Home
Vũ Đình Quý

SƠ YẾU LÝ LỊCH

 Họ và tên:               Vũ Đình QuýKTHK_Quyvd
Học hàm, học vị:     TS
Năm sinh:               1983
Vị trí công tác:        Phó trưởng Bộ môn Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ, Viện Cơ khí Động lực, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Điện thoại:        04.38682525,                          Di động:
E-mail:              quy.vudinh@hust.edu.vnvudinhquy.hust@gmail.com

1. Các môn học đảm nhiệm:

  • Vật liệu Hàng không
  • Nhập môn Kỹ thuật Hàng không
  • Đàn hồi khí động
  • Cơ sở thiết kế máy bay

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

  • Công nghệ chế tạo vật liệu composite (VARTM, Vacuum Press), mô phỏng, dự đoán quá trình điền đầy nhựa, tối ưu phối trí cửa nhựa; Tính toán thực nghiệm hệ số thấm; …
  • Nghiên cứu quá trình oxi hóa nhiệt trong vật liệu composite
  • Mô phỏng, tính toán số, kiểm nghiệm bền kết cấu composite (ANSYS Composite PrePost, Abaqus, …)
  • Thiết kế, chế tạo máy bay cỡ nhỏ (UAV, Solar Airplane, Flapping wing, Multirotors)

3. Thành tích, giải thưởng:

4. Quá trình đào tạo:

 Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến sĩ 2011 Cơ khí Hàng không, Đại học Cơ khí và Kỹ thuật Hàng không ENSMA (Poitiers – CH Pháp)
Thạc sĩ 2008 Cơ khí Hàng không, Đại học Cơ khí và Kỹ thuật Hàng không ENSMA (Poitiers – CH Pháp)
Kỹ sư 2007 Cơ khí Hàng không – Hệ Kỹ sư chất lượng cao PFIEV, Đại học Bách khoa Hà Nội

5. Tóm tắt quá trình công tác

2012-nay: Cán bộ giảng dạy tại Bộ môn Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ, Viện Cơ khí động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
2012-nay:

+ Nghiên cứu, phát triển các loại máy bay cỡ nhỏ,máy bay không người lái (UAV): máy bay cánh vẫy (flapping wing aircraft); máy bay năng lượng mặt trời (Solar Airplane); Máy bay nhiều chong chóng mang (Multicopter); …

+ Nghiên cứu công nghệ đúc hút chân không chế tạo vật liệu composite (Vacuum Assisted Resin Transfer Molding – VARTM): Nghiên cứu, tính toán, mô phỏng, dự đoán dòng nhựa điền đầy khuôn bằng phần mềm ANSYS Fluent, ANSYS CFX; Tối ưu phương pháp phối trí cửa hút nhựa; Tính toán thực nghiệm hằng số thấm của vải gia cường;

+ Nghiên cứu, tính toán, mô phỏng số kiểm bền kết cấu composite bằng phần mềm ANSYS Composite PrePost

6. Các công trình nghiên cứu điển hình

05-12/2014: Chủ nhiệm đề tài cấp Trường ĐH BKHN, Mã số: T2014-127, “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống đảm bảo an toàn bay cho thiết bị bay thông minh”.
01/2012-12//2013: Tham gia đề tài nghiên cứu cấp Thành Phố Hà Nội, Mã số: 01C-01/08-2012-2, “Nghiên cứu, Tính toán, Thiết kế, Chế tạo Máy ép lốp phục vụ quá trình bảo dưỡng máy bay”.
01-12/2012: Tham gia đề tài nghiên cứu tiềm năng cấp Nhà nước, mã số KC.05.TN03/11-15, “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy bay siêu nhỏ tự động bay theo quỹ đạo yêu cầu”.

7. Sách, giáo trình và báo cáo đã xuất bản

8. Một số bài báo điển hình

Gigliotti, M., L. Olivier, D.Q. Vu, J.-C. Grandidier, and M. Christine Lafarie-Frenot, Local shrinkage and stress induced by thermo-oxidation in composite materials at high temperatures. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2011. 59(3): p. 696-712.

Vu, D.Q., M. Gigliotti, and M.C. Lafarie-Frenot, L’effet de la thermo oxydation sur la fissuration matricielle de stratifiés composites croisés [0/90]s. Revue des Composites et des Matériaux Avancés (RCMA), Accepted for publication, 2011.

Vu, D.Q., M. Gigliotti, and M.C. Lafarie-Frenot, Experimental characterization of thermo-oxidation induced shrinkage and damage onset on the polymer matrix composites at high temperature. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, Accepted for publication, 2011.

