THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2019 (đang cập nhật)

Mã tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh: 

Chương trình đào tạo Mã tuyển sinh Chỉ tiêu
Kỹ thuật ô tô TE1 220
Kỹ thuật Cơ khí động lực (Hệ thống năng lượng và tự động hóa thủy khí) TE2 50
Kỹ thuật hàng không TE3 40
Kỹ thuật tàu thủy TE4 40
Chương trình Tiên tiến Kỹ thuật Ô tô TE-E2 30
Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Kỹ thuật hàng không (PFIEV) Đăng ký xét tuyển khi nhập học 30

Các chương trình đào tạo:

1. Kỹ thuật Ô tô

Nhu cầu việc làm trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô luôn được đánh giá rất cao trên thế giới và ở Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng nhanh về phương tiện cơ giới đường bộ, đặc biệt đối với ô tô ở Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ nền công nghiệp ô tô và công nghiệp phụ trợ. Thị trường ô tô, đặc biệt là ô tô có nguồn động lực mới và ô tô thông minh của khu vực và quốc tế đang có bước chuyển mình mạnh mẽ. Nhu cầu kỹ sư ô tô có năng lực làm việc trong các tập đoàn, liên doanh, nhà máy sản xuất ô tô lớn của thế giới (kỹ sư ô tô toàn cầu) không ngừng được nâng lên.

Kỹ sư ô tô tốt nghiệp từ Trường ĐHBK HN có khả năng áp dụng thành thạo kiến thức kỹ thuật và chuyên môn sâu, năng lực nghiên cứu, sáng tạo công nghệ để thiết kế, chế tạo, sản xuất ô tô, quản lý phương tiện, nguồn động lực và thiết bị – xe máy chuyên dụng; có kỹ năng thực hành nghề nghiệp, có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế và vận hành các sản phẩm và hệ thống mới.

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo:

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng:

1) Có kiến thức cơ sở kỹ thuật vững chắc và kiến thức chuyên môn sâu, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp, đủ năng lực thiết kế, chế tạo trong lĩnh vực sản xuất ô tô, máy động lực, xe chuyên dụng.

2) Có kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng cá nhân, có khả năng học tập ở trình độ cao hơn, khả năng tự học để thích ứng với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ và có khả năng học tập suốt đời.

3) Có kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ và làm việc nhóm đủ để làm việc trong môi trường liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia.

4) Có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và vận hành các hệ thống trong doanh nghiệp và xã hội.

Thời gian đào tạo và khả năng học lên bậc học cao hơn:

 • Thời gian đào tạo Cử nhân: 4 năm
 • Thời gian đào tạo tích hợp Cử nhân – Kỹ sư: 5 năm
 • Thời gian đào tạo tích hợp Cử nhân – Thạc sỹ: 5,5 năm
 • Thời gian đào tạo Cử nhân – Thạc sỹ – Tiến sĩ: 8,5 năm

Học bổng của Viện dành riêng cho Chương trình đào tạo:

 • Tổng giá trị học bổng cho sinh viên xuất sắc/năm: 50 triệu
 •  Số suất học bổng cho sinh viên xuât sắc/năm: 10
 • Số suất học bổng thực tập tại nước ngoài/năm: 6
 • Số kỹ sư được giới thiệu làm việc tại các doanh nghiệp ở Nhật Bản/năm: 20-30

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp:

 • Các nhà máy, trung tâm nghiên cứu & phát triển của các tập đoàn ô tô Nhật Bản, Hàn Quốc như Toyota, Daihatsu, Hino, Nissan, Honda, Hyundai.

 • Các tập đoàn công nghiệp, các công ty sản xuất, chế tạo ô tô & xe chuyên dụng; công ty vận tải và khai thác các thiết bị xe-máy công trình; công ty dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hiểm, kinh doanh thương mại, tư vấn thiết kế về ô tô và xe-máy công trình; các nhà máy sản xuất phụ tùng, phụ kiện và lắp ráp ô tô – máy động lực.

