Home
truong-dang-viet-thang

THÔNG TIN CÁN BỘ

Họ và tên: Trương Đặng Việt Thắngtruongdangvietthangoto
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Năm sinh: 1979
Vị trí công tác: Giảng viên
Điện thoại: 0983.760769
Email: thang.truongdangviet@hust.edu.vn

1. Các môn học đảm nhiệm

 • Hệ thống điện, điện tử ô tô
 • Thí nghiệm ô tô
 • Cảm biến và xử lí tín hiệu
 • Cơ điện tử ô tô
 • Lý thuyết ô tô
 • Kết cấu ô tô

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

 • Tính toán, mô phỏng động lực học điều khiển chuyển động ô tô.
 • CAD và CAE trong thiết kế ô tô
 • Thí nghiệm ô tô

3. Quá trình đào tạo

 Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Thạc sĩ 2006 Ô tô và Máy kéo, Đại học Bách khoa Hà Nội
Kỹ sư 2001 Ô tô và máy kéo, Đại học Bách khoa Tp Hồ Chí Minh

 4. Tóm tắt quá trình công tác

 • 03/2002- 06/2008: Cán bộ giảng dạy tại Bộ môn Ô tô và xe chuyên dùng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
 • 2004-2006: UVTV BCH Đoàn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
 • 10/2008-3/2014: Nghiên cứu viên tại Đại học Helmut-Schmidt, Hamburg, Đức
 • 11/2014-hiện nay: Cán bộ giảng dạy tại Bộ môn Ô tô và xe chuyên dùng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

5. Công trình NCKH điển hình

 • Nghiên cứu chế tạo bộ đo tải trọng động bánh xe ô tô lên mặt đường – Đề tài cấp Trường 2016
 • Nghiên cứu đánh giá độ bền khung sơ mi rơ moóc lắp ráp tại Việt Nam – Đề tài cấp trường 2017 (Chủ nhiệm)
 • Nghiên cứu thiết kế điều khiển hệ thống túi khí – Đề tài cấp trường 2017 (Thành viên)
 • Nghiên cứu tối ưu hóa khung sơ mi rơ moóc sản xuất lắp ráp trong nước  – Đề tài cấp trường 2018 (đang thực hiện)

6. Một số bài báo điển hình

 1.  “A problem to calculate chassis frame of crane truck” – Proceeding of the International Conference on Automotive Technology 2002 in Vietnam.
 2.  “Study of roll oscillation of double-decker bus” – Proceeding of the International Conference on Automotive Technology 2005 in Vietnam.
 3. “Apply Fuzzy logic on Evaluating Truck vehicle Quality” – Proceeding of the International Conference on Automotive Technology 2005 in Vietnam.
 4. “Forecasting mechanical requirements to serve automotive industry up to 2020” – Proceeding of the 20th Scientific Conference Hanoi University of Technology 2008.
 5. Truong, D.V.T.; Tomaske, W., “Active front steering system using adaptive sliding mode control,” Control and Decision Conference (CCDC), 2013 25th Chinese , Vol., no., pp.253,258, 25-27 May 2013.
 6. Truong, Dang Viet Thang, Martin Meywerk, Winfried Tomaske, “Torque Vectoring for Rear Axleusing Adaptive Sliding Mode Control”, 2013 International Conference on Control, Automation and Information Sciences (ICCAIS 2013), Vol., no., pp 278,283, 25-28, November 2013.
 7. Trương Đặng Việt Thắng, Trần Thanh Tùng, Dương Ngọc Khánh , Phương pháp đo tải trọng thẳng đứng của bánh xe lên mặt đường bằng cảm biến gia tốc, Tạp chí GTVT, 07/2017
 8. Trương Đặng Việt Thắng, Nguyễn Trọng Hoan, Xây dựng mô hình nghiên cứu độ bền khung sơ mi rơ moóc sử dụng Hyperworks, Tuyển tập công trình khoa họcHội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, 2017
 9. Trương Đặng Việt Thắng, Trịnh Minh Hoàng, Nguyễn Trọng Hoan, Nghiên cứu xác định tải trọng động tác dụng lên khung sơ mi – rơ moóc, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ V, 2018
 10. Trần Trọng Đạt, Trương Đặng Việt Thắng, Đàm Hoàng Phúc, Nghiên cứu thiết kế mô hình thực nghiệm điều khiển túi khí dạng con lắc đơn, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 06/2019
 11. Trần Thanh Tùng, Trương Đặng Việt Thắng, Nghiên cứu mô phỏng động lực học hệ nhiều vật mô hình khung xe 7 chỗ ngồi, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 06/2019
 12. Tran Trong Dat*, Dam Hoang Phuc, Truong Dang Viet Thang, A Study of Relation between Force and Acceleration Signals in Airbag Control by Single Pendulum Model, Tạp chí KHCN ĐH BKHN