Home
Trần Xuân Bộ

THÔNG TIN CÁN BỘ

Họ và tên:                        Trần Xuân Bộbo
Học hàm, học vị:             Phó giáo sư, Tiến sỹ
Năm sinh:                        1983
Vị trí công tác:                 Giảng viên/ Phó trưởng bộ môn
Điện thoại:                       CQ:024 386 92 984
Email:                               bo.tranxuan@hust.edu.vn
Lab nghiên cứu:              FASlab (https://sites.google.com/view/faslab)
Link:                                GoogleScholar/Researchgate/Scopus/Orcid

1. Các môn học đảm nhiệm

  Đối với chương trình Đại học

 • Lý thuyết điều khiển tự động
 • Technical writing and presentation
 • Điều khiển hệ thống thủy lực-khí nén
 • Hệ thống thủy lực và khí nén trên máy bay
 • Lý thuyết điều chỉnh tự động bằng cơ cấu thủy khí

   Đối với chương trình Sau đại học

 • Thủy lực số
 • Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống thủy lực-khí nén
 • Điều khiển nâng cao hệ thống năng lượng thủy khí

   Đối với chương trình Kỹ sư chất lượng cao Hàng không

 • Truyền động tự động thủy khí

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

 • Nghiên cứu động lực học hệ thống thủy lực, khí nén
 • Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp điều khiển nâng cao đối với hệ thống thủy lực, khí nén
 • Nghiên cứu công nghệ thủy lực số
 • Nghiên cứu và chế tạo các máy thủy lực và khí nén trong công nghiệp

3. Thành tích, giải thưởng

# Thời gian Thành tích
1 03/2004 Huy chương bạc môn Sức bền vật liệu tại Kỳ thi Olympic cơ học toàn quốc lần thứ 16 tại Việt Nam
2 2006-2008 Học bổng cho chương trình Thạc sĩ tại Indonesia do JICA tài trợ
3 07/2008 Giải sinh viên tốt nghiệp xuất sắc thứ 2 trong khóa học Thạc sĩ 2006-2008 tại Bộ môn Cơ Khí, Viện Công nghệ Bandung, Indonesia
4 2008-2011 Học bổng cho chương trình Tiến sĩ tại Nhật Bản do JICA tài trợ

4. Quá trình đào tạo

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến Sĩ 2011 Hệ thống năng lượng chất lỏng/Đại học kỹ thuật Toyohashi-Nhật bản
Thạc Sĩ 2008 Tự động hóa và hệ thống sản xuất/Viện kỹ thuật Bandung-Inđônêsia
Kỹ sư/cử nhân 2006 Máy và tự động thủy khí/ Đại học Bách Khoa Hà Nội

5. Tóm tắt quá trình công tác:

 • 04/2012– đến nay: Giảng viên, Phó trưởng bộ môn BM Máy và Tự Động Thủy Khí, Viện Cơ khí động lực, ĐH Bách Khoa Hà Nội
 • 04/2013 – đến nay: Bí thư Chi đoàn Cán bộ, Viện Cơ khí động lực
 • 04/2013 – 04/2019: Trợ lý Cơ sở vật chất, Viện Cơ khí động lực

6. Công trình NCKH điển hình

# Tên dự án Cơ quan tài trợ Vai trò Thời gian
 1 Nghiên cứu điều khiển vị trí xy lanh khí nén với bù ma sát Đại học Bách Khoa Hà Nội Chủ nhiệm 05/2019 -04/2020
 2 Nghiên cứu ảnh hưởng mô hình ma sát trong mô phỏng hệ thống servo khí nén Đại học Bách Khoa Hà Nội Chủ nhiệm 03/2018 -02/2019
 3 Đặc tính ma sát của xy lanh khí nén và mô hình toán học của chúng. AUN/SEED-Net, JICA tài trợ Chủ nhiệm 03/2014 -03/2016
 4 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ điều khiển góc quay cánh cho mô hình tuabin gió trục ngang công suất 20kW Đại học Bách Khoa Hà Nội Chủ nhiệm 05/2014 -12/2014
 5 Khảo sát và mô phỏng đặc tính động lực học của ma sát trong các cơ cấu chấp hành thủy khí. Quỹ Nafosted Chủ nhiệm 04/2013 -04/2015
 6 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị điều khiển hệ thống lái ứng dụng trong mô hình tàu ngầm nhỏ hai chỗ ngồi. Đại học Bách Khoa Hà Nội Chủ nhiệm 06/2012-12/2012

