Home
Thông tin đào tạo và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên K62 chuyên ngành Cơ khí Động lực

Danh sách thông tin hướng đào tạo và cơ hội nghề nghiệp sinh viên K62

Chuyên ngành Cơ khí Động lực

  1. Hướng ứng dụng Kỹ thuật Ô tô   Ky thuat o to
  2. Hướng ứng dụng  Kỹ thuật năng lượng & Tự động hóa thủy khí  KT NL&TDHTK
  3. Hướng ứng dụng  Kỹ thuật tàu thủy KTTT
  4. Hướng ứng dụng  Kỹ thuật Hàng Không  KTHK

Comment

*

*