 • Đảm nhận công việc ở Phòng kĩ thuật, Phòng sản xuất, Phòng nghiên cứu và phát triển, Phòng kế hoạch và chiến lược, Phòng thiết kế các cơ sở sản xuất, thiết kế, sửa chữa ô tô – máy động lực, các nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô, trạm bảo dưõng, sửa chữa ô tô;

 • Các cơ quan quản lý nhà nước về phương tiện giao thông đường bộ và công nghiệp ô tô (thuộc Bộ/ Sở Giao thông vận tải, Bộ Công An, Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính).

 • Các trạm đăng kiểm ô tô, các cơ sở kinh doanh ô tô, máy động lực, phụ tùng ô tô…

 • Các Viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ô tô-máy động lực;

 • Giảng dạy kỹ thuật, dạy nghề, các trường đại học kỹ thuật, cao đẳng kỹ thuật…

 • Công việc ở các lĩnh vực khác: Dầu khí; Phát điện; Máy công trình; Bảo hiểm…

2. Kỹ thuật Cơ khí động lực (Hệ thống năng lượng và tự động hóa thủy khí)

Lĩnh vực máy thủy khí nói chung và hệ thống năng lượng & tự động hóa thủy khí nói riêng luôn giữ một vai trò quan trọng trong tất cả các hệ thống, thiết bị và phương tiện hiện đại. Song hành với tự động hóa trong ngành Điện luôn có tự động hóa thủy khí trong ngành Cơ khí động lực.

Hệ thống năng lượng tái tạo như năng lượng gió, năng lượng thủy triều, sóng biển và thủy điện cỡ nhỏ đang nhận được sự quan tâm phát triển một cách mạnh mẽ ở Việt Nam và các nước phát triển. Nhu cầu việc làm trong lĩnh vực hệ thống năng lượng & tự động hóa thủy khí do đó ngày càng được tăng cao.

Kỹ sư Cơ khí động lực, hướng ứng dụng hệ thống năng lượng & tự động hóa thủy khí ĐHBK HN có khả năng áp dụng thành thạo kiến thức kỹ thuật và chuyên môn sâu, năng lực nghiên cứu, sáng tạo công nghệ để thiết kế, chế tạo, sản xuất máy động lực và hệ thống năng lượng, thiết bị năng lượng tái tạo và điều khiển thủy lực; có kỹ năng thực hành nghề nghiệp, có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế và vận hành các sản phẩm và hệ thống mới

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo:

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng:

1) Có kiến thức cơ sở kỹ thuật vững chắc và kiến thức chuyên môn sâu, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp, đủ năng lực thiết kế, chế tạo trong lĩnh vực sản xuất thiết bị, phương tiện động lực, hệ thống và thiết bị năng lượng, điều khiển thủy lực.

2) Có kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng cá nhân, có khả năng học tập ở trình độ cao hơn, khả năng tự học để thích ứng với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ và có khả năng học tập suốt đời.

3) Có kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ và làm việc nhóm đủ để làm việc trong môi trường liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia.

4) Có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và vận hành các hệ thống trong doanh nghiệp và xã hội.

Thời gian đào tạo và khả năng học lên bậc học cao hơn:

 • Thời gian đào tạo Cử nhân: 4 năm
 • Thời gian đào tạo tích hợp Cử nhân – Kỹ sư: 5 năm
 • Thời gian đào tạo tích hợp Cử nhân – Thạc sỹ: 5,5 năm
 • Thời gian đào tạo Cử nhân – Thạc sỹ – Tiến sĩ: 8,5 năm

Học bổng của Viện dành riêng cho Chương trình đào tạo:

 • Tổng giá trị học bổng cho sinh viên xuất sắc/năm: 20 triệu
 • Số xuất học bổng cho sinh viên xuât sắc/năm: 4 học bổng
 • Số xuất học bổng thực tập tại nước ngoài/năm: 1 học bổng

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp:

