Home
Trần Đăng Quốc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Trần Đăng Quốc
Học hàm, học vị: TS
Năm sinh: 5/6/1975
Vị trí công tác: Giảng viên Bộ môn Động cơ đốt trong
Điện thoại: 04.38680097
E-mail: quoc.trandang@hust.edu.vn, trandangquoc@gmail.com

1. Các môn học đảm nhiệm:

 • Động cơ đốt trong
 • Trang bị động lực
 • Energy storage technologies
 • Nhiên liệu, dầu mỡ và khí thải
 • Trang bị động lực diesel tàu thuỷ
 • Hệ thống nhiên liệu và tự động điều chỉnh động cơ đốt trong

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

 • Giải pháp nâng cao hiệu suất nhiệt
 • Chuyển đổi và hiệu chuẩn động cơ đốt trong
 • Sử dụng nhiên liệu thay thế (CNG, Hydrogen, Biogas, LPG, Biodiesel, …)
 • Ứng dụng tính toán động lực học chất lưu (CFD): Xây dựng và đánh giá mô hình cháy

3. Hoạt động nghề nghiệp:

 • Thành viên Ban cố vấn Hội nghị quốc tế về những đổi mới trong kỹ thuật và công nghệ”, ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2020, Melbourne, Australia.

4. Quá trình đào tạo:

Bng cp Năm tt nghip Lĩnh vc/Trường
Tiến Sĩ 2013 Cơ khí – Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc
Thạc Sĩ 2007 Động cơ đốt trong, Đại học Bách khoa Hà Nội
Kỹ sư/cử nhân 1999 Động cơ đốt trong, Đại học Bách khoa Hà Nội

4. Tóm tắt quá trình công tác:

 • 1999-2001 Kỹ sư, công tác tại Công ty UMW Equipment Systems (Vietnam) Co. Ltd.
 • 2001-nay: Cán bộ giảng dạy tại Bộ môn Động cơ đốt trong, Viện Cơ khí động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
 • 2008 – 2009: Nghiên cứu phát triển động cơ sử dụng nhiên liệu Hydrogen (H2).
 • 2009 – nay: Nghiên cứu phát triển động cơ sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên (CNG).
 • 2014 – nay: Nghiên cứu chuyển đổi và phát triển động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu thay thế (LPG, CNG, LNG, H2, Biofuel, …).

5. Các dự  án đã tham gia:

 • 2015-2016: Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ mã số B2015-01-106, Thiết kế chế tạo hệ thống thay đổi tỷ số nén vô cấp cho động cơ một xylanh cỡ nhỏ sử dụng nhiên liệu khí và lỏng.
 • 2014: Chủ nhiệm đề tài cấp Trường mã số T2014-23, Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình động cơ Stirling kiểu alpha.
 • 2014 – 2015: Tham gia đề tài cấp Nhà nước mã số KC.05/11-15, Nghiên cứu phát triển công nghệ tạo khí giàu hydro để bổ sung cho động cơ xăng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu và giảm phát thải cho động cơ.
 • 2008-2009: Tham gia dự án “Development of engine basic technologies for the EURO-5/SULEV standard”, Hàn Quốc.
 • 2009 – 2010: Tham gia dự án “Development of agricultural engine basic technologies with low emissions”, Hàn Quốc.
 • 2006-2007: Tham gia Chương trình không khí sạch Việt Nam – Thụy Sỹ (SVCAP), dự án thí điểm xe tải sạch tại Công ty môi trường đô thị Hà Nội.

6 .Một số bài báo điển hình:

