Home
Vũ Đình Quý

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Họ và tên:               Vũ Đình Quý
Học hàm, học vị:     PGS. TS
Năm sinh:               1983
Vị trí công tác:        Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ, Viện Cơ khí Động lực, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Điện thoại:        +84.24.38682525
E-mail:              quy.vudinh@hust.edu.vnvudinhquy.hust@gmail.com

1. Các môn học đảm nhiệm:

 • Vật liệu Hàng không
 • Nhập môn Kỹ thuật Hàng không
 • Đàn hồi khí động
 • Cơ sở thiết kế máy bay
 • Phương pháp số trong tính toán kết cấu vật bay (BTL)

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

 • Thiết kế, chế tạo máy bay cỡ nhỏ (UAV, Solar Airplane, Flapping wing, Multirotors)
 • Mô phỏng, tính toán số, kiểm nghiệm bền kết cấu composite (ANSYS Composite PrePost, Abaqus, …)
 • Công nghệ chế tạo vật liệu composite (VARTM, Vacuum Press), mô phỏng, dự đoán quá trình điền đầy nhựa, tối ưu phối trí cửa nhựa; Tính toán thực nghiệm hệ số thấm…
 • Nghiên cứu quá trình oxi hóa nhiệt trong vật liệu composite

3. Quá trình đào tạo:

 Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến sĩ 2011 Cơ khí Hàng không, Đại học Cơ khí và Kỹ thuật Hàng không ENSMA (Poitiers – CH Pháp)
Thạc sĩ 2008 Cơ khí Hàng không, Đại học Cơ khí và Kỹ thuật Hàng không ENSMA (Poitiers – CH Pháp)
Kỹ sư 2007 Cơ khí Hàng không – Hệ Kỹ sư chất lượng cao PFIEV, Đại học Bách khoa Hà Nội

4. Tóm tắt quá trình công tác

 • 10/2017 – nay: Trưởng Bộ môn, Bí thư Chi bộ Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ;
 • 2012-nay: Cán bộ giảng dạy tại Bộ môn Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ, Viện Cơ khí động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
 • 04/2015-09/2017: Phó Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ;

5. Các công trình nghiên cứu điển hình

 • Chủ nhiệm đề tài độc lập cấp nhà nước, mã số: ĐTĐL.CN-54/16: Nghiên cứu, thiết kế và tích hợp hệ thống khảo sát địa hình trong xây dựng dựa trên công nghệ chụp ảnh, quét laser, GPS/GNSS và UAV.
 • 05-12/2014: Chủ nhiệm đề tài cấp Trường ĐH BKHN, Mã số: T2014-127, “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống đảm bảo an toàn bay cho thiết bị bay thông minh”.
 • 01/2012-12//2013: Tham gia đề tài nghiên cứu cấp Thành Phố Hà Nội, Mã số: 01C-01/08-2012-2, “Nghiên cứu, Tính toán, Thiết kế, Chế tạo Máy ép lốp phục vụ quá trình bảo dưỡng máy bay”.
 • 01-12/2012: Tham gia đề tài nghiên cứu tiềm năng cấp Nhà nước, mã số KC.05.TN03/11-15, “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy bay siêu nhỏ tự động bay theo quỹ đạo yêu cầu”.

7. Sách, giáo trình và báo cáo đã xuất bản

 1. Vu Quoc Huy, Dinh Tan Hung, Vu Dinh Quy,Nguyen Phu Khanh, Le Xuan Truong, Hoang Thi Kim Dung, Giáo trình Nhập môn Kỹ thuật Hàng không, ISBN: 978-604-95-0227-9, NXB Bách Khoa Hà Nội, 2017.
 2. Dinh Quy Vu, Marco Gigliotti, Marie Christine Lafarie-Frenot, Endommagements Induits par la Thermo-Oxydation dans le Composite Carbone/Epoxy Unidirectionnels et Stratifiés, ISBN: 978-3-8417-8925-9, Éditions Universitaires Européennes, 2012.