 • Sinh viên tốt nghiệp có́ khả năng làm việc ở hầu hết các lĩnh vực công nghiệp. Đặc biệt thích hợp với các lĩnh vực liên quan đến các hệ thống sản xuất công nghiệp, tự động hóa ứng dụng thủy lực, khí nén; thiết bị năng lượng tái tạo;
 • Đảm nhiệm công việc ở phòng kỹ thuật, phòng sản xuất, phòng thiết kế các công ty sản xuất và các công ty dịch vụ kỹ thuật công nghiệp, v.v.
 • Làm việc tại các viện nghiên cứu và phát triển, trường đại học,
 • Có cơ hội nhận được học bổng tại các trường và cơ sở là đối tác với bộ môn quản ngành trong và ngoài nước như: Seoul Univ. of Sci. & Tech., Mokpo Univ., Busan Univ., Changwon Univ. (Korea); NUS (Singapore); Toyohashi Univ., Tohoku Univ., Ritsumeikan Univ. (Japan), Griffith Univ. (Australia), TU Graz (Austria), v.v…

3. Kỹ thuật Hàng không

Chương trình đào tạo Kỹ thuật Hàng không được trường ĐH BKHN mở ra từ năm 1996. Tính đến nay, đã có 19 khóa Kỹ sư Kỹ thuật Hàng không tốt nghiệp (với khoảng 60% số sinh viên ra trường làm việc trong lĩnh vực Hàng không), đóng góp một phần quan trọng vào nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Hàng không Việt Nam.

Mục tiêu của chương trình là đào tạo Nhân lực trình độ cao đáp ứng thị trường lao động trong nước và quốc tế trong lĩnh vực Cơ khí Hàng không:

 • Có khả năng áp dụng thành thạo kiến thức để vận hành, bảo dưỡng và nghiên cứu, thiết kế, phát triển các sản phẩm, hệ thống mới trong lĩnh vực Cơ khí Hàng không;
 • Được trang bị các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế.

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo:

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Kỹ thuật Hàng không sẽ có:

 1. Kiến thức cơ sở về khoa học cơ bản, về Kỹ thuật Cơ khí, về Kỹ thuật Hàng không vững vàng, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp, đủ năng lực áp dụng các kiến thức để vận hành, bảo dưỡng, thiết kế và triển khai các hệ thống, thiết bị liên quan đến Cơ khí Hàng không.
 2. Kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng cá nhân, có khả năng học tập ở trình độ cao hơn, khả năng tự học để thích ứng với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ, và có khả năng học tập suốt đời.
 3. Kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ và làm việc nhóm đủ để làm việc trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia.
 4. Năng lực hình thành ý tưởng, vận hành, bảo dưỡng, thiết kế và triển khai các hệ thống và thiết bị Cơ khí Hàng không trong bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường thực tế.

Thời gian đào tạo và khả năng học lên bậc học cao hơn:

 • Thời gian đào tạo Cử nhân: 4 năm
 • Thời gian đào tạo tích hợp Cử nhân – Kỹ sư: 5 năm
 • Thời gian đào tạo tích hợp Cử nhân – Thạc sỹ: 5,5 năm
 • Thời gian đào tạo Cử nhân – Thạc sỹ – Tiến sĩ: 8,5 năm

Học bổng của Viện dành riêng cho Chương trình đào tạo:

 • Tổng giá trị học bổng cho sinh viên xuất sắc/năm: 120 triệu
 • Số xuất học bổng cho sinh viên xuất sắc/năm: 15
 • Số xuất học bổng thực tập tại nước ngoài/năm: 6

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp:

 • Các hãng Hàng không trong nước (Vietnam Airline, Vietjet Air, JetStar Pacific, Công ty CP Hàng không Hải Âu, Công ty bay dịch vụ Hàng không – VASCO …) và các hãng Hàng không quốc tế.
 • Các công ty Bảo dưỡng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng không trong nước (Cty TNHH MTV Kỹ thuật Máy bay – VAECO, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Hàng không – AESC, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, MHIVA, SAM…) và các công ty Hàng không quốc tế.
 • Các Cụm cảng, Sân bay (Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng …)
 • Các Trường Đại học, Viện nghiên cứu R&D (Viện Hàng không Vũ trụ Viettel, Viettel R&D, Viện Tên lửa, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam…)
 • Các cơ quan hàng không dân dụng: Cục hàng không dân dụng
 • Các Trung tâm Nghiên cứu của các tập đoàn, công ty trong lĩnh vực Cơ khí – Động lực (Canon, Trường Hải, Toyota, GE, Samsung, Denso, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – PTSC…)
 • Du học tại các trường đối tác (ĐH Cơ khí Hàng không ENSMA (Pháp), ĐH Nagoya (Nhật), ĐH IBT (Indonesia), ĐH Cheng kung (Đài Loan) và các trường khác.