 1. Daewoo Nam, Tran Dang Quoc, JongTai Lee, “The Characteristic of Power and Emission for Heavy-duty CNG Engine with Direct Injection according to Various Compression Ratio”, Trans. of the KSME, 2008.11, pp. 3090-3095.
 2. Tran Dang Quoc, Daewoo Nam, JongTai Lee, “A study on compression ratio of CNG engine with early direct injection”, KSAE 2008. 11, Annual Conference Proceedings, pp. 139.
 3. Daewoo Nam, Quoc Tran Dang, J. T. Lee, “A study on Lean limit and Emission Characteristic in Heavy-duty Direct Injection CNG Engine with EGR”, pages 3090-3095, KSME, 2008.11.
 4. Daewoo Nam, Tran dang quoc and Jongtai Lee, “Effect of EGR in the Heavy-duty Direct Injection CNG Engine”, pages 606-611, KSAE 2008.
 5. Tran Dang Quoc, Kwangju Lee, JongTai Lee, “A study on Expansion of Lean Limit for Heavy-Duty DI Engine with Compressed Natural Gas”, Tran. The Korean Hydrogen and New Energy Society, (2011.10), Vol. 22, No 5, pp. 735-740. [SCIE]
 6. Tran Dang Quoc, Kwangju Lee, Changhee Byun, Daewoo Nam, JongTai Lee, “Experimental Study to Expend the Lean Limit for Heavy-Duty Direct Injection Natural Gas Spark Fueled Spark Ignition engine”, KSAE 2010.11 Annual Conference and Exhibition.
 7. Tran Dang Quoc, Changhee Byun, JongTai Lee, “Expansion of Lean Burn Region in Direct Injection Natural Gas Engine for Reducing NOx Emissions”, The 2nd international conference on automotive technology, engine and alternative fuels, Ho Chi Minh, Vietnam, December 04-05, 2012.
 8. Tran Dang Quoc, Thesis “A Study on Extension of the Lean Limit for Direct Injection Natural Gas Engine by Using Auxiliary Injection”, The Graduate School, Sungkyunkwan University, Department of Mechanical Engineering, Korea 2012/12.
 9. Nguyễn Đức Khánh, Trần Đăng Quốc, “Đánh giá tính năng làm việc và phát thải độc hại của động cơ diesel khi sử dụng lưỡng nhiên liệu CNG/Diesel”, Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí Toàn quốc năm 2013, ISSN: 1859-4182, trang: 380-386.
 10. Trần Ðăng Quốc, Nguyễn Ðức Khánh, Ðinh Xuân Thành, “A Study on Increasable Mixing Duration in Direct Injection Natural Gas Fueled Spark Ignition Engine by Auxiliary Injection”, Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí Toàn quốc năm 2013, ISSN: 1859-4182, trang: 523-528.
 11. Nguyen Tuan Nghia, Le Anh Tuan, Tran Dang Quoc, “A Study on the Effects of Biodiesel Blends Based Cat-Fish Fat on Characteristics of A Single Cylinder Diesel Engine AVL-5402”, Tạp chí Khoa học công nghệ giao thông vận tải, Trường Đại học Giao thông vận tải số 7&8-9/2013, ISSN: 1859-4263, trang: 47-51.
 12. Tran Dang Quoc, JongTai Lee, “Experimental Investigation on Combining Auxiliary Injection with Supercharging in Direct Injection Natural Gas Spark-Ignition Engine”, The 3rd international conference on sustainable energy, “Rise Towards a Green Future”, Ho Chi Minh, Vietnam, October 29-30, 2013. ISBN: 978-604-73-1990-9, pp: 26-31.
 13. Tran Dang Quoc, “Effects of High Power and Thermal Efficiency on Lean Limit in Direct Injection Natural Gas Fueled Spark Ignition Engine” Proceedings of the 3rd World Conference on Applied Sciences, Engineering & Technology 27-29 September 2014, Kathmandu, Nepal, ISBN 13: 978-81-930222-0-7, pp 661-665.
 14. Trần Đăng Quốc, Lê Anh Tuấn, Khổng Vũ Quảng, Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Đức Khánh, “Nghiên cứu về động cơ Stirling sử dụng năng lượng tái tạo – Khả năng ứng dụng ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 24, tháng 10, 2014, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, ISSN 1859-3585, trang: 41-45.
 15. Khổng Vũ Quảng, Trần Đăng Quốc, Trương Việt Anh, Trần Văn Đăng, “Nghiên cứu phát triển hệ thống phối hợp nguồn động lực cho xe hybrid”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Số 25, tháng 12 năm 2014, ISN: 1859-3585, trang: 37-40.
 16. Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Viết Bằng, Nguyễn Duy Vinh, Trần Đăng Quốc, Bùi Văn Chinh, Trần Thanh Tâm, “Nghiên cứu quá trình hình thành hỗn hợp của động cơ cháy do nén bằng phần mềm ANSYS ICE”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Số 25, tháng 12 năm 2014, ISSN: 1859-3585, trang: 41-46.
 17. Trần Đăng Quốc, Nguyễn Đức Khánh, Trần Thanh Tâm, “Nghiên cứu mô phỏng ảnh hưởng của tỷ số nén tới tính năng làm việc của động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu CNG”, Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2015, ISSN: 1859-4182, trang 535-540.
 18. Tran Dang Quoc, “Effects of Auxiliary Injection Ratio on the Characteristic of Lean Limit in Early Direct Injection Natural Gas Engine”, International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT) Volume 4, Issue 7, January 2015, ISSN: 2277-3754, pp: 59-63.
