Home
Thông báo Tuyển dụng Thực tập sinh & Chương trình Học Bổng Santomas Việt Nam

Thông báo Tuyển dụng Thực tập sinh & Chương trình

Học Bổng Santomas Việt Nam

1. TUYỂN DỤNG SINH VIÊN THỰC TẬP

Đối tượng: Sinh viên Năm cuối Hệ Kỹ sư các ngành: Ô tô và xe chuyên dụng, Động cơ đốt trong, Máy và tự động thủy khí

Số lượng: Khoảng 5 đến 7 sinh viên

Nội dung thực tập: Theo Đề tài của Santomas (Xin xem chi tiết các Đề tài trong file đính kèm tại đây)

Thời gian thực tập: Có thể bắt đầu ngay từ 03/02/2020

2. CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG

Xin xem chi tiết trong file đính kèm tại đây

Comment

*

*