Home
Thông báo Tuyển dụng Công ty SANTOMAS

Thông báo Tuyển dụng Công ty SANTOMAS

Công ty Santomas Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng Kỹ sư Nghiên cứu và Phát triển (R&D) và Kỹ sư Thiết kế khuôn mẫu.

 

Comment

*

*