8. Một số bài báo điển hình

Bài báo ISI/Scopus:

 1. Quoc Huy VU, Dinh Quy VU, Thi Tuyet Nhung LE, “Fatigue Life Prediction Under Multiaxial Variable Amplitude Loading Using A Stress-Based Criterion”, International Journal of Manufacturing, Materials, and Mechanical Engineering (IJMMME), ISSN: 2156-1680, volume 10, issue 1.,Volume 10, issue 1, 2020
 2. Cong-Truong Dinh, Dinh-Quy Vu, Kwang-Yong Kim “Effects of Rotor-Bleeding Airflow on Aerodynamic and Structural Performances of a Single-Stage Transonic Axial Compressor”, International Journal of Aeronautical and Space Sciences, ISSN: 2093-274X (Print) 2093-2480 (Online), 2019 (SCIE, Q3)
 3. Vu Quoc Huy, Vu Dinh Quy, “Implementation of multiaxial high cycle fatigue criterion in finite element analysis”,MATEC Web of Conferences, E-ISSN: 2261-236X,Volume 77 (2016)
 4. Vu Dinh Quy, NguyenVan Sy, DinhTan Hung, Vu Quoc Huy, “Wind tunnel and initial field tests of a micro generator powered by fluid-induced flutter”, Energy for Sustainable Development, ISSN: 0973-0826, Volume 33, 2016
 5. Dinh-Quy Vu, Marco Gigliotti, Marie Christine Lafarie-Frenot, “The effect of thermo-oxidation on matrix cracking of cross-ply [0/90]S composite laminates”,Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, ISSN: 1359-835X,Volume 44, 2013
 6. Marco Gigliotti, Dinh Quy Vu, Matteo Minervino, Marie Christine Lafarie-Frenot, Jean-Claude Grandidier, Yannick Pannier, “Méthodes Multi-Physiques et Multi-Echelles pour la Caractérisation du Vieillissement Thermo-Oxydant dans les Matériaux Composites”,Revue des Composites et des Matériaux Avancés, ISSN:
  1169-7954 (print); 1958-5799 (online),Volume 23, issue 1, 2013
 7. Dinh Quy Vu, Marco Gigliotti, Marie Christine Lafarie-Frenot, “Experimental characterization of thermo-oxidation-induced shrinkage and damage in polymer–matrix composites”,Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, ISSN: 1359-835X,Volume 43, Issue 4, 2012
 8. Dinh Quy Vu, Marco Gigliotti, Marie-Christine Lafarie-Frenot, “L’effet de la thermo-oxydation sur la fissuration matricielle de stratifiés composites croisés [0/90]s”,Revue des Composites et des Matériaux Avancés, ISSN:
  1169-7954 (print); 1958-5799 (online),Volume 22, Issue 3, 2012
 9. Marco Gigliotti, Loic Olivier, Dinh Quy Vu, Jean-Claude Grandidier, Marie Christine Lafarie-Frenot, “Local shrinkage and stress induced by thermo-oxidationin composite materials at high temperatures”,Journal of the Mechanics and Physics of Solids, ISSN: 0022-5096 ,Volume 59, Issue 3, 2011
 10. Vu, D.Q., M. Gigliotti, M.C. Lafarie-Frenot, and J.C. Grandidier, “Experimental characterization of thermo oxidation induced shrinkage and damage onset in polymer matrix composites at high temperature”,EPJ Web of Conferences, ISSN: 2101-6275;E-ISSN: 2100-014X;,Volume 6 (2010)

Các bài báo khác:

 1. Vu, D.Q., M. Gigliotti, and M.C. Lafarie-Frenot, “L’effet de la thermo oxydation sur la fissuration matricielle de stratifiés composites croisés [0/90]s”,17èmes Journées Nationales sur les Composites (JNC17),2011
 2. Vu, D.Q., M. Gigliotti, and M.C. Lafarie-Frenot, “The Effect of Thermo-Oxidation on Matrix Cracking of Cross-Ply [0/90]s Composite Laminates”,18th International Conference on Composite Materials (ICCM18),2011
 3. Gigliotti, M., Dinh Quy Vu, L. Olivier, M.C. Lafarie-Frenot, and J.C. Grandidier, “Oxidation induced shrinkage and stresses in composite materials at high temperatures: numerical simulations and experimental assessment”, International Conference on Composite Materials (ICCM17),2009
 4. Gigliotti, M., Dinh Quy Vu, L. Olivier, J.C. Grandidier, and M.C. Lafarie-Frenot, “Local strain and stress induced by thermo oxidation phenomena in composite materials for aircraft applications”,16ème Journée Nationale sur les Composites (JNC16),2009
 5. Grandidier, J.-C., L. Olivier, M. Gigliotti, M.C. Lafarie, and Dinh Quy Vu, “Modélisation de la thermo-oxydation des composites Carbone-Epoxy – Etude de l’initiation de l’endommagement”,19ème Congrès Français de Mécanique (CFM19),2009
 6. Dinh Quy VU, Thi Tuyet Nhung LE, Van Thanh HOANG, “Finite Element Analysis of Carbon Fiber Composite Plate under Low Velocity Impact Using VUMAT”,International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, ISSN: 2250–2459 (online),Volume 9, Issue 5, 2019
 7. Le Thi Tuyet Nhung, Vu Dinh Quy, Vu Quoc Huy, Phan Truc Dien, “Integration of a Multi-scale Homogenization Model into Finite Element Software for Predicting Mechanical Properties of Bulk Moulding Compound (BMC) Composite”,International Journal of Mechanical Engineering and Applications, ISSN: 2330-023X (Print); 2330-0248 (Online),Volume 5, Issue 4-1, 2017
 8. Thai Thai Son, VU Dinh Quy, “Effect of Ring surface design on the thrust of a rotor using in Multirotor UAV”,Journal of Science and Technology (Technical Universities), ISSN: 2354-1083,130, 2018
 9. Vu Quoc Huy, Vu Dinh Quy, Le Thi Tuyet Nhung, “Fatigue Life Prediction under Multiaxial Variable Amplitude Loading Using a Stress Invariant Based Criterion”,Journal of Science & Technology, ISSN: 2354-1083,119B, 2017
 10. Vũ Quốc Huy, Vũ Đình Quý, Đinh Tấn Hưng, Nguyễn Phú Hùng, “Nghiên cứu, thiết kế và mô phỏng kiểm bền máy ép lốp phục vụ bảo dưỡng máy bay”,Tạp chí Cơ khí Việt Nam, ISSN: 0866-7056,Số đặc biệt, 01/2013
 11. Hoang-Tung VU, Dinh-Quy VU, Cong-Truong DINH, “Aerodynamic Performances of a Transonic Axial compressor with Rotor Hub Fillet”,International Conference on Fluid Machinery and Automation Systems – ICFMAS2018, ISBN:9786049506093,2018
 12. Cong-Truong DINH, Dinh-Quy VU, “Effects of Different Rotors Distance on Aerodynamic Performances of a Multi-rotor Unmanned Aerial Vehicles”,International Conference on Fluid Machinery and Automation Systems – ICFMAS2018, ISBN:9786049506093,2018
 13. Cong-Truong DINH, Dinh-Quy VU, Xuan-Truong LE, Duc-Hai NGUYEN, “Aeromechanic Performance of a Single-stage Transonic Axial Compressor using Bleeding Airflow”,International Conference on Fluid Machinery and Automation Systems – ICFMAS2018, ISBN:9786049506093,2018
 14. Vu Dinh Quy, “The effects of pre-applied tension and position of “cap magnets” on self-oscillating frequency of a taut membrane”,16th Asia Pacific Vibration Conference APVC2015, ISBN: 978-604-938-726-5,2015
 15. NGUYEN Van Sy, VU Dinh Quy, DINH Tan Hung, “Study, design and fabrication of “micro-electrical-generator” based on the principle of flutter phenomena”,16th Asia Pacific Vibration Conference APVC2015, ISBN: 978-604-938-726-5,2015
 16. Vu Dinh Quy, Nguyen Phu Hung, “Experimental study of effects of wing structure on lift and thrust forces generated by small flapping wing aircraft”,Proceeding of the AUN/SEED-Net regional conference on mechanical and manufacturing engineering, ISBN: 978-604-911-942-2.,2014
 17. Vu Dinh Quy, Vu Quoc Huy, “Experimental characterization of permeability of polymer matrix composite using unsaturation method”,Proceeding of the AUN/SEED-Net regional conference on mechanical and manufacturing engineering, ISBN: 978-604-911-942-2.,2014
