Home
Thông báo số 2 Hội nghị khoa học công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ IV

THÔNG BÁO SỐ 2 HỘI NGHỊ KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ LẦN THỨ IV

 Hội nghị Khoa học-Công nghệ Toàn quốc về Cơ khí lần thứ IV, diễn đàn rộng lớn nhất của đội ngũ những người làm công tác nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy trong lĩnh vực Cơ khí sẽ được Tổng Hội Cơ Khí Việt Nam, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, trường ĐH Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 9 và 10 tháng 10 năm 2015, tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh và trường ĐH Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh, nhằm mục đích: – Thông báo các kết quả về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực cơ khí trong 5 năm gần đây, đặc biệt là từ năm 2010 đến nay. – Đề xuất các nội dung khoa học công nghệ (KHCN) và đào tạo đến năm 2020 và một số năm tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả KHCN- đào tạo về cơ khí. – Gắn chặt chẽ hơn nữa mối quan hệ trường đại học – viện nghiên cứu – doanh nghiệp. – Góp phần thúc đẩy vai trò của KHCN Cơ khí vào sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

CÁC PHÂN BAN KHOA HỌC CỦA HỘI NGHỊ:

1. Cơ khí Chế tạo máy 2. Cơ khí Động lực 3. Cơ khí Nông – Lâm nghiệp, Xây dựng, Giao thông… 4. Tự động hóa – Robot 5. Cơ điện tử – Y sinh 6. Kỹ thuật vật liệu Cơ khí 7. Chiến lược phát triển KHCN và đào tạo nguồn nhân lực Cơ khí 8. Kỹ thuật Nhiệt – Năng lượng (Nội dung bao gồm các mảng về: Thiết kế, Công nghệ, Vật liệu, Chiến lược KHCN, đào tạo nguồn nhân lực…)
Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm THONG BAO SO 2 – HOI NGHI CO KHI – V2

Comment

*

*