Home
Trần Anh Trung

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Trần Anh Trung
Học hàm, học vị: TS
Năm sinh: 1976
Vị trí công tác: Giảng viên Bộ môn Động cơ đốt trong
Điện thoại: 04.38683617, 0969767381
E-mail: trung.trananh@hust.edu.vn ; trantrungice@gmail.com

1. Các môn học đảm nhiệm

  • Cơ sở động cơ đốt trong
  • Sửa chữa động cơ đốt trong
  • Chẩn đoán kỹ thuật động cơ đốt trong

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

  • Điều khiển tự động động cơ đốt trong
  • Mô phỏng động cơ đốt trong theo thời gian thực
  • Quá trình cháy nghèo
  • Nhiên liệu thay thế (Bio-diesel; Etanol; Hydro)

3.  Quá trình đào tạo

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến sỹ 2012 Cơ khí và điện, Đại học Taipei, Đài loan
Thạc sỹ 2002 Động cơ đốt trong/ĐHBK Hà Nội
Kỹ sư 2000 Động cơ đốt trong/ ĐHBK Hà

4. Tóm tắt quá trình công tác:

2000-nay: Giảng viên, Bộ môn Động cơ đốt trong – Đại học Bách khoa Hà Nội

5. Công trình nghiên cứu điển hình

a) Các đề tài đang thực hiện

[1] Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống phun nhiên liệu điện tử cung cấp xăng sinh học có tỷ lệ cồn etanol tới 100% (E100) cho động cơ ô tô và xe máy sử dụng nhiên liệu linh hoạt, ĐT.09.2014/NLSH

[2] Nghiên cứu phát triển công nghệ tạo khí giàu hydro để bổ sung cho động cơ xăng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu và giảm phát thải cho động cơ. KC05

[3] Nghiên cứu, chế tạo thử nghiệm ECU phù hợp cho việc sử dụng nhiên liệu sinh học biodiesel với các mức pha trộn khác nhau. DT.08.14.NLSH

b) Các hướng nghiên cứu hiện nay

[1] Nghiên cứu chế tạo bộ điều khiển cho động cơ sử dụng nhiên liệu linh hoạt

[2] Nghiên cứu điều khiển động cơ diesel-CR sử dụng nhiên liệu sinh học bio-diesel

[3] Nghiên cứu điều khiển động cơ sử dụng hỗn hợp giàu hydro

6. Một số bài báo điển hình

[1] Van Nguyen Cao, Trung Tran Anh, Tuan Le Anh, Nghia Nguyen Tuan, “Combustion Characteristic of a Common-Rail Diesel Engine Fueled by Blends of Palm Oil Derived Biodiesel and Fossil Diesel” The 3rd International Conference on Sustainable Energy

[2] Bo-Chiuan Chen, Yuh-Yih Wu, Anh-Trung Tran,“Control of Intake Manifold Pressure for Lean-Burn Motorcycle Engine” International Conference on Control, Automation and Information Sciences (ICCAIS 2013)

[3] Yuh-Yih Wu, Bo-Chiuan Chen, and Anh-Trung Tran, 2010, “Application of semi-direct injection for spark-ignition engine,” Int. J. Vehicle Design, Vol. 54, No. 4, 2010, Pages 354–370. SCI (IF 0.457).

[4] Yuh-Yih Wu, Bo-Chiuan Chen, and Anh-Trung Tran, 2012, “Emissions and Performances Improvement of Semi-Direct Injection Spark Ignition Engine Fuelled by LPG,” Aerosol and Air Quality Research, Volume 12, No. 6, December 2012, Pages 1289-1297. SCI (IF 2.827).

[5] Yuh-Yih Wu, Bo-Chiuan Chen, and Anh-Trung Tran, 2011, “Semi-Direct Injection Engine Modeling for Real Time Control” Advanced Materials Research Vols. 347-353 (2012) pp 2504-2510. IE.

[6] Yuh-Yih Wu and Anh-Trung Tran, 2009, “The Using of Swirl Intake-air to Get Lean-burn in Spark- ignition Engine Operated on Liquefied Petroleum Gas,” Asia Pacific Automotive Engineering Conference 2009, Hanoi, Vietnam.

[7] Tran Anh Trung, Do Xuan Kinh: Research and manufacture ECU can be replace for another model, International Conference of Automotive Technology (ICAT), 2002.

[8] Pham Minh Tuan, Nguyen The Luong, Tran Anh Trung, Khong Vu Quang: Using Indicating and VideoScope research on combustion process of one cylinder AVL5402 diesel engine, The 4th National Conference of Measuring Science and Technology, Hanoi, 2005.

[9] Tran Anh Trung, Pham Minh Tuan, Do Xuan Kinh, Do Tien Dung: Using PID Algorithm controls idle speed of gasoline engine. International Conference of Automotive Technology (ICAT), 2005.

Comment

*

*