Home
Trương Văn Thuận

    THÔNG TIN CÁN BỘ

Họ và tên:                       Trương Văn Thuận
Học hàm, học vị:             Tiến sĩ
Ngày tháng năm sinh:     1987
Vị trí công tác:                 Giảng viên
Điện thoại:                       (024)38692984/ 0921796168
Email:                               thuan.truongvan@hust.edu.vn; truongvanthuanvn@gmail.com

1. Các môn học đảm nhiệm:

 • Robot công nghiệp
 • Máy thủy khí
 • Truyền động và tự động khí nén

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

 • Máy thủy khí và thiết bị tự động
 • Mô phỏng động lực học hệ thống và điều khiển
 • Robot công nghiệp

3. Quá trình đào tạo:

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến Sĩ 2015 Cơ khí Động lực- Đại học Quốc gia Formosa, Đài Loan
Thạc Sĩ 2012 Cơ khí và Tự động hóa- Đại học Dayeh, Đài Loan
Kỹ sư/cử nhân 2010 Máy và Tự động thủy khí- Đại học Bách Khoa Hà Nội


4. Tóm tắt quá trình công tác:

 • 3/2016: Giảng viên, Bộ môn Máy và Tự động thủy khí, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 • 2015-2016: Kỹ sư nghiên cứu và phát triển tại Công ty cổ phần công nghệ công nghiệp Intec.
 • 2012-2015: Nghiên cứu sinh, trợ giảng, trợ lý nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Động lực hệ thống, Viện Cơ khí và Cơ điện tử, Đại học Quốc gia Formosa, Đài Loan.
 • 2010-2012: Học viên cao học, trợ lý nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Mô phỏng động lực hệ thống và điều khiển, Khoa Cơ khí và Tự động hóa, Đại học Dayeh, Đài Loan.

6. Công trình NCKH điển hình 

 1. Nghiên cứu xe hybrid thủy lực tại Đại học Dayeh, Đài Loan (hợp tác với Trung tâm nghiên cứu và thử nghiệm xe Đài Loan).
 2. Nghiên cứu về động lực và điều khiển hệ nhiều vật tại Đại học Quốc gia Formosa, Đài Loan (hợp tác với Công ty Máy công cụ She Hong và Công ty năng lượng JunDong, Đài Loan)[3] Nghiên cứu, thiết kế chế tạo các hệ thống thủy lực phục vụ thủy lợi/thủy điện tại công ty Intec, Việt Nam: Tời thủy lực cho hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải (Hải Dương), hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre (Bến Tre)…); hệ thống thủy lực xy lanh nâng hạ cửa nhận nước, cửa xả tràn thủy điện Sông Tranh 3 (Quảng Nam)…
 3. Nghiên cứu mô hình hóa đặc tính dao động của cơ cấu chấp hành thủy lực xy lanh nâng hạ cửa van phẳng thủy lợi, thủy điện tại Đại học Bách Khoa Hà Nội (chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở).
 4. Nghiên cứu ứng dụng quá trình hãm tái sinh thủy lực trong hệ thống tời nâng hạ bằng mô phỏng số tại Đại học Bách Khoa Hà Nội (chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở).

7. Một số bài báo điển hình

 1. Phạm Trọng Hòa, Thái Hà Phi, Trương Văn Thuận, Trần Xuân Bộ, “Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số kết cấu và thông số khai thác đến quỹ đạo chuyển động của vành răng trong bơm và mô tơ bánh răng ăn khớp trong”, Journal of Water Resources & Environmental Engineering/ Special Issue (10-2019), pp. 230-236.
 2. Van-Thuan Truong, “A Study in Vibration of a Large-Scale Hydraulic Cylinder Actuator via Numerical Simulation”, Journal of Science and Technology Technical Universities/ Vol.130, pp. 039-043, 2018.
 3. Yunn-Lin Hwang, Jung-Kuang Cheng, Van-Thuan Truong, “Dynamic Analysis and Control of Industrial Robotic Manipulators”, Applied Mechanics and Materials/ Vol.883, pp.30-36, 2018.
 4. Vu Van Truong, Truong Viet Anh, Tran Xuan Bo, Truong Van Thuan, “Fully resolved simulation of the phase change process of a liquid drop”, The university of Danang, journal of science and technology/ No.6 (127), pp. 26-30, 2018.
 5. Van-Thuan Truong, Yunn-Lin Hwang, “A New Approach for Dynamic Analysis and Driving Control of CNC Machine Tool”, Journal of the Chinese Society of Mechanical Engineers, Vol. 38(2), pp. 165-171, 2017.
 6. Trương Văn Thuận, “Một số kết quả nghiên cứu về xe lai thủy lực song song và xu hướng tương lai”, Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 19, ISBN: 978-604-95-0226-2, Tr. 597-605, 2017.
 7. Yunn-Lin Hwang and Van-Thuan Truong, “Dynamic Analysis and Control of Multibody Manufacturing Systems Based on Newton-Euler Formulation”, International Journal of Computational Methods, Vol. 12(2), 2015.
 8. Yunn-Lin Hwang and Van-Thuan Truong, “A Synchronous Approach for Numerical Simulation of Machine Tools”, Key Engineering Materials, Vol. 642, pp. 317-322, 2015.
 9. Yunn-Lin Hwang, Jung-Kuang Cheng and Van-Thuan Truong, “Computer-Aided Dynamic Analysis and Simulation of Multibody Manufacturing Systems”, Applied Mechanics and Materials, Vol.764-765, pp. 757-761, 2015.
 10. Van-Thuan Truong, Chih-Keng Chen, Chih-Wei Hung, Chuan-Sian Wang, “An Improved Control Strategy for Fuel Economy of a Parallel Hydraulic Hybrid Vehicle”, 中國機械工程學會第二十九屆全國學術研討會論文集,高雄, R.O.C, Dec 2012.
 11. Chih-Keng Chen, Tri-Vien Vu, Chih-Wei Hung, Van-Thuan Truong, Duy-Hoang Nguyen, “A Simulation Study on Fuel Economy for a Series Hydraulic Hybrid Vehicle”, The 11th International Symposium on Advanced Vehicle Control, 2012.