Home
Trần Khánh Dương

THÔNG TIN CÁN BỘ

t michHọ và tên: Trần Khánh Dương
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Ngày tháng năm sinh: 24/01/1980
Vị trí công tác: Trưởng Bộ môn
Điện thoại: 04-38692984
Email: tkduonghut@gmail.com

 

1. Các môn học đảm nhiệm

 • Máy thủy lực thể tích
 • Truyền động thủy lực thể tích
 • Truyền động thủy lực và khí nén
 • Máy thủy khí

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

 • Máy thủy lực và thiết bị tự động
 • Tối ưu hóa thiết kế hệ thống điều khiển thủy lực
 • Năng lượng tái tạo.
 • Bộ lọc dầu tĩnh điện
 • Bơm động học điện thủy (EHD pump)

3. Quá trình đào tạo

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến Sĩ 2008 Cơ khí / Đại học Công nghệ Toyohashi, Nhật Bản
Thạc Sĩ 2005 Động học và điều khiển, Học viện KT Bandung, Indonesia
Kỹ sư/cử nhân 2002 Cơ khí, ĐH Bách Khoa Hà Nội

4. Tóm tắt quá trình công tác

 • 2005 – 2008: Làm nghiên cứu sinh tại ĐH Công Nghệ Toyohashi, Nhật bản. Lĩnh vực: nghiên cứu và phát triển bộ lọc dầu tĩnh điện.
 • 2003 – 2005: Làm Thạc sỹ tại Học Viện Kỹ Thuật Bandung, Indonesia.Lĩnh vực: Nghiên cứu phương pháp xử lý dữ liệu dao động riêng của thanh dầm để nhận diện vết nứt.
 • 1997 – 2002: Sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội.Lĩnh vực: Máy thủy khí, Cơ khí.

5. Công trình nghiên cứu điển hình

 • Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ : Đề tài: Nghiên cứu, tính toán, thiết kế và chế tạo tay máy 4 bậc tự do hoạt động dưới nước ở độ sâu tối đa 30m.

6. Một số bài báo điển hình

 1. Khanh Duong TRAN, Yu KOJIMA and Hideki YANADA, “Measurement and Numerical Simulation of Flow and Electric Fields in Charge Injection Type of Electrostatic Oil Filter”, Transactions of  The Japan Fluid Power System Society, Vol. 40, No. 1, 2009.
 2. Tran, K. D. and Yanada, H., “Fundamental Investigation of Charge Injection Type of Electrostatic Oil Filter (Effects of Mechanical Factors on Filtration Speed)”, Advanced Mechanical Design,Systems, and Manufacturing, Vol.2, No. 6, 2008.
 3. Hideki, Y. and Tran, K. D., “Fundamental Investigation of Charge Injection Type of Electrostatic Oil Filter”, Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing, Vol.2, No.1, pp.119-132, 2008.
 4. Xuan Bo Tran, Van Lai Nguyen and Khanh Duong Tran, “Effects of friction models on simulation of pneumatic cylinder”, Mechanical Sciences, Vol. 10, pp 517-528, 2019.
 5. Tran Khanh Duong, Truong Van Thuan, “Dynamic Simulation of a Underwater Hydraulic Manipulator”, Proceeding of International Conference of Fluid Machinery and Automation Systems, pp. 503-506, 2018
 6. Vu Van Truong, Tran Khanh Duong, “Direct Numerical Study of a Molten Metal Drop Solidifying on a Cold Plate with Different Wettability”, Metals, Vol. 8, pp. 1-9, 2018.