Home
Thông báo Tuyển dụng

Thông báo Tuyển dụng Toyota

Hiện tại công ty Toyota đang có nhu cầu tuyển dungj khoảng 28 kỹ sư sản xuất và nhân viên kỹ thuật. Chi tiết công việc và yêu cầu như sau:

Comment

*

*