Home
Vũ Văn Trường

THÔNG TIN CÁN BỘtruong-new

Họ và tên: Vũ Văn Trường

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Ngày tháng năm sinh: 14/06/1983

Vị trí công tác: Đã chuyển công tác từ Tháng 03/2019

Điện thoại:  (024)3869-2984/ 0915-058-146

Email: vuvantruong.pfae@gmail.com

Webpage:  GoogleSite  |   Google Scholar   |   ResearcherID   |   Orchid

 1. Các môn học đảm nhiệm:
 • Máy thủy khí; Lý thuyết cánh I; Bơm quạt cánh dẫn I
 1. Lĩnh vực hoạt động khoa học:
 • Dòng chảy trong máy và thiết bị thuỷ khí; Dòng nhiều pha (rắn, lỏng và khí); Quá trình truyền nhiệt và chất, quá trình biến đổi pha (hóa rắn/nóng chảy và hội tụ/bay hơi); Công nghệ ứng dụng trong sản xuất vật liệu bán dẫn
 • Mô phỏng động lực học dòng chảy; Phương pháp số
 • Năng lượng tái tạo
 1. Thành tích, giải thưởng
 • 2018 Giải thưởng Tài năng cơ học trẻ Nguyễn Văn Đạo
 • 2013 Outstanding paper award (Journal of Chemical Engineering of Japan)
 • 4/2012 – 3/2014 Học bổng của Hội phát triển khoa học Nhật Bản (JSPS)
 • 4/2011 – 3/2012 Học bổng JASSO (Japan Student Services Organization)
 • 10/2010 – 3/2011 Học bổng ASTER
 • 10/2008 – 9/2010 Học bổng của chính phủ Nhật Bản (MEXT)
 • 2002 – 2007 Học bổng khuyến học của ĐH Bách Khoa Hà Nội; Học bổng của tập đoàn SAFRAN
 • (2006); Học bổng của tập đoàn DAEWOO (2005)
 1. Quá trình đào tạo:
Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến Sĩ 2013 Khoa học và kỹ thuật tích hợp/ĐH Ritsumeikan (Nhật Bản)
Thạc Sĩ 2010 Khoa học và công nghệ tiên tiến/ ĐH Ritsumeikan (Nhật Bản)
Kỹ sư 2007 Kỹ thuật hàng không/ ĐH Bách Khoa Hà Nội
 1. Tóm tắt quá trình công tác:
 • 4/2014 – nay: Giảng viên, Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 03/2016; 11-12/2015; 12/2014-01/2015: Trợ lý nghiên cứu, ĐH Ritsumeikan, Nhật Bản
 • 4/2013 – 3/2014: Nghiên cứu sau tiến sĩ, Đại học Ritsumeikan, Nhật Bản
 • 2/2012 – 3/2012: Trợ lý nghiên cứu, Đại học Notre Dame, Hoa Kỳ
 1. Công trình NCKH điển hình:
 • 2017–2019: Chủ nhiệm đề tài Quỹ NAFOSTED: Numerical investigation of drop solidification under the influence of natural and forced convection.
 • 2016–2017: Chủ nhiệm đề tài cấp trường: Nghiên cứu và xây dựng chương trình tính toán mô phỏng số quá trình hóa rắn ứng dụng trong thiết bị tích trữ năng lượng nhiệt ẩn.
 • 2016–2017: Thành viên nghiên cứu đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo tay máy robot 4 bậc tự do làm việc dưới nước ở độ sâu tối đa 30m.
 • 2015–2017: Chủ nhiệm đề tài Qũy phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED): Nghiên cứu mô phỏng số quá trình hóa rắn và nóng chảy của vật liệu chuyển pha.
 • 2012–2014: Chủ nhiệm đề tài Hội phát triển Khoa học Nhật Bản (The Japan Society for the Promotion of Science): Nghiên cứu và phát triển phương pháp, kỹ thuật và hệ thống (dựa trên tính không ổn định của tia rỗng/kép) để tạo ra các hạt Silic rỗng (ứng dụng cho pin mặt trời).
 1. Các giáo trình đã biên soạn:
 2. Đào tạo sau đại học
 • Thạc sỹ:
 1. Đào Văn Khoa. Đề tài: Nghiên cứu sự chuyển pha của giọt nước đọng trên cánh máy bay. Khóa: 2017-2018. Tình trạng: đã bảo vệ
 2. Phạm Duy Bính. Đề tài: Nghiên cứu tính toán số quá trình hóa rắn của hạt chất lỏng. Khóa: 2017-2019. Tình trạng: đang thực hiện
 • Tiến sĩ:
 1. Nguyễn Thị Nhớ (HD2). Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của 1 số thông số hình học của BCT đến đặc tính làm việc của máy thuận nghịch bơm-tuabin ns thấp. Khóa: 2015-2019. Tình trạng: đang thực hiện

