Home
Công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng các đơn vị nhiệm kỳ 2014 – 2019

Công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng các đơn vị nhiệm kỳ 2014 – 2019

Chiều 25/08/2014, tại phòng Hội thảo C2, Trường ĐHBKHN đã trang trọng tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm 3 đồng chí là Trưởng các đơn vị nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Buổi lễ có sự hiện diện của PGS Nguyễn Cảnh Lương – Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng; các Phó Hiệu trưởng: PGS Trần Văn Tớp, PGS Phạm Hoàng Lương, PGS Hoàng Minh Sơn, PGS Nguyễn Văn Khang; TS Bùi Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn; PGS Bùi Quốc Thái – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường; TS Trương Ngọc Minh – Bí thư Đoàn TN; lãnh đạo các Khoa, Viện, Phòng, Ban, Trung tâm cùng đông đảo giảng viên, viên chức các đơn vị có cán bộ được bổ nhiệm.

Mở đầu chương trình, TS Trần Ngọc Khiêm – Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ công bố Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Trưởng các đơn vị.

Tin tuc 3

PGS Nguyễn Cảnh Lương và 3 đồng chí mới được bổ nhiệm

Phát biểu tại Lễ bổ nhiệm, PGS Nguyễn Cảnh Lương đã chúc mừng ba đồng chí được bổ nhiệm vào vị trí trưởng các đơn vị lần này. Đồng thời, PGS Phó Hiệu trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng, vai trò của ba đơn vị. Viện Cơ khí Động lực là một trong những đơn vị đảm nhiệm ngành đào tạo quan trọng đóng góp vào sự phát triển KT-XH và an ninh quốc phòng của đất nước. Khoa Lý luận Chính trị đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện, vừa phát huy tốt kiến thức chuyên môn, vừa có bản lĩnh chính  trị, tư tưởng vững vàng và giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên. Phòng Hành chính Tổng hợp là đơn vị giúp việc đắc lực đối với Ban Giám hiệu, gắn kết, hỗ trợ Ban Giám hiệu chỉ đạo và điều phối hoạt động của các đơn vị trong Trường, đồng thời tổng hợp thông tin, báo cáo đề xuất và tham mưu trực tiếp cho Ban Giám hiệu trong các mảng công tác. Vì thế, trách nhiệm của các đồng chí được bổ nhiệm làm Trưởng các đơn vị càng lớn lao.

Thay mặt các cán bộ mới được bổ nhiệm, PGS Lê Anh Tuấn – Viện trưởng Viện Cơ khí Động lực đã cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ viên chức Trường. Đồng thời, PGS hứa sẽ nỗ lực cao nhất để vượt qua những thách thức trong giai đoạn triển khai mở rộng phân cấp tự chủ trong toàn Trường, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đóng góp vào phát triển chung của Trường ĐHBKHN.

DANH SÁCH TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC BỔ NHIỆM

 (ngày 25/08/2014)

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Thời gian
1 TS Mai Thị Thanh Trưởng khoa Khoa Lý luận Chính trị 2014 – 2019
2 PGS Lê Minh Thắng Trưởng phòng Phòng Hành chính Tổng hợp 2014 – 2019
3 PGS Lê Anh Tuấn Viện trưởng Viện Cơ khí Động lực 2014 – 2019


Hoàng Anh
Ảnh: Kim Chi

Công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng các đơn vị nhiệm kỳ 2014 – 2019

Chiều 25/08/2014, tại phòng Hội thảo C2, Trường ĐHBKHN đã trang trọng tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm 3 đồng chí là Trưởng các đơn vị nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Buổi lễ có sự hiện diện của PGS Nguyễn Cảnh Lương – Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng; các Phó Hiệu trưởng: PGS Trần Văn Tớp, PGS Phạm Hoàng Lương, PGS Hoàng Minh Sơn, PGS Nguyễn Văn Khang; TS Bùi Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn; PGS Bùi Quốc Thái – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường; TS Trương Ngọc Minh – Bí thư Đoàn TN; lãnh đạo các Khoa, Viện, Phòng, Ban, Trung tâm cùng đông đảo giảng viên, viên chức các đơn vị có cán bộ được bổ nhiệm.

Mở đầu chương trình, TS Trần Ngọc Khiêm – Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ công bố Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Trưởng các đơn vị.

Tin tuc 3

PGS Nguyễn Cảnh Lương và 3 đồng chí mới được bổ nhiệm

Phát biểu tại Lễ bổ nhiệm, PGS Nguyễn Cảnh Lương đã chúc mừng ba đồng chí được bổ nhiệm vào vị trí trưởng các đơn vị lần này. Đồng thời, PGS Phó Hiệu trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng, vai trò của ba đơn vị. Viện Cơ khí Động lực là một trong những đơn vị đảm nhiệm ngành đào tạo quan trọng đóng góp vào sự phát triển KT-XH và an ninh quốc phòng của đất nước. Khoa Lý luận Chính trị đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện, vừa phát huy tốt kiến thức chuyên môn, vừa có bản lĩnh chính  trị, tư tưởng vững vàng và giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên. Phòng Hành chính Tổng hợp là đơn vị giúp việc đắc lực đối với Ban Giám hiệu, gắn kết, hỗ trợ Ban Giám hiệu chỉ đạo và điều phối hoạt động của các đơn vị trong Trường, đồng thời tổng hợp thông tin, báo cáo đề xuất và tham mưu trực tiếp cho Ban Giám hiệu trong các mảng công tác. Vì thế, trách nhiệm của các đồng chí được bổ nhiệm làm Trưởng các đơn vị càng lớn lao.

Thay mặt các cán bộ mới được bổ nhiệm, PGS Lê Anh Tuấn – Viện trưởng Viện Cơ khí Động lực đã cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ viên chức Trường. Đồng thời, PGS hứa sẽ nỗ lực cao nhất để vượt qua những thách thức trong giai đoạn triển khai mở rộng phân cấp tự chủ trong toàn Trường, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đóng góp vào phát triển chung của Trường ĐHBKHN.

DANH SÁCH TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC BỔ NHIỆM

 (ngày 25/08/2014)

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Thời gian
1 TS Mai Thị Thanh Trưởng khoa Khoa Lý luận Chính trị 2014 – 2019
2 PGS Lê Minh Thắng Trưởng phòng Phòng Hành chính Tổng hợp 2014 – 2019
3 PGS Lê Anh Tuấn Viện trưởng Viện Cơ khí Động lực 2014 – 2019


Hoàng Anh
Ảnh: Kim Chi

Comment

*

*