Home
Vũ Khắc Thiện

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Vũ Khắc Thiện
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Năm sinh: 1984
Vị trí công tác: Cán bộ Phòng thí nghiệm Động cơ đốt trong.
Điện thoại: 04.38683617
E-mail: thien.vukhac@hust.edu.vn

 

Comment

*

*