Home
Trần Khánh Dương

THÔNG TIN CÁN BỘ
Họ và tên: Trần Khánh Dươngt duong

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Ngày tháng năm sinh: 24/01/1980

Vị trí công tác: Trưởng bộ môn

Điện thoại: 04-38692984

Email: tkduonghut@gmail.com

 

 1. Các môn học đảm nhiệm:
 • Máy thủy lực thể tích
 • Truyền động thủy lực thể tích

 

 1. Lĩnh vực hoạt động khoa học:
 • Máy thủy lực và thiết bị tự động
 • Tối ưu hóa thiết kế hệ thống điều khiển thủy lực
 • Năng lượng tái tạo.
 • Bộ lọc dầu tĩnh điện

 

 1. Thành tích, giải thưởng (chỉ nêu các thành tích, giải thưởng điển hình liên quan đến lĩnh vực khoa học)

 

 1. Quá trình đào tạo:
Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến Sĩ 2008 Cơ khí / Đại học Công nghệ Toyohashi, Nhật Bản
Thạc Sĩ 2005 Động học và điều khiển, Học viện KT Bandung, Indonesia
Kỹ sư/cử nhân 2002 Cơ khí, ĐH Bách Khoa Hà Nội

 

 1. Tóm tắt quá trình công tác:
 • 2005 – 2008: Làm nghiên cứu sinh tại ĐH Công Nghệ Toyohashi, Nhật bản.

Lĩnh vực: nghiên cứu và phát triển bộ lọc dầu tĩnh điện.

 • 2003 – 2005: Làm Thạc sỹ tại Học Viện Kỹ Thuật Bandung, Indonesia.

Lĩnh vực: Nghiên cứu phương pháp xử lý dữ liệu dao động riêng của thanh dầm để nhận diện vết nứt.

 • 1997 – 2002: Sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Lĩnh vực: Máy thủy khí, Cơ khí.

 

 1. Công trình NCKH điển hình (không quá 10 công trình điển hình):

 

 1. Các giáo trình đã biên soạn (không quá 10 giáo trình điển hình):

 

 1. Một số bài báo điển hình (không quá 15 bài báo điển hình theo thứ tự ưu tiên):

 

 • Khanh Duong TRAN, Yu KOJIMA and Hideki YANADA, “Measurement and Numerical Simulation of Flow and Electric Fields in Charge Injection Type of Electrostatic Oil Filter”, Transactions of  The Japan Fluid Power System Society, Vol. 40, No. 1, 2009.
 • Tran, K. D. and Yanada, H., “Fundamental Investigation of Charge Injection Type of Electrostatic Oil Filter (Effects of Mechanical Factors on Filtration Speed)”, Advanced Mechanical Design,Systems, and Manufacturing, Vol.2, No. 6, 2008.
 • Hideki, Y. and Tran, K. D., “Fundamental Investigation of Charge Injection Type of Electrostatic Oil Filter”, Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing, Vol.2, No.1, pp.119-132, 2008.

 

Comment

*

*