 19. Bùi Xuân Trường, Trần Đăng Quốc, Khổng Vũ Quảng, Trần Thị Thu Hương, Trần Thanh Tâm, Đoàn Thị Lê Nhung, “Phân tích đặc tính kỹ thuật của động cơ nhiên liệu khí nén (CNG) phun trên đường nạp với sự trợ giúp của phần mềm AVL Boost”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Số 27, tháng 04 năm 2015, ISSN: 1859-3585, trang 73-76.
 20. Trần Đăng Quốc, Khổng Vũ Quảng, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Tuấn Nghĩa, Nguyễn Thành Vinh, Nguyễn Phi Trường, Vũ Thị Phương, “Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ số nén ở động cơ một xylanh khi sử dụng nhiên liệu CNG hình thành hỗn hợp bên ngoài”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Số 33, tháng 04 năm 2016, ISSN: 1859-3585, trang 74-78.
 21. Trần Văn Đăng, Khổng Vũ Quảng, Trần Đăng Quốc, Trần Tuấn Anh, “Nghiên cứu mô phỏng nguồn động lực xe hybrid kiểu song song bằng phần mềm AVL-Cruise”, Tạp chí Giao thông vận tải, tháng 05 năm 2016, ISSN: 2354-0818, ISSN: 0866-7056, trang 69-71.
 22. Trần Văn Đăng, Khổng Vũ Quảng, Trần Đăng Quốc, “Nghiên cứu chiến lược quản lý thông minh cho ô tô hybrid”, Tạp chí Cơ Khí Việt Nam, tháng 9, năm 2016, trang 267-271.
 23. Trần Thanh Tâm, Trần Đăng Quốc, Lê Anh Tuấn, “Nghiên cứu tổng quan sử dụng CNG làm nhiên liệu cho động cơ diesel”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí – Động lực 2016, ISBN: 978-604-95-0042-8, ngày 13 tháng 10 năm 2016 tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, trang 91-96.
 24. Trần Văn Đăng, Khổng Vũ Quảng, Trần Đăng Quốc, “Nghiên cứu mô phỏng nguồn động lực ô tô Hybrid”, Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 19, Hà Nội 28-30 tháng 7 năm 2016, ISBN: 978-604-95-0226-2, trang 143-149.
 25. Hồ Hữu Chấn, Cao Hùng Phi, Trần Đăng Quốc, “Ảnh hưởng của trạng thái pha nhiên liệu đến tỷ số nén giới hạn ở động cơ một xylanh cháy cưỡng bức”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Số 37, tháng 12 năm 2016, ISSN: 1859-3585, trang 60-64.
 26. Nguyễn Phi Trường, Lê Văn Anh, Trần Đăng Quốc, “Ảnh hưởng của tỷ số nén đến một vài thông số động cơ Diesel một xylanh sử dụng nhiên liệu khí (CNG) và nhiên liệu lỏng (Xăng)”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Số 41, tháng 08 năm 2017, ISSN: 1859-3585, trang 59-62.
 27. Trần Thanh Tâm, Trần Đăng Quốc, Lê Anh Tuấn, “Nghiên cứu mối tương quan giữa tỷ số nén và trị số ốc-tan yêu cầu ở động cơ diesel một xylanh sử dụng nhiên liệu CNG”, Tạp chí Giao thông vận tải, tháng 11 năm 2017, ISSN 2354-0818, trang 129-132.
 28. Trần Đăng Quốc, “Ảnh hưởng của góc đánh lửa đến tính năng làm việc của động cơ CNG một xylanh hình thành hỗn hợp bên ngoài”, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, tập 20, số K6/2017, ISSN: 1859-0128, trang 60-64.
 29. Tran Dang Quoc, Jong Tai Lee, “The Expansion of Lean limit for Direct Injection Natural Gas Engine by Auxiliary Injection”, Proceedings The First International Conference on Fluid Machinery and Automation Systems 2018 – ICFMAS2018, October 27 -28, 2018 Hanoi, Vietnam, pp: 492 – 497, ISBN: 978-604-95-0609-3.
 30. Trần Đăng Quốc, Vũ Lê Anh, Trần Sỹ Hải, “Nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ, tỷ số nén và lambda đến góc đánh lửa ở động cơ diesel một xy-lanh sử dụng nhiên liệu CNG”, Tạp chí Giao thông vận tải, tháng 12 năm 2018, ISSN 2354-0818, trang 145-149.
 31. Trần Đăng Quốc, “Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng CO2 trong nhiên liệu đến đặc tính làm việc và khí thải động cơ một xylanh sử dụng khí sinh học”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật – Số 132 (1/2019), trang 66-71, ISSN 2354-1083.
 32. Tran Dang Quoc, Tran Thanh Tam, and Le Anh Tuan, “Experimental investigation into the influence of compression ratio on operating characteristics of single cylinder CNG engine with port injection”, Applied Mechanics and Materials, ISSN: 1662-7482, Vol.889 (2019), pages: 396-402, DOI:10.4028/www.scientific.net/AMM.889.396.
 33. Trần Thanh Tâm, Giang Trung Hiếu, Nguyễn Minh Thắng, Phạm Minh Tuấn, Trần Đăng Quốc, “Nghiên cứu mô phỏng ảnh hưởng của độ sâu trên đỉnh piston đến các thông số vận hành của động cơ 1 xylanh sử dụng nhiên liệu CNG”, Tạp chí Cơ khí Việt Nam – Số 1 + 2 năm 2019, ISSN 0866-7056, trang 101-105.
 34. Hồ Hữu Chấn, Nguyễn Đức Hiệp, Nguyễn Ngọc Hải, Cao Hùng Phi, Trần Đăng Quốc, “Ảnh hưởng của vị trí vòi phun và áp suất phun đến động năng trong đường nạp của động cơ CNG được chuyển đổi từ động cơ diesel một xylanh”, Tạp chí khoa học kỹ thuật Thuỷ lợi & Môi trường, số đặc biệt 10-2019, trang 24-29, ISSN: 1859 – 3941.
 35. Hồ Hữu Chấn, Lê Văn Công, Cao Hùng Phi, Trần Đăng Quốc, “Ảnh hưởng của thông số cấu tạo đến thời gian cháy ở động cơ CNG chuyển đổi một xylanh”, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt tháng 3 năm 2020, trang 41 – 50, ISSN 0866 – 7056.

