Home
Thông tin mã lớp, mã môn học và thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2016-2017

Thông tin mã lớp, mã môn học và thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2016-2017

Hiện tại trang sis của Trường bị trục trặc, khó truy cập nên nhà Trường đề nghị các Viện đưa thông tin về mã lớp, mã môn học của học kỳ 1 lên website của đơn vị.
Các em sinh viên xem thông tin chi tiết để đăng ký học tập tại đây: file

Comment

*

*