Các chương trình đào tạo Thạc sỹ của Viện Cơ khí Động lực

(THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2018: Thong_bao_tuyen_sinh_CH_BKHN_2018A)

1. Các chương trình đào tạo

Năm 2018 Viện Cơ khí Động lực tuyển sinh 04 chương trình đào tạo thạc sĩ nằm trong mã ngành KT Cơ khí động lực (8520116). Các chương trình và định hướng đào tạo được tổ chức như sau:

TT

Chương trình đào tạo

Định hướng đào tạo

Chuyên ngành (mã số)

Ứng dụng

(Ths kỹ thuật)

Nghiên cứu

(Ths khoa học)

1

Kỹ thuật Cơ khí động lực

Không

Cơ khí động lực(8520116)

2

Kỹ thuật Máy thủy khí (Máy và tự động thủy khí, Hàng không, Tàu thủy)

3

Kỹ thuật Động cơ đốt trong

4

Kỹ thuật Ô tô

2. Thời gian đào tạo:

Tổng số tín chỉ (TC) phải hoàn thành trong chương trình đào tạo là 60. Thời gian để hoàn tất số lượng tín chỉ này là từ 1 đến 2 năm, tùy theo năng lực của học viên, và số tín chỉ học viên được miễn.

3. Học phí

Học phí các chương trình Thạc sỹ được tính theo công thức:

[Tổng học phí] = [ Số tín chỉ tối thiểu phải học] X [Học phí cho một tín chỉ]

3.1. Số tín chỉ tối thiểu phải học

 [Số tín chỉ tối thiểu học viên phải học] = 606[Số tín chỉ được miễn theo đối tượng]

Trong đó:

 • 60 là tổng số TC học viên phải hoàn thành trong chương trình đào tạo
 • 6 là số tín chỉ ngoại ngữ học viên được miễn nếu đã đạt trình độ ngoại ngữ yêu cầu.
 • Số tín chỉ được miễn theo đối tượng được tính căn cứ theo chương trình đào tạo và số năm học của học viên ở bậc đại học. Ví dụ: số tín chỉ được miễn nhiều nhất đối với nhóm đối tượng ngành đúng, học 5 năm (đối tượng A11, A21) là 22 TC. Đối với các học viên theo học chương trình đào tạo ở bậc đại học có thời gian học 4 năm sẽ không được miễn.
 • Nhóm các đối tượng có thể xem cụ thể trên trang web của Viện Đào tạo Sau đại học http://(http://sdh.hust.edu.vn/home/default.aspx?scid=23&CategoryID=136&nid=1435).

3.2. Học phí cho một tín chỉ

 • Mức học phí cho 1 tín chỉ áp dụng cho năm học 2017-2018 là: 588.000 đ/1TC.
 • Đối với tín chỉ học lại, mức học phí cho một tín chỉ là: 705.000 đ/1TC

* Lưu ý mức học phí có thể thay đổi theo từng năm học theo quy định của nhà trường.


Dự tính số tiền học phí học viên học ngành đúng, thời gian đào tạo 5 năm hệ khoa học (A11), hệ kỹ thuật (A21) phải đóng trong quá trình đào tạo theo số tín chỉ như sau:

Tổng số tiền học phí dự tính = (60-6-22)x588.000=18.816.000 đ

4. Hình thức tuyển sinh

4.1. Xét tuyển

Dành cho đối tượng thí sinh đăng ký học các chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

 1. Đã tốt nghiệp đại học chính qui các chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ của các trường đại học ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo uy tín trên thế giới được Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận.

 2. Tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên, thời gian tính từ lúc tốt nghiệp đại học đến lúc nộp hồ sơ xét tuyển không quá 3 năm.

 3. Đăng ký chuyên ngành bậc thạc sĩ đúng với chuyên ngành bậc đại học.

 4. Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tiếng Anh tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho người Việt Nam.

4.2. Thi tuyển

Dành cho đối tượng thí sinh đăng ký học các chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng hoặc thí sinh đăng ký học chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu nhưng không đảm bảo điều kiện, yêu cầu xét tuyển mục 4.1.

5. Hồ sơ chuẩn bị và cách thức đăng ký

(Tham khảo thông báo tuyển sinh của Viện ĐT Sau đại học: http://sdh.hust.edu.vn/home/Default.aspx?scid=29&CategoryID=127)

6. Chương trình chất lượng cao và học tích hợp SĐH

6.1. Chương trình chất lượng cao

 • Đối tượng: Các đối tượng tốt nghiệp kỹ sư chất lượng cao tại Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đúng ngành dự tuyển

 • Chương trình đào tạo: gồm 3 tín chỉ học tập và 15 tín chỉ luận văn. Hình thức đào tạo tập trung, thời gian đào tạo 6 tháng.

6.2. Học tích hợp SĐH

 • Mục đích: Giúp sinh viên đang học chương trình đào tạo trình độ đại học có thể học tích lũy một số học phần trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành tương ứng nhằm rút ngắn tổng thời gian học tập khi sinh viên có nguyện vọng tiếp tục học bậc thạc sĩ sau khi tốt nghiệp sau đại học.

 • Đối tượng: Sinh viên đang theo học các chương trình đào tạo đại học được xếp hạng trình độ từ năm học thứ ba trở lên và được xếp loại học lực khá trong học kỳ cuối cùng trước khi đăng ký học tích hợp.

 • Thời gian thực hiện: Sinh viên đăng ký học tích hợp sau đại học vào tháng 5 và tháng 10 hàng năm theo thông báo cụ thể về kế hoạch đăng ký học tập các khóa đào tạo sau đại học của Trường.

 • Công nhận tín chỉ: Các tín chỉ đã được tích lũy theo hình thức đăng ký học tích hợp có giá trị 5 năm tính từ thời điểm tích lũy thành công, được công nhận và ghi vào bảng điểm khóa đào tạo thạc sĩ sau khi sinh viên đủ điều kiện trúng tuyển và được công nhận là học viên sau đại học của Trường. Trường hợp học viên không theo học chương trình đào tạo sau đại học sẽ được Nhà trường cấp chứng nhận tích lũy học phần cho các học phần đã được tích lũy.

 • Thủ tục đăng ký: Sinh viên đăng ký nguyện vọng học tích hợp kèm minh chứng xếp hạng trình độ năm học và xếp loại học tập tại Viện đào tạo Sau đại học để được cấp mã quản lý và cấp tài khoản đăng ký học tích hợp các học phần từ tài khoản học viên trên hệ thống quản lý đào tạo của Trường. Sau khi được cấp tài khoản, sinh viên đăng nhập vào tài khoản tại địa chỉ http://sdh.hust.edu.vn/dkh/Login.aspx và thực hiện đăng ký các học phần online trên website. Mỗi học kỳ, học viên được đăng ký học tích hợp tối đa 12 tín chỉ.