7. Một số bài báo điển hình

Bài báo ISI/SCOPUS:

 1. Vu, T. V., Pham, B. D., Pham, P. H., Vu, H. V., & Tran, B. X. (2021). A numerical study of hollow water drop breakup during freezing. Physics of Fluids33(11), 112110 (SCIE).
 2. Tran, X. B. (2021). Nonlinear Control of a Pneumatic Actuator Based on a Dynamic Friction Model. Strojniski Vestnik/Journal of Mechanical Engineering67(9) (SCIE).
 3. Van-Thuan Truong, Duc-Nhat Pham, Khanh-Duong Tran, Xuan-Bo Tran, A study on regenerative braking in a hydraulic winch application, Journal of Mechanical Engineering Research & Developments, Vol. 44, No. 9, pp. 156-163, 2021 (Scopus).
 4. Tran, X. B., Nguyen, V. L., and Tran, K. D.: Effects of friction models on simulation of pneumatic cylinder, Mech. Sci., 10, 517–528, 2019 (SCIE)
 5. XB Tran, DT Dao, KD Tran, A new mathematical model of friction for pneumatic cylinders, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, Vol 230, Issue 14, T8/2016, ISSN: 0954-4062 (SCIE).
 6. Xuan Bo Tran, War Htun Khaing, and Hideki Yanada, Effect of Friction Model on Simulation of Hydraulic Actuator, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering, Vol. 228, N0. 9, pp. 690-698, 2014 (SCIE).
 7. Xuan Bo Tran, Nur Hafizah, and Hideki Yanada, Modeling of Dynamic Friction Behaviors of Hydraulic Cylinders, Mechatronics, Vol. 22, No. 1, pp. 65-75, 2012, ISSN:0957-4158 (SCIE).
 8. Indrawanto and T.X. Bo, Sliding mode control of a single rigid hydraulically actuated manipulator, International Journal of Mechanical & Mechatronics Engineering 11 (5), 1-9, 2011 (Scopus).

Sách/chương sách:

 • Tran X.B., Nguyen V.L., Nguyen N.C., Pham D.T., Phan V.L. (2020) Sliding Mode Control for a Pneumatic Servo System with Friction Compensation. In: Sattler KU., Nguyen D., Vu N., Tien Long B., Puta H. (eds) Advances in Engineering Research and Application. ICERA 2019. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 104. Springer, Cham (Scopus).
 • Tran X.B., Nguyen V.L., Nguyen N.C., Pham D.T., Phan V.L. (2020) Sliding Mode Control for a Pneumatic Servo System with Friction Compensation. In: Sattler KU., Nguyen D., Vu N., Tien Long B., Puta H. (eds) Advances in Engineering Research and Application. ICERA 2019. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 104. Springer, Cham (Scopus).

