Home
Thông báo từ Phòng Công tác chính trị và công tác sinh viên

Phòng Công tác chính trị và công tác sinh viên thông báo

 

1-Nhận thẻ Bảo hiểm y tế và thẻ ATM:
– Đề nghị các Viện hỗ trợ Phòng nhắc đại diện Ban cán sự các lớp SV K62 lên phòng CTCT&CTSV để nhận Thẻ bảo hiểm Y tế và Thẻ ATM cho các bạn SV trong lớp.
– Để đảm bảo an toàn tài khoản của SV khi đã nộp tiền vào tài khoản thì SV phải nhận được thẻ ATM trước khi nộp tiền vào tài khoản đóng học phí. Do vậy đề nghị các Viện nhắc Ban cán sự lớp sớm lên Phòng CTCT&CTSV nhận thẻ và phát ngay cho các bạn SV trong trong tuần này để tuần sau các bạn SV có thể nộp tiền vào tài khoản đóng học phí.
– Trường hợp Viện chưa cử cán bộ lớp thì đề nghị Viện cử cán bộ lên phòng nhận thẻ về và phát cho SV.

2-Phổ biến kiến thức phòng và chống dịch sốt xuất huyết cho SV: Thực hiện chỉ thị của Đảng ủy Khối và yêu cầu của Sở Y tế Hà Nội về việc phổ biến kiến thức phòng và chống dịch sốt xuất huyết cho SV, Nhà trường yêu cầu trong các buổi sinh hoạt công dân Viện bố trí từ 15-20 phút để Trung tâm Y tế của Trường phổ biến kiến thức về phòng và chống dịch sốt xuất huyết. Do vậy Phòng kính đề nghị các Viện bố trí thời gian và thông báo để Trung tâm Y tế Trường phổ biến kiến thức phòng và chống dịch sốt xuất huyết cho SV tại buổi SHCD. Kế hoạch SHCD cần gửi sớm cho Phòng CTCT&CTSV và Trung tâm Y tế của Trường.

3-Kế hoạch thu học phí:
– Phòng gửi kèm theo đây thông báo Thu học phí của HK 20171, kính đề nghị các Viện hỗ trợ phòng thông báo, nhắc nhở các em SV đóng học phí đúng thời hạn
– Lưu ý SV không hoàn thành học phí đúng thời hạn sẽ bị sử lý theo Quy định về việc nộp học phí và bảo hiểm y tế đã ban hành (chi tiết xem trên website: https://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=7136 ).

4-Ảnh Tốt nghiệp kỳ 20162B:
https://drive.google.com/open?id=0BwzKP51hmO-7TkR0R1VDU0l4Vlk
https://drive.google.com/open?id=0BwzKP51hmO-7UVQtcjRrb1RLaWc

Comment

*

*