4. Kỹ thuật tàu thủy

Việt Nam có đường bờ biển dài, tiềm năng khai thác tài nguyên biển rộng lớn. Ngành công nghiệp tàu thủy đang có những bước phục hồi mạnh mẽ ở trong nước, bên cạnh đó nhu cầu kỹ sư kỹ thuật tàu thủy của thế giới và Việt Nam là rất lớn. Kỹ sư kỹ thuật tàu thủy ĐHBK HN luôn được các hãng đóng tàu lớn của thế giới và Việt Nam cấp học bổng thực tập và dành nhiều vị trí việc làm.

Kỹ sư kỹ thuật tàu thủy ĐHBK HN có trình độ cao về thiết kế tàu thủy và phương tiện nổi đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế; có kiến thức cơ sở và chuyên môn vững vàng, có năng lực nghiên cứu và khả năng sáng tạo, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp, có trách nhiệm nghề nghiệp, có khả năng thích nghi với môi trường làm việc, đáp ứng yêu cầu của xã hội và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo:

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng:

 1. Kiến thức cơ sở chuyên môn rộng để thích ứng tốt với những công việc phù hợp với ngành học, chú trọng khả năng áp dụng kiến thức cơ sở và cốt lõi ngành học, kết hợp khả năng sử dụng công cụ hiện đại để vận hành và tham gia thiết kế, xây dựng các hệ thống/quá trình/sản phẩm công nghệ ngành Kỹ thuật tàu thủy và phương tiện nổi.

 2. Kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng cá nhân, có khả năng học tập ở trình độ cao hơn, khả năng tự học để thích ứng với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ và có khả năng học tập suốt đời.

 3. Kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ và làm việc nhóm đủ để làm việc trong môi trường liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia.

 4. – Năng lực tham gia hình thành ý tưởng, thiết kế, xây dựng/phát triển hệ thống/sản phẩm/giải pháp kỹ thuật thuộc ngành kỹ thuật tàu thủy trong bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường thực tế.

Thời gian đào tạo và khả năng học lên bậc học cao hơn:

 • Thời gian đào tạo Cử nhân: 4 năm
 • Thời gian đào tạo tích hợp Cử nhân – Kỹ sư: 5 năm
 • Thời gian đào tạo tích hợp Cử nhân – Thạc sỹ: 5,5 năm
 • Thời gian đào tạo Cử nhân – Thạc sỹ – Tiến sĩ: 8,5 năm

Học bổng của Viện dành riêng cho Chương trình đào tạo:

 • Tổng giá trị học bổng cho sinh viên xuất sắc/năm: 50 triệu
 • Số xuất học bổng cho sinh viên xuât sắc/năm: 10
 • Số xuất học bổng thực tập tại nước ngoài/năm: 3

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp:

 • Công ty thiết kế/tư vấn công nghệ và dịch vụ Kỹ thuật tàu thủy

 • Doanh nghiệp đóng tàu Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc

 • Doanh nghiệp vận tải đường thủy

 • Cơ quan quản lý/giám sát phân cấp tàu và phương tiện nổi

 • Doanh nghiệp liên quan đến các lĩnh vực như: cơ khí, xây dựng, kết cấu thép, công trình biển, xây lắp dầu khí, kho vận xăng dầu, công ty cầu trục…

 • Trung tâm nghiên cứu, cơ sở đào tạo thuộc lĩnh vực cơ khí động lực, kỹ thuật tàu thủy và công trình nổi trong và ngoài nước

5. Chương trình Tiên tiến Kỹ thuật Ô tô

Chương trình Tiên tiến Kỹ thuật Ô tô được xây dựng nhằm cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường ô tô, đặc biệt là ô tô có nguồn động lực mới (điện, hybrid điện – động cơ đốt trong, pin nhiên liệu) và ô tô thông minh trong nước, khu vực và quốc tế. Đáp ứng nhu cầu nhân sự của nhiều hãng sản xuất ô tô lớn trên thế giới đang đầu tư phát triển các thế hệ ô tô tương lai, trong đó ô tô điện, ô tô hybrid hay ô tô dùng pin nhiên liệu (fuel cell) và ô tô thông minh.

