Home
Trương Việt Anh

THÔNG TIN CÁN BỘ

Họ và tên: Trương Việt Anhv anh
Năm sinh: 1973
Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Vị trí công tác: Trưởng phòng Quản lý chất lượng – Trường ĐH Bách khoa HN Phó tổng thư ký Hội cơ học thủy khí Việt Nam
Điện thoại: 043 8 692 984
Email: anh.truongviet@ hust.edu.vn

 1. Các môn học đảm nhiệm 

 • Nhập môn Cơ khí động lực
 • Hệ thống Trạm Bơm và Nhà máy Thủy điện
 • Công nghệ chế tạo máy thủy khí
 • ĐA Máy cánh dẫn
 • Xâm thực trong máy thủy khí
 • Máy và thiết bị thủy khí siêu nhỏ

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

 • Máy và thiết bị thủy khí;
 • Xâm thực trong máy thủy khí, dòng nhiều pha và ứng dụng;
 • Kỹ thuật thủy khí khai thác năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng.

 3. Quá trình đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn

Bằng cấp
Năm tốt nghiệp Trường
Trao đổi nghiên cứu 2017 Viện Máy thủy lực, ĐH Kỹ thuật Graz, CH Áo
Trao đổi nghiên cứu 2011 Viện Vật lý 3, ĐH Goettingen, CHLB Đức
Sau tiến sĩ 2004 – 2006 Viện Khoa học chất lỏng, ĐH Tohoku, Nhật Bản
Tiến sỹ 2004 ĐH Tohoku, Nhật Bản
Kỹ sư 1995 ĐH Bách khoa Hà Nội

 4. Tóm tắt quá trình công tác

 • 2004 – 2006:  Giảng viên nghiên cứu, ĐH Tohoku, Nhật Bản
 • 2006 – nay:   Giảng viên, Trường ĐH bách khoa Hà Nội

 5. Các công trình nghiên cứu điển hình

 1. Xâm thực và ứng dụng, Viện Khoa học Chất lỏng (IFS), Đại học Tohoku, Nhật Bản
 2. Xâm thực siêu âm, Viện Khoa học Chất lỏng (IFS), Đại học Tohoku, Nhật Bản và Viện Vật lý 3, Đại học Goettingen, CHLB Đức;
 3. Thiết bị dưới nước, Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam
 4. Bơm làm tuabin cho trạm thủy điện lưu trữ, Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam
 5. Tua bin thủy lực / gió, Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam
 6. Vi bơm, Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam
 7. Plasma nhiệt độ thấp, Viện Khoa học chất lỏng (IFS), Đại học Tohoku, Nhật Bản.

