Home
Trương Việt Anh

Họ và tên: Trương Việt Anhv anh

Năm sinh: 1973

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Vị trí công tác: Bí thư chi bộ /Trưởng phòng Quản lý chất lượng

Điện thoại: 043 8 692 984

Email: anh.truongviet@ hust.edu.vn

 1. Các môn học đảm nhiệm 

  • Nhập môn Cơ khí động lực
  • Hệ thống Trạm Bơm và Nhà máy Thủy điện
  • Công nghệ chế tạo máy thủy khí
  • ĐA Máy cánh dẫn
  • Xâm thực
  • Máy và thiết bị thủy khí siêu nhỏ

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

  • Máy và thiết bị thủy khí;
  • Xâm thực trong máy thủy khí, dòng nhiều pha và ứng dụng;
  • Kỹ thuật thủy khí khai thác năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng.

 3. Quá trình đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn

Bằng cấp/ Khóa đào tạo Năm tốt nghiệp/ thời gian Trường
Sau tiến sĩ 2011 Viện Vật lý 3, ĐH Goettingen, CHLB Đức
Sau tiến sĩ 2004 – 2006 Viện Khoa học chất lỏng, ĐH Tohoku, Nhật Bản
Tiến sỹ 2004 ĐH Tohoku, Nhật Bản
Kỹ sư 1995 ĐH Bách khoa Hà Nội

 4. Tóm tắt quá trình công tác

1995 – 2006:  Nghiên cứu viên, Viện Cơ điện Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT

2004 – 2006:  Giảng viên nghiên cứu, ĐH Tohoku, Nhật Bản

2006 – nay:   Giảng viên, Trường ĐH bách khoa Hà Nội

 5. Các công trình nghiên cứu điển hình

01 Nghiên cứu xâm thực và ứng dụng, Viện KH Chất lỏng, ĐH Tohoku, Nhật Bản;

02 NC xâm thực siêu âm, Viện Vật lý 3, ĐH Goettingen, CHLB Đức;

03  Nghiên cứu thiết bị đẩy trong kỹ thuật dưới nước, ĐHBK Hà Nội;

04 NC thiết kế nâng cao hiệu suất Tua-bin Savonius, ĐHBK Hà Nội;

05 NC thiết kế vi bơm cánh dẫn, ĐHBK Hà Nội.

 6. Một số bài báo điển hình

[1] Lê Đình Anh1, Trương Việt Anh2, Yuka Iga3, Kết hợp mô hình rối RANS và mô hình xâm thực của Singhal trong việc mô phỏng cấu trúc xâm thực trong vòi phun, Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc 2016.

[2] Nguyễn Thị Nhớ, Vũ Văn Trường, Trương Việt Anh, Nghiên cứu đặc tính của máy thuận nghịch bơm-tuabin ns thấp khi vận hành ở chế độ tuabin bằng mô phỏng số 2D, Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc 2016.

[3] T. Sorianoa, , N.V. Hien, , , K.M. TuanT.V. Anh, An object-unified approach to develop controllers for autonomous underwater vehicles, Mechatronics, IFAC Mechatronics, vol. 69, pp. 44-61, ed. ELSEVIER, 2016, doi:10.1016/j.mechatronics.2015.12.011

[4] Truong V. Vu, Anh V. Truong, Ngoc T. B. Hoang, Duong K. Tran, Numerical Investigations of Solidification around a Circular Cylinder under Forced Convection, Journal of Mechanical Science and Technology, 2016 (accepted), ISSN 0021-9592

[5] Hà Trường Sang1 , Vũ Văn Trường 2 , Trương Việt Anh2, Tính toán mô phỏng sự biến dạng của hạt chất lỏng trong vi kênh 2D, Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc 2015.

[6] Ngô Cự Long, Vũ Văn Trường, Trương Việt Anh, Tính toán mô phỏng số dòng chảy 2D qua một số dạng vật cản, Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2014, ISBN 1859-4182.

[7] Vũ Văn Trường, Ngô Cự Long, Trương Việt Anh, Tính toán mô phỏng số 2D dòng chảy qua hai dãy cánh công tác chuyển động và cánh hướng dòng của bơm ống phun, Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2014, ISBN 1859-4182.

[8] Matevž Dular, Anton Žnidarčič, Robert Mettin and Trương Viet Anh, Dynamics of attached cavitation at an ultrasonic horn tip, Proceedings of the 8th International Symposium on Cavitation CAV2012, Singapore, 2012.

[9]  M. Shintani, VietAnh Truong, Y. Iga,  T. Ikohagi, Investigation of Deflector Effect on Cavitation in an Axisymmetric Gate Slot by Means of AE Measurement, Journal of Fluids and Thermal Engineering, Transactions of JSME, Vol. 77, No. 777 (2011) Series B, Japan, 2011.

[10]  Le Dinh Anh and Truong Viet Anh, A study of a new blade type for improving Savonius wind turbine’s efficiency by means of CFD tool,  Proc. of The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on New/Renewable Energy, S3.03, 2012, pp.200 – 204.

[11]  Dinh Minh Hai, Do Thanh Cong, Nguyen The Mich and Truong Viet Anh, A  2D numerical study of flow characteristics in Francis Turbine Runner with Splitter Blades, Proceeding of 5th SEATUC Symposium, 2011.

[12] Truong Viet Anh, A study of Impulsive Pressure Distribution of Cavitation Generated by a High Frequency Vibrational  Probe, J. of Science and Technology, Technical Universities Pub., Vol.73B, 2009.

[13]  Ngo Sy Loc, Hoang Minh Duc and Truong Viet Anh, Nummerical Simulation Study of a 3D Flow Characteristics Around a Stationary-Wing Dragonfly Model, reported, Proc. of AUN/ Seed-Net Regional Workshop on Aeronautical and Mechanical Engineering, July 2008, ITB, Indonesia.

[14]  Đo Thanh Cong, Bui Tuan Dat and Truong Viet Anh, A  CFD Study in the Design of a Micro Axial Flow Pump: On the Effects of Impeller Blade Number Z, Proceeding of 5th SEATUC Symposium, 2011.

[15]  Viet Anh Truong,   H. Iwabuchi   and T. Ikohagi, Application of Cavitating Jet to Improvement of Aqueous Environment, Proc. of the Second International Conference on Flow Dynamics, 21st Century COE Program, 16-18 Nov., 2005, Sendai, Japan, OS5-10, pp. 5-10.

[16]  Viet Anh Truong, M. Shintani, J. Higuchi and T. Ikohagi, Experimental Investigation of Cavitation in an Axisymmetric Rectangular Groove, International Journal of JSME, series B, Vol.47, No. 1, 2004, pp. 57-66.

7. Học viên cao học đã và đang hướng dẫn: 03 HV

8. Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: 02 NCS

 

Tags:

Comment

*

*