Vu, D.Q., M. Gigliotti, and M.C. Lafarie-Frenot, The Effect of Thermo-Oxidation on Matrix Cracking of Cross-Ply [0/90]s Composite Laminates. Submitted for publication.

Gigliotti, M., D.Q. Vu, L. Olivier, J.C. Grandidier, and M.C. Lafarie-Frenot, Local strain and stress induced by thermo oxidation phenomena in composite materials for aircraft applications in 16ème Journée Nationale sur les Composites (JNC16), 2009: Toulouse, France.

Gigliotti, M., D.Q. Vu, L. Olivier, M.C. Lafarie-Frenot, and J.C. Grandidier, Oxidation induced shrinkage and stresses in composite materials at high temperatures: numerical simulations and experimental assessment, in 17th International Conference on Composite Materials (ICCM17), 2009: Edinburgh, UK.

Grandidier, J.-C., L. Olivier, M. Gigliotti, M.C. Lafarie, and D.Q. Vu, Modélisation de la thermo-oxydation des composites Carbone-Epoxy – Etude de l’initiation de l’endommagement, in 19ème Congrès Français de Mécanique (CFM19), 2009: Marseille, France.

Vu, D.Q., M. Gigliotti, M.C. Lafarie-Frenot, and J.C. Grandidier, Experimental characterization of thermo-oxidation induced shrinkage and damage onset in polymer matrix composites at high temperature, in 14th International Conference on Experimental Mechanics (ICEM14), 2010: Poitiers, France.

Vu, D.Q., M. Gigliotti, and M.C. Lafarie-Frenot, L’effet de la thermo oxydation sur la fissuration matricielle de stratifiés composites croisés [0/90]s, in 17èmes Journées Nationales sur les Composites (JNC17), 2011: Poitiers, France.

Vu, D.Q., M. Gigliotti, and M.C. Lafarie-Frenot, The Effect of Thermo-Oxidation on Matrix Cracking of Cross-Ply [0/90]s Composite Laminates, in 18th International Conference on Composite Materials (ICCM18), 2011: Jeju, Korea.

Gigliotti, M., D.Q. Vu, M. Minervino, M.C. Lafarie-Frenot, and J.C. Grandidier, Méthodes multi-physiques et multi-échelles pour la caractérisation du vieillissement thermo-oxydant dans les matériaux composites pour applications aéronautiques in Journée Scientifique et Technique – Essais non destructifs et durée de vie des composites, 2011: Lyon, France.

Vũ Quốc Huy, Vũ Đình Quý, Đinh Tấn Hưng, Nguyễn Phú Hùng, « Nghiên cứu, thiết kế và mô phỏng kiểm bền máy ép lốp phục vụ bảo dưỡng máy bay », Tạp chí Cơ khí Việt Nam (ISSN: 0866-7056), số 01/2013.

Vũ Đình Quý, Vũ Quốc Huy, Đinh Tấn Hưng, Nguyễn Phú Hùng, « Thiết kế và kiểm nghiệm các chi tiết kết cấu máy ép lốp máy bay », Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học Toàn quốc lần thứ 9, 05/2013, ISBN: 978-604-911-432-8.

Vu Dinh Quy, Hoang Thanh Tung, Nguyen Phu Hung, “Study the effects of wing structure, flapping angle and flapping frequency on the aerodynamic characteristics of a flapping wing aircraft”, Proceeding of the 5th AUN/SEED-Net Conference in Mechanical and Aerospace Technology (ISBN: 978-616-515-626-6), 02/2013.

Ta Dinh Giap, Vu Dinh Quy, Phạm Xuan Tung, Vu Quoc Huy, “Numerical simulation of resin flow in resin transfer molding process”, Proceeding of the AUN/SEED-Net regional conference on mechanical and manufacturing engineering (RCMME 2013), ISBN: 978-983-2408-14-7, 11/2013.

Vu Dinh Quy, Dinh Tan Hung, “Experimental characterization of thrust efficiency of coaxial rotors using in multi-rotor UAV”, Proceeding of the AUN/SEED-Net regional conference on mechanical and manufacturing engineering (RCMME 2014), 10/2014.

Vu Dinh Quy, Vu Quoc Huy, “Experimental characterization of permeability of polymer matrix composite using unsaturation method”, Proceeding of the AUN/SEED-Net regional conference on mechanical and manufacturing engineering (RCMME 2014), 10/2014.

Vu Dinh Quy, Nguyen Phu Hung, “Experimental study of effects of wing structure on lift and thrust forces generated by small flapping wing aircraft”, Proceeding of the AUN/SEED-Net regional conference on mechanical and manufacturing engineering (RCMME 2014), 10/2014.

 9. Hướng dẫn Học viên cao học

10. Hướng dẫn Nghiên cứu sinh

Comment

*

*