Home
tran-thanh-tung

THÔNG TIN CÁN BỘ

Họ và tên: Trần Thanh Tùngtranthanhtungoto
Học hàm, học vị: TS.
Năm sinh: 1982
Vị trí công tác: Giảng viên
Điện thoại:      04.38692508
E-mail: tung.tranthanh2@hust.edu.vn

1. Các môn học đảm nhiệm

  • Ứng dụng tin học ứng dụng trong thiết kế tính toán ô tô
  • Lý thuyết ô tô
  • Kết cấu ô tô

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

  • Tin học ứng dụng trong công nghiệp
  • Quản lý và điều hành sản xuất và lắp ráp ô tô

3. Quá trình đào tạo

 Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến Sĩ 2015 Cơ khí, Đại học Shibaura
Thạc Sĩ 2009 Ô tô và Máy kéo, Đại học Bách khoa Hà Nội
Kỹ sư 2006 Ô tô và máy kéo, Đại học Bách khoa Hà Nội

 4. Tóm tắt quá trình công tác 

  • 9/2006-8/2012: Cán bộ giảng dạy tại Bộ môn Ô tô và xe chuyên dùng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
  • 8/2012-2015: Nghiên cứu sinh tại Học viện Công nghệ Shibaura, Nhật bản.
  • 2015-nay: Cán bộ giảng dạy tại Bộ môn Ô tô và xe chuyên dùng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

5. Một số bài báo điển hình

  • Tran Thanh Tung, Nguyen Trong Hoan “SIMULATION OF AERRODYNAMIC AUTOMOBILE”The 15th Pacific Automotive Engineering Conference (APAC15) 2009 in Hanoi.
  • Tran Thanh Tung, Trinh Minh Hoang, Le Hong Quan “A STUDY ON THE EFFECT OF PARAMETER OF CLUTCH STRUCTURE AND ITS APPLICATION TO MAXIMAL TORQUE ON AUTOMOBILE TRANSMISSION SYSTEM” – National Mechanical Conference 2009 in Hanoi.

Comment

*

*