Home
trinh-minh-hoang

THÔNG TIN CÁN BỘ

trinhminhhoangoto
Họ và tên: Trịnh Minh Hoàng
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 1976
Vị trí công tác: Giảng viên
Điện thoại: 024-38692508
Email: hoang.trinhminh@hust.edu.vn

1. Các môn học đảm nhiệm

 • Ứng dụng tin học trong thiết kế tính toán ô tô
 • Công nghệ khung vỏ ô tô
 • Lý thuyết ô tô
 • Động lực học ô tô

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

 • Động lực học  ô tô
 • Mô hình hóa và mô phỏng các hệ thống động lực
 • Công nghệ khung vỏ ô tô
 • Khai thác các phần mềm trong thiết kế, tính toán, mô phỏng, phân tích trên ô tô

3. Quá trình đào tạo

 Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến sĩ 2015 Kỹ thuật Cơ khí, Đại học Haute-Alsace, Pháp
Thạc sĩ 2002 Ô tô và Máy kéo, Đại học Bách khoa Hà Nội
Chứng chỉ 1999 Giáo dục học Đại học, Đại học Bách khoa Hà Nội
Kỹ sư 1999 Ô tô và máy kéo, Đại học Bách khoa Hà Nội

4. Tóm tắt quá trình công tác

 • 9/1999 – 8/2011: Giảng viên tại Bộ môn Ô tô và xe chuyên dụng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
 • 9/2011 –4/2015: Nghiên cứu sinh tại Đại học Haute-Alsace, Pháp.
 • 4/2015 – nay: Giảng viên tại Bộ môn Ô tô và xe chuyên dụng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

5. Công trình NCKH điển hình

 • [1] 05 đề tài NCKH cấp Trường đã nghiệm thu: T2003-32, T2006-28, T2008-143, T2009-227, T2010-114, Chủ nhiệm đề tài.
 • [2] Đề tài NCKH cấp Bộ, B2001-35-21-TĐ, “Nghiên cứu thiết kế và sản xuất lắp ráp một số mẫu ô tô tải nhỏ từ 0,5 – 1,25 tấn phục vụ giao thông nông thôn và miền núi Việt Nam”, nghiệm thu 2002, tham gia.
 • [3] Đề tài NCKH cấp Bộ, 040-03 RD/HĐ-CNCL, “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới sự dự báo phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam”, nghiệm thu 2003, Ủy viên thư ký.
 • [4] Đề tài NCKH cấp Bộ, B2004-28-113, “Xây dựng phần mềm tính toán khung vỏ các loại ô tô chở khách lắp ráp tại các nhà máy thuộc Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam”, nghiệm thu 2005, tham gia.
 • [5] Đề tài NCKH cấp Bộ, 01-05 RDBS/HĐ-KHCN, “Nghiên cứu, dự báo sự phát triển của Công nghiệp ô tô thế giới và Châu Á trong giai đoạn 2005-2010 và những ảnh hưởng tới sự phát triển của ngành Công nghiệp ô tô Việt Nam”, nghiệm thu 2005, Ủy viên thư ký.
 • [6] Đề tài NCKH cấp Nhà nước, KC.05.DA.13, “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và công nghệ lắp ráp xe minibus 6 – 8 chỗ tại Việt Nam”, nghiệm thu 2006, Ủy viên thư ký.
 • [7] Đề tài NCKH cấp Nhà nước, 08/2006/HDKHCN-DN, “Thiết kế, chế tạo xe tải nhỏ 3-5 tấn”, nghiệm thu 2008, Ủy viên thư ký đề tài nhánh.

6. Các giáo trình đã biên soạn

 • Nguyễn Khắc Trai, Nguyễn Trọng Hoan, Hồ Hữu Hải, Phạm Huy Hường, Nguyễn Văn Chưởng, Trịnh Minh Hoàng : Kết cấu ô tô, NXB Bách Khoa, Hà Nội 2010.

