Home
Thông tin tuyển dụng – Làm việc tại Nhật Bản

Thông tin tuyển dụng ứng viên làm việc tại Tỉnh Gunma, Nhật Bản

Danh sách thông tin các công ty và thông tin tuyển dụng xem tại đây Fw__JobFair_Gunma-_Thong_tin_tuyen_dung_cua_6_DN

Ứng viên quan tâm gửi Hồ sơ về Cô Vũ Hồng Minh (minh.vuhong@hust.edu.vn) hoặc nộp tại Vp Viện Cơ khí Động lực 102-C6.

Comment

*

*