 6. Một số bài báo điển hình

 1. Đỗ Hồng Vinh, Trương Việt Anh, Nghiên cứu thiêt kế bơm hướng trục với số vòng quay đặc trưng cao ns 1200, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 0866 – 7056, 2019
 2. Ngo Ich Long, Viet Anh Truong, An investigation on effective thermal conductivity of hybrid-filler polymer composites under effects of random particle distribution, particle size and thermal contact resistance, International Journal of Heat and Mass Transfer, 0017-9310, 2019.
 3. Nguyễn Thị Nhớ, Đặng Quang Hào, Trương Việt Anh, Nghiên cứu thực nghiệm máy thuận nghịch bơm – tuabin có số vòng quay đặc trưng thấp, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 0866 – 7056, 2019
 4. Pham Van Duyen, Nguyen Quang Huy, Hoang Thi Hong Minh, Vu Van Duy, Truong Viet Anh*, Some Aspects of Cavitation Around a Triangular Cavitator with Curved Sides, Proc. of the International Conference on Fluid Machinery and Automation Systems (ICFMAS2018), pp.678-683, ISBN978-604-95-0609-3, Oct., 2018
 5. Nguyễn Thị Nhớ, Phạm Phúc Yên, Trương Việt Anh, Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số hình học trong thiết kế thủy lực tuabin bằng mô hình tính toán và ứng dụng cho thủy điện khe soong, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 0866 – 7056, số 1+2, 2016
 6.  Nguyễn Thị Nhớ, Vũ Văn Trường, Trương Việt Anh, Nghiên cứu đặc tính của máy thuận nghịch bơm-tuabin ns thấp khi vận hành ở chế độ tuabin bằng mô phỏng số 2D, Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc 2016.
 7. . Sorianoa, , N.V. HienK.M. TuanT.V. Anh, An object-unified approach to develop controllers for autonomous underwater vehicles, Mechatronics, IFAC Mechatronics, vol. 69, pp. 44-61, ed. ELSEVIER, 2016, doi:10.1016/j.mechatronics.2015.12.011
 8. Truong V. Vu, Anh V. Truong, Ngoc T. B. Hoang, Duong K. Tran, Numerical Investigations of Solidification around a Circular Cylinder under Forced Convection, Journal of Mechanical Science and Technology, 2016 (accepted), ISSN 0021-9592
 9. Hà Trường Sang1 , Vũ Văn Trường 2 , Trương Việt Anh2, Tính toán mô phỏng sự biến dạng của hạt chất lỏng trong vi kênh 2D, Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc 2015.
 10. [Ngô Cự Long, Vũ Văn Trường, Trương Việt Anh, Tính toán mô phỏng số dòng chảy 2D qua một số dạng vật cản, Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2014, ISBN 1859-4182.
 11. Vũ Văn Trường, Ngô Cự Long, Trương Việt Anh, Tính toán mô phỏng số 2D dòng chảy qua hai dãy cánh công tác chuyển động và cánh hướng dòng của bơm ống phun, Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2014, ISBN 1859-4182.
 12. Matevž Dular, Anton Žnidarčič, Robert Mettin and Trương Viet Anh, Dynamics of attached cavitation at an ultrasonic horn tip, Proceedings of the 8th International Symposium on Cavitation CAV2012, Singapore, 2012.
 13. M. Shintani, VietAnh Truong, Y. Iga,  T. Ikohagi, Investigation of Deflector Effect on Cavitation in an Axisymmetric Gate Slot by Means of AE Measurement, Journal of Fluids and Thermal Engineering, Transactions of JSME, Vol. 77, No. 777 (2011) Series B, Japan, 2011.
 14. Le Dinh Anh and Truong Viet Anh, A study of a new blade type for improving Savonius wind turbine’s efficiency by means of CFD tool,  Proc. of The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on New/Renewable Energy, S3.03, 2012, pp.200 – 204.
 15. Dinh Minh Hai, Do Thanh Cong, Nguyen The Mich and Truong Viet Anh, A  2D numerical study of flow characteristics in Francis Turbine Runner with Splitter Blades, Proceeding of 5th SEATUC Symposium, 2011.
 16. Truong Viet Anh, A study of Impulsive Pressure Distribution of Cavitation Generated by a High Frequency Vibrational  Probe, J. of Science and Technology, Technical Universities Pub., Vol.73B, 2009.
 17. Ngo Sy Loc, Hoang Minh Duc and Truong Viet Anh, Nummerical Simulation Study of a 3D Flow Characteristics Around a Stationary-Wing Dragonfly Model, reported, Proc. of AUN/ Seed-Net Regional Workshop on Aeronautical and Mechanical Engineering, July 2008, ITB, Indonesia.
 18. Đo Thanh Cong, Bui Tuan Dat and Truong Viet Anh, A  CFD Study in the Design of a Micro Axial Flow Pump: On the Effects of Impeller Blade Number Z, Proceeding of 5th SEATUC Symposium, 2011.
 19. Viet Anh Truong,   H. Iwabuchi   and T. Ikohagi, Application of Cavitating Jet to Improvement of Aqueous Environment, Proc. of the Second International Conference on Flow Dynamics, 21st Century COE Program, 16-18 Nov., 2005, Sendai, Japan, OS5-10, pp. 5-10.
 20. Viet Anh Truong, M. Shintani, J. Higuchi and T. Ikohagi, Experimental Investigation of Cavitation in an Axisymmetric Rectangular Groove, International Journal of JSME, series B, Vol.47, No. 1, 2004, pp. 57-66

 

7. Học viên cao học đã và đang hướng dẫn: 05 HV

8. Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: 03 NCS (2 NCS đã tốt nghiệp)

 

Tags: