Home
Thông tin tuyển dụng

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại và BĐS Nam Trang tuyển dụng nhân sự để đào tạo thành Đăng kiểm viên xe cơ giới làm việc tại Trung tâm Đăng kiểm của công ty.

Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm Thông tin tuyển dụng

Comment

*

*