859-1531)
 3. Vu Van Truong, Truong Viet Anh: Numerical Investigation of Solidification around a Circular Cylinder with the Presence of the Free Surface in a Rectangular Cavity, Journal of Science and Technology – Technical Universities, Vol. 116, pp. 47-51 (2017) (ISSN: 2354-1083)
 4. Vu Van Truong, Truong Viet Anh, Hoang Thi Bich Ngoc: Numerical Simulation of Solidification around a Circular Cylinder with Natural Convection, Vietnam Journal of Mechanics, Vol. 38 (4), pp. 295-306 (2016) (ISSN: 0866-7136)
 5. Vu Van TruongDirect Numerical Simulation of Solidification with Effects of DensityDifference, Vietnam Journal of Mechanics, Vol. 38 (3), pp. 193-204 (2016) (ISSN: 0866-7136)
 6. Hoang Thi Bich Ngoc, Vu Van TruongProgram for Aerodynamic Design of the Meridional of Multistage Axial Compressors, Journal of Science, Technology, Vol.66, pp.10–15 (2008) (ISSN: 0868-3980)
 • Báo cáo mời
 1. Truong V. Vu, S. Homma, G. Tryggvason, John C. Wells, H. Takakura: Numerical simulation of formation and breakup of compound jets, and solidification with volume change, International Symposium on Computational Multiphase Flow, Kyoto, Japan (01/ 2015)
 2. Truong V. Vu, John C. Wells, H. Takakura, S. Homma, G. Tryggvason: Formation of a laminar compound jet, its breakup into compound droplets, The SCEJ 78th Annual Meeting, Osaka, Japan (03/ 2013).

 

Comment

*

*