Home
tran-thanh-tung

THÔNG TIN CÁN BỘ

Họ và tên: Trần Thanh Tùngtranthanhtungoto
Học hàm, học vị: TS.
Năm sinh: 1982
Vị trí công tác: Giảng viên
Điện thoại:      (+84) 24 3868 49 44
E-mail: tung.tranthanh2@hust.edu.vn

1. Các môn học đảm nhiệm

 • Ứng dụng tin học ứng dụng trong thiết kế tính toán ô tô
 • Xe chuyên dụng
 • Kết cấu ô tô

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

 • Tin học ứng dụng trong công nghiệp
 • Quản lý và điều hành sản xuất và lắp ráp ô tô
 • Phân tích mô phỏng và điều khiển hệ thống

3. Quá trình đào tạo

 Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến Sĩ 2015 Cơ khí, Đại học Shibaura
Thạc Sĩ 2009 Ô tô và Máy kéo, Đại học Bách khoa Hà Nội
Kỹ sư 2006 Ô tô và máy kéo, Đại học Bách khoa Hà Nội

 4. Tóm tắt quá trình công tác 

 • 9/2006-8/2012: Cán bộ giảng dạy tại Bộ môn Ô tô và xe chuyên dùng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
 • 8/2012-2015: Nghiên cứu sinh tại Học viện Công nghệ Shibaura, Nhật bản.
 • 2015-nay: Cán bộ giảng dạy tại Bộ môn Ô tô và xe chuyên dùng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

5. Một số bài báo điển hình

 1. Tran Thanh Tung, Nguyen Trong Hoan “SIMULATION OF AERRODYNAMIC AUTOMOBILE”The 15th Pacific Automotive Engineering Conference (APAC15) 2009 in Hanoi.
 2. Tran Thanh Tung, Trinh Minh Hoang, Le Hong Quan “A STUDY ON THE EFFECT OF PARAMETER OF CLUTCH STRUCTURE AND ITS APPLICATION TO MAXIMAL TORQUE ON AUTOMOBILE TRANSMISSION SYSTEM” – National Mechanical Conference 2009 in Hanoi.
 3. Thanh-Tung TRAN, Chiaki HORI and Hiroshi HASEGAWA, Integrated Inerter Design and Application to Optimal Vehicle Suspension System, International Journal of Computer-Aided technologies (IJCAx, ISSN: 2349-218X)       Vol.1, No. 2/3, 1-16, Oct. 2014
 4. Thanh-Tung TRAN, HASEGAWA, Advanced Passive Suspension with Inerter Devices and Optimization Design for Vehicle Oscillation, International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research (IJMERR, ISSN: 2278-0149)    Vol.4, No.4, 354-360, Oct. 2015
 5. Thanh-Tung TRAN, HASEGAWA, Verification and Optimization of Inerter Devices Applied to Grounded Vehicle Dynamics, International Journal of Mechanical Engineering and Automation (IJMEA, ISSN: 2333-9187) Vol.2            No.10, 467-475, Oct. 2015

6. Học viên cao học đã hướng dẫn

 • 1. Ngô Xuân Duy, Nghiên cứu thiết kế tính toán kiểm bền khung gầm và đánh giá ổ định lật của xe nâng điện cỡ nhỏ (2017)
 • 2. Đặng Thái Phong, Khảo sát dao động xe tải cở nhỏ 500Kg (2018)
 • 3. Nguyễn Văn Mẫn, Tính toán kiểm bền khung xe tải 500Kg (2018)
 • 4. Trần Hưng, Nghiên cứu đánh giá độ bền của hệ thống khung gầm xe nâng điện (2018)
 • 5. Đoàn Tuấn Nghĩa, Nghiên cứu ảnh hưởng của các chế độ tải trọng đến khả năng lật của xe nâng điện (2018)
 • 6. Ngô Minh Định, Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống treo tới dao động ô tô (2019)