Bài báo tạp chí khác:

 1. Trần Xuân Bộ, Mô phỏng đặc tính động lực học của một hệ thống servo khí nén, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Vol. 140, pp: 018-024, 2020.
 2. Tran Xuan Bo, PID Control for a Pneumatic Servo System, Vol. 138, pp: 012-017, 2019.
 3. Do Viet Long, Hoang Sinh Truong, Tran Xuan Bo, Modeling and Simulation Research Position Control of Hydraulic Cylinder using High Speed on/off Valve is Based on the Method PWM (Pulse Width Modulation) of Control Pulse, Journal of Science and Technology- Technical universities, Vol. 138, pp: 045-049, 2019.
 4. Nguyễn Văn Lại, Trần Xuân Bộ, Trần Khánh Dương, Ảnh hưởng của mô hình ma sát đến mô phỏng hệ thống lái trợ lực thủy lực, The University of Danang-Journal of Science and Technology, 2018
 5. Trương Việt Anh, Trương Văn Thuận, Trần Xuân Bộ, Vũ Văn Trường, FULLY RESOLVED SIMULATION OF THE PHASE CHANGE PROCESS OF A LIQUID DROP, The University of Danang-Journal of Science and Technology. 2017
 6. Đỗ Viết Long, Hoàng Sinh Trường, Trần Xuân Bộ, Trần Khánh Dương (Viện CKDL), Bộ biến đổi số- tương tự thủy lực ứng dụng kỹ thuật số với bộ điều khiển logic khả trình, Tạp chí cơ khí Việt Nam, Số 5 năm 2017, ISSN: 0866-7056
 7. Tran Xuan Bo, Pham Tat Thang, Do Thanh Cong and Ngo Sy Loc, Experimental Investigation of Friction Behavior in Pre-sliding Regime for Pneumatic Cylinder, Vietnam Journal of Mechanics, VAST, Vol. 36, No. 4 (2014), pp. 1-8.
 8. Tran Xuan Bo, Do Viet Long and Tran Khanh Duong, Mathematical model of friction in pneumatic cylinder, Journal of Science and Technology (Technical Universites), No. 102 (2014), pp. 096-100.
 9. Xuan Bo Tran and Hideki Yanada, Dynamic Friction Behaviors of Pneumatic Cylinders, Intelligent Control and Automation, Vol. 4, No. 2, 2013, ISSN: 2153-0653
 10. Xuan Bo Tran, Akinori Matsui, and Hideki Yanada, Effects of Viscosity and Type of Oil on Dynamic Behaviors of Friction of Hydraulic Cylinder, JFPS International Journal of Fluid Power System, Vol. 3, No. 2, pp. 16-23, 2010 ISSN:1881-5286.

Bài báo Hội Nghị:

 1. Trần Xuân Bộ, Nghiên cứu nâng cao khả năng điều khiển định vị chính xác vị trí xy lanh khí nén bằng van điện-khí nén On-Off, Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc về Máy Thủy khí và Hệ thống tự động hóa 2021, pp. 128-138, T7/2021.
 2. Vũ Ngọc Sơn, Trần Xuân Bộ, Nguyễn Thế Mịch, Ứng dụng truyền động thủy lực thể tích trong tua bin gió, Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc về Máy Thủy khí và Hệ thống tự động hóa 2021, trang 235-242, T7/2021.
 3. Nguyen Van Lai, Tran Xuan Bo, Tran Khanh Duong, Effect of Friction Models on Simulation of Hydraulic Steering System,  International Conference of Fluid Machinery and Automation Systems – ICFMAS2018
 4. Do Viet Long, Hoang Sinh Truong, Tran Xuan Bo, Modeling and Simulation Research Position Control of Hydraulic Cylinder using High Speed on/off Valve is based on the Method PWM (Pulse Width Modulation) of Control Pulse, International Conference of Fluid Machinery and Automation Systems – ICFMAS2018.
 5. Vũ Văn Trường, Trương Việt Anh, Trần Khánh Dương, Trần Xuân Bộ, Nguyễn Tiến Cường, Trương Văn Thuận, Nghiên cứu mô phỏng số sự tách hạt của hạt chất lỏng khi đang chuyển pha,  Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 20, 2018
 6. Nguyễn Văn Lại, Đào Huy Thương, Trần Xuân Bộ, Trần Khánh Dương (Viện CKĐL), Ảnh hưởng của mô hình ma sát đến độ chính xác mô phỏng chuyển động của xy lanh khí nén, Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 19, ‘4/2017, ISBN: 1859-4182
 7. Tran Xuan Bo, Ngo Sy Loc, Mô hình toán học cải tiến của ma sát trong xy lanh khí nén, Tuyển tập Công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí Toàn quốc năm 2014,’6/2015
 8. Xuan Bo Tran and Nguyen The Trung, Friction Behaviour of Pneumatic Cylinder in Pre-sliding Regime, Proceedings of the 7th AUN/SEED-Net Regional Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering 2014 , 9th & 10th October 2014, Hanoi, Vietnam, pp.171-175, ISBN: 978-604-911-942-2.
 9. Xuan Bo Tran and Hideki Yanada, Dynamic Friction Characteristics of Pneumatic Actuators and Their Mathematical Model, Proceedings of 8th JFPS International Symposium on Fluid Power, pp. 657-664, October, 2011, Okinawa, Japan, ISBN:4-931070-08-6.
 10. Hideki Yanada, War Htun Khaing, and Xuan Bo Tran, Effect of Friction Model on Simulation of Hydraulic Actuator, Proceedings of 3rd International Conference on Design Engineering and Science, September, 2014, Pilsen, Czech (reported).
 11. Xuan Bo Tran and Hideki Yanada, Modeling of Dynamic Friction Behaviors of Fluid Power Actuators, Proceedings of 12th Scandinavian International Conference on Fluid Power, Vol. 2, pp. 134-145, May, 2011, Tampere, Finland, ISBN:978-952-15-2519-3.
 12. Xuan Bo Tran, Yasunori Wakasawa, and Hideki Yanada, Dynamic Behaviors of Friction in Pneumatic Actuators, Proceedings of 4th International Conference on Manufacturing, Machine Design and Tribology, pp. 33-34, April, 2011, Gamagori, Japan.
 13. Xuan Bo Tran, Nur Hafizah, and Hideki Yanada, Modeling of Dynamic Friction Behaviors of Hydraulic Cylinders, Proceedings of 2nd International Conference on Design Engineering and Science, pp. 205-210, November, 2010, Tokyo, Japan, ISBN:978-4-9905565-0-1.
 14. Xuan Bo Tran and Indrawanto, Điều khiển phi tuyến của một cánh tay đơn sử dụng cơ cấu chấp hành điện-thủy lực, Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc năm 2013, Quảng Bình, July 25-27th, pp. 60-69, ISSN: 1859-4182.

8. Hướng dẫn học viên cao học

 1. Trần Đình Son. Nghiên cứu điều khiển vị trí xy lanh khí nén sử dụng van điện on-off.
 2. Phạm Đức Thịnh, Nghiên cứu điều khiển vị trí xy lanh khí nén sử dụng van servo điện thủy lực.
 3. Vũ Hoàng Sơn. Mô phỏng đặc tính động lực học hệ thống lái trợ lực thủy lực trong xe ô tô.
 4. Vũ Nguyễn Anh Tùng. Nghiên cứu mô phỏng hệ thống lái máy bay sử dụng hệ thống truyền động điện-thủy lực (flight-by-wire)
 5. Phan Văn Lành. Nghiên cứu xây dựng bộ điều khiển vị trí xy lanh khí nén với bù ma sát.

9. Hướng dẫn Nghiên cứu sinh

 1. Nguyễn Văn Lại. Nghiên cứu ảnh hưởng của các mô hình ma sát trong mô phỏng và điều khiển xy lanh khí nén (Hướng dẫn chính).
 2. Đỗ Viết Long : Nghiên cứu tích hợp công nghệ điều khiển số với bộ lập trình khả dụng (PLC) (Hướng dẫn phụ).
 • Cần tuyển Học viên cao học và Nghiên cứu sinh thực hiện nghiên cứu về Động lực học và điều khiển hệ thống thủy lực- khí nén, thủy lực số.