Home
Trần Trọng Đạt

THÔNG TIN CÁN BỘ

Họ và tên: Trần Trọng  đạt
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Năm sinh: 1990
Vị trí công tác: Giảng viên
Điện thoại: +84911691917
Email: dat.trantrong@hust.edu.vn

1. Các môn học đảm nhiệm

 • Hệ thống điện và điện tử ô tô
 • Kết cấu ô tô

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

 • Tính toán, mô phỏng động lực học điều khiển chuyển động ô tô.
 • Công nghệ chẩn đoán.
 • Xe Hybrid và xe điện.

3. Quá trình đào tạo

 Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Thạc sĩ 2016 Kỹ thuật Cơ khí Động lực, Đại học Bách khoa Hà Nội
Kỹ sư 2013 Ô tô và Xe chuyên dụng, Đại học Bách khoa Hà Nội

 4. Tóm tắt quá trình công tác

 • 10/2013- 04/2017: Cán bộ giảng dạy tại Khoa Cơ khí, Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội.
 • 4/2017-hiện nay: Cán bộ giảng dạy tại Bộ môn Ô tô và xe chuyên dụng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

5. Một số bài báo điển hình

 1. Trần Trọng Đạt, Nguyễn Trọng Hoan “Nghiên cứu khả năng đáp ứng của khí nén trong hệ thống phanh ABS”, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2016.
 2. Trần Trọng Đạt, Đàm Hoàng Phúc, Trương Đặng Việt Thắng “Nghiên cứu thiết kế mô hình thực nghiệm điều khiển túi khí dạng con lắc đơn”, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2018.
 3. Trần Trọng Đạt, Đàm Hoàng Phúc, Trương Đặng Việt Thắng “A Study of Relation between Force and Acceleration Signals in Airbag Control by Single Pendulum Model”, Tạp trí Khoa học Công nghệ Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2019.
 4. Trần Trọng Đạt, Nguyễn Tiến Dũng, Dư Tuấn Đạt “Anh hưởng của thông số kết cấu đến trạng thái quay vòng của xe con” Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2019.

Comment

*

*