Home
Trần Đăng Quốc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Trần Đăng Quốc
Học hàm, học vị: TS
Năm sinh: 1975
Vị trí công tác: Giảng viên Bộ môn Động cơ đốt trong
Điện thoại: 04.38680097
E-mail: quoc.trandang@hust.edu.vn, trandangquoc@yahoo.com

1. Các môn học đảm nhiệm:

  • Cơ sở động cơ đốt trong
  • Trang bị động lực

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

  • Nhiên liệu thay thế cho động cơ đốt trong
  • Nghiên cứu và phát triển hệ cháy nghèo và tận dụng năng lượng nhiệt.
  • Nghiên cứu phát triển động cơ nhiên liệu khí
  • Nghiên cứu động cơ Stirling

3. Quá trình đào tạo:

Bng cp Năm tt nghip Lĩnh vc/Trường
Tiến Sĩ 2013 Cơ khí – Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc
Thạc Sĩ 2007 Động cơ đốt trong, Đại học Bách khoa Hà Nội
Kỹ sư/cử nhân 1999 Động cơ đốt trong, Đại học Bách khoa Hà Nội

4. Tóm tắt quá trình công tác:

1999-2001 Kỹ sư, công tác tại Công ty UMW Equipment Systems (Vietnam) Co. Ltd.

2001-2008 Công tác tại Bộ môn Động cơ đốt trong, Viện cơ khí Động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

2008 – Nay Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học SUNGKYUNKWAN, Hàn Quốc.

5. Các dự  án đã tham gia:

[1] Development of engine basic technologies for the EURO-5/SULEV standard

[2] Development of agricultural engine basic technologies with low emissions

6 .Một số bài báo điển hình:

[1] Daewoo Nam, Tran Dang Quoc, JongTai Lee, “The Characteristic of Power and Emission for Heavy-duty CNG Engine with Direct Injection according to Various Compression Ratio”, KSME, 2008.04.

[2] Tran Dang Quoc, Daewoo Nam, JongTai Lee, “A study on compression ratio of CNG engine with early direct injection”, KSAE 2008. 11.

[3] Daewoo Nam, Quoc Tran Dang, J. T. Lee, “A study on Lean limit and Emission Characteristic in Heavy-duty Direct Injection CNG Engine with EGR”, pages 3090-3095, KSME, 2008.11.

[4] Daewoo Nam, Tran dang quoc and Jongtai Lee, “Effect of EGR in the Heavy-duty Direct Injection CNG Engine”, pages 606-611, KSAE 2008.

[5] Lee Jong Tai, Park In Sik, Tran Dang Quoc, Lee Kwang Ju, Kang Seo Woon, Project “Development of engine basic technologies for the EURO-5/SULEV standard” – “A study on Establishment of Basic Technologies for Develoment of the Heavy-duty Direct Injection CNG Engine with Low Emissions”, The Graduate School, Sungkyunkwan University, Department of Mechanical Engineering, Korea 2009.

[6] Tran Dang Quoc, Kwangju Lee, Changhee Byun, Daewoo Nam, JongTai Lee, “Experimental Study to Expend the Lean Limit for Heavy-Duty Direct Injection Natural Gas Spark Fueled Spark Ignition engine”, KSAE 2010.11.

[7] Tran Dang Quoc, Kwangju Lee, JongTai Lee, “A study on Expansion of Lean Limit for Heavy-Duty DI Engine with compressed Natural Gas”, Tran. The Korean Hydrogen and New Energy Society, (2011.10), Vol. 22, No 5, pp. 735-740. [SCIE]

[8] Tran Dang Quoc, Changhee Byun, JongTai Lee, “Expansion of Lean Burn Region in Direct Injection Natural Gas Engine for Reducing NOx Emissions”, The 2nd international conference on automotive technology, engine and alternative fuels, Ho Chi Minh, Vietnam, December 04-05, 2012.

[9] Tran Dang Quoc, Thesis “A Study on Extension of the Lean Limit for Direct Injection Natural Gas Engine by Using Auxiliary Injection”, The Graduate School, Sungkyunkwan University, Department of Mechanical Engineering, Korea 2012/12.

[10] Trần Ðăng Quốc, Nguyễn Ðức Khánh, Ðinh Xuân Thành, “A Study on Increasable Mixing Duration in Direct Injection Natural Gas Fueled Spark Ignition Engine by Auxiliary Injection”, Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí Toàn quốc năm 2013.

[11] Nguyễn Đức Khánh, Trần Đăng Quốc, “Đánh giá tính năng làm việc và phát thải độc hại của động cơ diesel khi sử dụng lưỡng nhiên liệu CNG/Diesel”, Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí Toàn quốc năm 2013.

[12] Tran Dang Quoc, JongTai Lee, “Experimental Investigation on Combining Auxiliary Injection with Supercharging in Direct Injection Natural Gas Spark-Ignition Engine”, The 3rd international conference on sustainable energy, “Rise Towards a Green Future”, Ho Chi Minh, Vietnam, October 29-30, 2013. ISBN: 978-604-73-1990-9.

[13] Nguyen Tuan Nghia, Le Anh Tuan, Tran Dang Quoc, “A study on the effects of biodiesel blends based cat-fish fat on characteristics of a single cylinder diesel engine-AVL 5402”. Tạp chí Khoa học công nghệ giao thông vận tải – Trường Đại học Giao Thông Vận Tải, số 7+8 – 9/2013. ISSN: 1859-4263.

[14] Tran Dang Quoc, “Effects of High Power and Thermal Efficiency on Lean Limit in Direct Injection Natural Gas Fueled Spark Ignition Engine” Proceedings of the 3rd World Conference on Applied Sciences, Engineering & Technology 27-29 September 2014, Kathmandu, Nepal, ISBN 13: 978-81-930222-0-7, pp 661-665.

[15] Trần Đăng Quốc, Lê Anh Tuấn, Khổng Vũ Quảng, Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Đức Khánh, “Nghiên cứu về động cơ Stirling sử dụng năng lượng tái tạo – Khả năng ứng dụng ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Số 24, tháng 10 năm 2014, ISN: 1859-3585.

Comment

*

*