7. Học viên cao học đã và đang hướng dẫn:

 1. Bùi Xuân Trường: “Nghiên cứu hiệu quả xúc tác Cu-Ni/Al2O3 trong phản ứng nhiệt hóa xăng với hơi nước để sản xuất hyđrô ứng dụng trên động cơ xăng”, khóa 2013B, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. (Tốt nghiệp 2015).
 2. Nguyễn Thành Vinh: “Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ số nén đến động cơ điêzen một xylanh sử dụng nhiên liệu CNG”, Lớp CH CKĐL_K4(D2), khóa học: 2014-2016, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. (Tốt nghiệp 2016).
 3. Nguyễn Văn Đại: “Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu hay thế CNG cho động cơ xe buýt”, khóa 2015B, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. (Tốt nghiệp 2018).
 4. Vũ Lê Anh: “Nghiên cứu xu hướng điều chỉnh góc đánh lửa ở động cơ Diesel một xylanh chuyển đổi làm việc với nhiên liệu CNG”, Khoá 2018A, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

8. Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

 1. Trần Văn Đăng, “Nghiên cứu phối hợp nguồn động lực hybrid ”
 2. Trần Thanh Tâm, “Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số kết cấu và vận hành đến đặc tính của động cơ diesel chuyển đổi sử dụng khí thiên nhiên nén (CNG)”, 2015-2019.
 3. Hồ Hữu Chấn, “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số phun nhiên liệu đến đặc tính làm việc ở động cơ CNG”, 2017-2021.