 18. Vu Dinh Quy, Dinh Tan Hung, “Experimental characterization of thrust efficiency of coaxial rotors using in multi-rotor UAV”,Proceeding of the AUN/SEED-Net regional conference on mechanical and manufacturing engineering, ISBN: 978-604-911-942-2.,2014
 19. Tạ Đình Giáp, Vũ Đình Quý, Phạm Xuân Tùng, Vũ Quốc Huy, “Numerical simulation of resin flow in resin transfer molding process”,Proceeding of the AUN/SEED-Net Regional Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering (RCMME 2013), ISBN: 978-983-2408-14-7,2013
 20. Marco Gigliotti, Dinh Quy Vu, Marie Christine Lafarie-Frenot, “Local degradation and damage induced by thermo-oxidation in carbon-epoxy composite materials”,15th European Conference on Composite Materials (ECCM15), ISBN: 978-88-88785-33-2,2012
 21. Vũ Đình Quý, Lê Thị Tuyết Nhung, Thái Doãn Tường, “Tính toán mô phỏng số khí động và kiểm bền kết cấu quả cầu radar làm bằng vật liệu composite”,Tuyển tập các công trình Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 21, ISBN: 978-604-913-837-9,2019
 22. Cong-Truong Dinh, Dinh-Quy Vu, “Effect of Rotor/Stator Distance on Aerodynamic Performances of a Single-Stage Transonic Axial Compressor”,Tuyển tập các công trình Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 21, ISBN: 978-604-913-837-9,2019
 23. Cong-Truong DINH, Dinh-Quy VU, “Effect of Stator Fillet on Aerodynamic Performances of a Single-Stage Transonic Axial Compressor”,Tuyển tập các công trình Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 21, ISBN: 978-604-913-837-9,2019
 24. Thi Tuyet Nhung LE, Dinh Quy VU, Tien Thanh LA, “Prediction of the behavior of composite wings subjected to birdstrike impact”,Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, ISBN: 9786049137525,2018
 25. Thi Tuyet Nhung LE, Dinh Quy VU, Vu Thinh PHAM, “Integration of a multi-scale homogenization model in ABAQUS software for predicting mechanical properties of Bulk Molding Compound (BMC) composite using function of orientation distribution”,Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, ISBN: 9786049137525,2018
 26. Đỗ Anh Tuấn, Thái Thái Sơn, Vũ Đình Quý, Vũ Quốc Huy, “Nghiên cứu dự đoán tuổi thọ mỏi tua-bin gió cỡ nhỏ”,Tuyển tập các công trình Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20, ISBN: 9876047360703,2018
 27. Lưu Hồng Quân, Bùi Đình Lộc, Vũ Đình Quý, Vũ Quốc Huy, “Nghiên cứu thiết kế và phân tích đặc tính khí động máy bay không người lái ứng dụng khảo sát địa hình”,Tuyển tập các công trình Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20, ISBN: 9876047360703,2018
 28. Vũ Đình Quý, Bùi Văn Thành, Nguyễn Văn Dinh, Đinh Tấn Hưng, Vũ Quốc Huy, “Nghiên cứu chế tạo máy bay không người lái sử dụng năng lượng mặt trời”,Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí – Động lực, ISBN: 9786049500428,2016
 29. Vũ Quốc Huy, Lê Thị Tuyết Nhung, Vũ Đình Quý, “Nghiên cứu phân tích tải trọng và độ bền mỏi kết cấu càng máy bay cỡ nhỏ”,Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí – Động lực, ISBN: 9786049500428,2016
 30. Vũ Đình Quý, Lê Xuân Trường, Vũ Xuân Huy, “Nghiên cứu, thiết kế và mô phỏng khí động lực học tua bin gió trục ngang công suất nhỏ”,Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí – Động lực, ISBN: 9786049500428,2016
 31. Vũ Đình Quý, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Phú Hùng, “Xây dựng phương pháp thực nghiệm nhằm xác định qui luật biến đổi của lực nâng và lực đẩy của UAV cánh vẫy”,Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2014, ISBN: 978-604-913-386-2,2014
 32. Vũ Đình Quý, Đinh Tấn Hưng, Vũ Quốc Huy, Nguyễn Phú Hùng, “Nghiên cứu ảnh hưởng của khoảng cách giữa hai cánh quạt đồng trục tới hiệu suất lực đẩy trên UAV nhiều chong chóng mang”,Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2014, ISBN: 978-604-913-386-2,2014
 33. Vũ Đình Quý, Phạm Xuân Tùng, Đinh Tấn Hưng, “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và thử nghiệm hệ thống cứu hộ UAV bằng dù”, Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2014, ISBN: 978-604-913-386-2,2014
 34. Vũ Đình Quý, Vũ Quốc Huy, Đinh Tấn Hưng, Nguyễn Phú Hùng, “Thiết kế và kiểm nghiệm các chi tiết kết cấu máy ép lốp máy bay”,Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học Toàn quốc lần thứ 9, ISBN: 978-604-911-432-8,2013