     9. Một số bài báo điển hình:

9.1. Tạp chí ISI

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

 • [1]       T. V. Vu, H. Takakura, J. C. Wells, and T. Minemoto, “Breakup modes of a laminar hollow water jet,” J. Vis., vol. 14, no. 4, pp. 307–309, May 2011 (IF2011 = 0.435, COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS: 90 of 99, Q4).

9.2. Tạp chí Quốc tế (non-ISI)

 1. Truong Van Vu, Gretar Tryggvason, Shunji Homma, John Craig Wells, Hideyuki Takakura: Front tracking computation of trijunctionsolidification with volume change, Proceida IUTAM, Vol. 15 (2015), pp. 14-17
 2.  Truong Van Vu, Hideyuki Takakura, John Craig Wells, Takashi Minemoto: Pattern Formation of Hollow Drops from FinalBreakup of a Hollow Jet, Journal of Fluid Science, Technology, Vol.6, No.6, pp. 823-837  (2011) (ISSN: 1880-5558)
 3. Truong Van Vu, Shunji Homma, John Craig Wells, Hideyuki Takakura, Gretar Tryggvason: Numerical Simulation ofFormation, Breakup of a Three-Fluid Compound Jet, Journal of Fluid Science, Technology, Vol.6, No.2, pp.252–263 (2011) (ISSN: 1880-5558)
 4.  Truong V. Vu, H. Takakura, John C. Wells, T. Minemoto: Production of Hollow Spheres of Eutectic Tin-Lead Solderthrough a Coaxial Nozzle, Journal of Solid Mechanics, Materials Engineering, Vol.4, No.10, pp.1530–1538 (2010) (ISSN: 1880-9871)

9.3. Tạp chí trong nước

 1. Vu Van Truong, Truong Viet Anh, Tran Xuan Bo, Truong Van Thuan: Fully resolved simulation of the phase change process of a liquid drop, Journal of Science and Technology – Danang University, Vol. 6 (127), pp. 26-30 (2018) (ISSN: 1859-1531)
 2. Vu Van TruongPerformance Evaluation of a 2D Front Tracking Method – a Direct Numerical Simulation Method for Multiphase Flows, Journal of Science and Technology – Technical Universities, Vol. 119, pp. 59-65 (2017) (ISSN: 2354-1083)
 3. Vu Van Truong: Numerical investigation of solidification in a horizontal annulus, Journal of Science and Technology – Danang University, Vol. 6(115), pp. 30-34 (2017) (ISSN: 1859-1531)
 4. Vu Van Truong, Truong Viet Anh: Numerical Investigation of Solidification around a Circular Cylinder with the Presence of the Free Surface in a Rectangular Cavity, Journal of Science and Technology – Technical Universities, Vol. 116, pp. 47-51 (2017) (ISSN: 2354-1083)
 5. Vu Van Truong, Truong Viet Anh, Hoang Thi Bich Ngoc: Numerical Simulation of Solidification around a Circular Cylinder with Natural Convection, Vietnam Journal of Mechanics, Vol. 38 (4), pp. 295-306 (2016) (ISSN: 0866-7136)
 6. Vu Van TruongDirect Numerical Simulation of Solidification with Effects of DensityDifference, Vietnam Journal of Mechanics, Vol. 38 (3), pp. 193-204 (2016) (ISSN: 0866-7136)
 7. Hoang Thi Bich Ngoc, Vu Van TruongProgram for Aerodynamic Design of the Meridional of Multistage Axial Compressors, Journal of Science, Technology, Vol.66, pp.10–15 (2008) (ISSN: 0868-3980)

9.4. Báo cáo mời

 1. Truong V. Vu, S. Homma, G. Tryggvason, John C. Wells, H. Takakura: Numerical simulation of formation and breakup of compound jets, and solidification with volume change, International Symposium on Computational Multiphase Flow, Kyoto, Japan (01/ 2015)
 2. Truong V. Vu, John C. Wells, H. Takakura, S. Homma, G. Tryggvason: Formation of a laminar compound jet, its breakup into compound droplets, The SCEJ 78th Annual Meeting, Osaka, Japan (03/ 2013).

 

Comment

*

*