7. Một số bài báo điển hình

 1. Trần Văn Nghĩa, Trịnh Minh Hoàng (1999): Sử dụng phần mềm Alaska mô phỏng hệ thống phanh dầu, Proceedings of International Conference on Automotive Technology for Vietnam (ICAT’99), Hà nội, 1999.
 2. Trần Văn Nghĩa, Trịnh Minh Hoàng (2004): Sử dụng phần mềm Simulink mô phỏng độ mấp mô mặt đường áp dụng để khảo sát dao động ô tô, Tuyển tập các báo cáo khoa học, Hội nghị Cơ học toàn quốc, Hà Nội, 2004.
 3. Nguyen Trong Hoan,  Tran Van Nghia, Trinh Minh Hoang (2005): Analysing the characteristics of frame structure of the buses using in Vietnam, Proceedings of International Conference on Automotive Technology for Vietnam, 2005, 097 (1/5 – 5/5).
 4. Trinh Minh Hoang, Le Hong Quan, Du Tuan Dat, Nguyen Tien Dung, Nguyen Khac Huan, Dang Hoang Anh (2005): Designing body shell assy jig for minibus with 6-8 seats, manufactured and assembled in Vietnam, Proceedings of International Conference on Automotive Technology for Vietnam, 2005, 095 (1/4 – 4/4).
 5. Trinh Minh Hoang, Du Tuan Dat, Cao Hung Phi, Nguyen Thanh Quang (2006): Applying Matlab Simulink to Study Rolling and Pitching of the 8 Seated Minibus Made in Saigon Automobile Factory, Proceedings of 2006 JSAE (Japan Society of Automotive Engineers) Spring Conference, 298, No.60-06.
 6. [6] Nguyen Thanh Quang, Cao Hung Phi, Du Tuan Dat, Trinh Minh Hoang (2006): To Study the Working Performance of Manual Transmission Manufacturing in Vietnam for Light Truck, Proceedings of 2006 JSAE (Japan Society of Automotive Engineers) Spring Conference, 384, No.77-06.
 7. Trinh Minh Hoang, Nguyen Tien Dung, Du Tuan Dat, Nguyen Thanh Cong, Dang Hoang Anh (2009): A study on optimal calculating some parameters of parts in truck transmission, Proceedings of The 15th Asia Pacific Automotive Engineering Conference (APAC15), APAC15-209 (1/6-6/6), Hanoi.
 8. Trinh Minh Hoang, Dang Hoang Anh, Le Hong Quan, Nguyen Anh Ngoc (2009): Dynamic Control of the Articulated Bus, Proceedings of The 15th Asia Pacific Automotive Engineering Conference (APAC15), APAC15-220 (1/6-6/6), Hanoi.
 9. M.H. Trinh, S. Berger, E. Aubry (2013): Non-intrusive generalized polynomial chaos takes uncertain parameters into account in the stability analysis of a clutch system. XXIème Congrès Français de Mécanique, Bordeaux, France.
 10. M.H. Trinh, S. Berger, E. Aubry (2014): Non-intrusive Multi-element Generalized Polynomial Chaos Approach takes uncertain parameters into account in the dynamic behaviour of a clutch system. XIVrd Symposium Vibrations, Shocks and Noise, Aix en Provence, France.
 11. Minh-Hoang Trinh, Sébastien Berger, Evelyne Aubry (2016): Stability analysis of a clutch system with multi-element generalized polynomial chaos, Journal of Mechanics & Industry, 17- 205, DOI: 10.1051/meca/2015061.
 12. Trịnh Minh Hoàng, Trần Thanh Tùng (2017): Mô hình kiùng.1051/meca/2015061 system with multi-element gene. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, ISSN 0866-7056, số đặc biệt 03/2017.
 13. Hu3] nh kiùng.1051/meca/2015061 systTr3] nh kiùng.10 (2017): Đánh giá dao động của xe tải nhỏ dưới kích động của mấp mô mặt đường theo tiêu chuẩn ISO. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, ISSN 0866-7056, số 04/2017.
 14. Tr4] 7): Đánh gi, Tr 7): Đánh giá dao động của xe tải nhỏXác định tải trọng động từ mặt đường tác dụng lên vỏ cầu chủ động xe tải bằng thực nghiệm. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, ISBN: 978-604-913-719-8. Volume I, (pp.203-210).
 15. Cao Hung Phi, Trinh Minh Hoang and Tran Thanh Tung (2018): Analysis Noise Vibration of the Gearboxes using Mathematical Models. Proceedings of The 10th International Conference on Computer Modeling and Simulation – ICCMS 2018, ISBN 978-1-4503-6339-6, pp. 206-210.
 16.  Bùi H1-4503-633Tri H1-4503-6339, PhH1-4503-6339-6, pp. 206-210.lysis Truyền động phân nhánh công suất thủy tĩnh cho máy kéo nông nghiệp. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, ISSN 0866-7056, số 05/2018, pp. 101-105.
 17. Trương Đ503-6339-6, pp. Trương Đ503-6339, Nguy Đ503-6339-6, pp. 206-Nghiên cứu xác định tải trọng động tác dụng lên khung sơ mi – rơ moóc. Kỷ yếu Hội nghguy Đ503-6339-6, pp. 206-Nghiên cứu xác định tải trọng động tác dụng lên khung sơ mi – rơ .
 18. Do Tien Quyet, Nguyen Trong Hoan, Trinh Minh Hoang (2018): Study on Computation of Aerodynamic Force Acting on Bus in Crosswind Conditions by Using CFD. Proceedings of the First International Conference on Fluid Machinery and Automation Systems ICFMAS2018, ISBN 978-604-95-0609-3, pp. 522-527;

8. Học viên cao học đang hướng dẫn

 • Lương Ngọc Dũng.
 • Đoàn Xuân Hoàng.
 • Trương Văn Thuận.

9. Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

 • Trương Đặng Việt Thắng
 • Đỗ Tiến Quyết.