Năm 2019, trường Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển 6680 chỉ tiêu, trong đó Viện Cơ khí Động lực tuyển 400 chỉ tiêu. Mã xét tuyển cho các ngành/chương trình đào tạo, tổ hợp môn xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh các chương trình đào tạo của Viện Cơ khí Động lực năm 2019 như sau:

Ngành / Chương trình đào tạo Mã xét tuyển Chỉ tiêu dự kiến Các tổ hợp môn
Kỹ thuật Ô tô TE1 220 A00: Toán-Lý-Hóa

A01: Toán-Lý-Anh

(Toán là môn chính, nhân hệ số 2)

Kỹ thuật Cơ khí động lực:

TE2 90
Kỹ thuật Hàng không TE3 50
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô TE-E2 40

Thông tin chi tiết Tuyển sinh ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2019 xem tại đây

Trang web Tuyển sinh của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội xem tại đây