Chương trình Tiên tiến Kỹ thuật Ô tô đào tạo cử nhân, thạc sĩ ô tô có khả năng sáng tạo công nghệ để thiết kế, chế tạo, sản xuất ô tô thế hệ mới, có trình độ ngoại ngữ và có đủ năng lực làm việc trong các tập đoàn, liên doanh, nhà máy sản xuất ô tô lớn của thế giới (kỹ sư ô tô toàn cầu); có khả năng vận hành dây chuyền sản xuất ô tô hiện đại, có năng lực khai thác, sử dụng ô tô thế hệ mới có hàm lượng công nghệ điều khiển, tự động hóa và thông minh; cũng như có khả năng học tiếp trình độ cao hơn.

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo:

 1. Có kiến thức cơ sở kỹ thuật, liên ngành vững chắc và kiến thức chuyên môn sâu, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp, đủ năng lực thiết kế, chế tạo trong lĩnh vực sản xuất ô tô, máy động lực, xe chuyên dụng thế hệ mới như ô tô điện, hybrid điện – động cơ đốt trong, pin nhiên liệu và ô tô thông minh; Có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và vận hành các hệ thống trong doanh nghiệp và xã hội.
 2. Có kỹ năng nghề nghiệp; Có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống, khả năng trình bày; Có khả năng học tập ở trình độ cao hơn, khả năng tự học để thích ứng với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ và có khả năng học tập suốt đời; Có kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ và làm việc nhóm đủ để làm việc trong môi trường liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia.
 3. Có khả năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc (điểm TOEIC ≥ 600). Đạt trình độ ngoại ngữ tốt đáp ứng yêu cầu làm việc trong môi trường liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia.

Thời gian đào tạo và khả năng học lên bậc học cao hơn (Thạc sỹ, Tiến Sĩ):

 1. Thời gian đào tạo Cử nhân: 4 năm
 2. Thời gian đào tạo tích hợp Cử nhân – Thạc sỹ: 5,5 năm
 3. Thời gian đào tạo Cử nhân – Thạc sỹ – Tiến sĩ: 8,5 năm

Học bổng của Viện dành riêng cho Chương trình đào tạo:

 1. Tổng giá trị học bổng cho sinh viên xuất sắc/năm: 50 triệu
 2. Số xuất học bổng cho sinh viên xuât sắc/năm: 5
 3. Số xuất học bổng thực tập tại nước ngoài/năm: 3
 4. Số lượng việc làm, kỹ sư được giới thiệu làm việc, học tập tại các doanh nghiệp, trường đại học ở Nhật Bản/năm: 20-30

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

 • Nghiên cứu, phát triển trong các nhóm nghiên cứu mạnh của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và các trường đối tác nước ngoài tại Nhật Bản, Hàn Quốc, ĐứcDoanh nghiệp đóng tàu Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc

 • Thiết kế, vận hành, chế tạo trong các nhà máy, trung tâm nghiên cứu & phát triển thuộc các tập đoàn phát triển ô tô thế hệ mới như Tesla motors, Volkswagen, Toyota, Nissan, Peugeot, Renault, Vinfast, Trường Hải

 • Cán bộ tại các tập đoàn ô tô tại Nhật Bản, Hàn Quốc

 • Nghiên cứu viên tại các Trường đại học, Viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ô tô, máy động lựcTrung tâm nghiên cứu, cơ sở đào tạo thuộc lĩnh vực cơ khí động lực, kỹ thuật tàu thủy và công trình nổi trong và ngoài nước

 • Cán bộ tại các trạm đăng kiểm ô tô, các cơ sở kinh doanh ô tô thế hệ mới, các cơ quan quản lý nhà nước về phương tiện giao thông đường bộ