Home
Thông báo đăng ký Giải thưởng KOVA 2015

GIẢI THƯỞNG KOVA NĂM 2015

I. NỘI DUNG GIẢI THƯỞNG

  1. Hạng mục “Nghị lực”:

Dành cho sinh viên học giỏi/ xuất sắc có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có tư cách đạo đức tốt, được Ban Giám hiệu nhà trường đề nghị. Phần học bổng trị giá: 8 triệu VND/suất.

  1. Hạng mục “Triển vọng”:

Dành cho sinh viên đạt điểm xuất sắc (từ 9.0 trở lên), có đề tài nghiên cứu khoa học đạt kết quả tốt, có tư cách đạo đức tốt, được Ban Giám hiệu nhà trường đề nghị. Giá trị giải thưởng: 10 triệu VND/giải.

II. HỒ SƠ GỒM

Đối với giải Nghị lực:

  1. Đơn xin tham gia Giải KOVA lần thứ 13(theo mẫu, hoàn thành cả 2 phần: Thông tin cơ bản và Thông tin tham khảo).
  2. Bảng điểm về kết quả học tập có xác nhận của nhà trường.
  3. Bản khai hoàn cảnh kinh tế của gia đình có xác nhận của địa phương (theo mẫu).

Đối với giải Triển vọng:

  1.  Đơn xin tham gia Giải thưởng KOVA lần thứ 13 (theo mẫu, hoàn thành cả 2 phần: Thông tin cơ bản và Thông tin tham khảo).
  2. Bảng báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học có xác nhận của Trường (trong đó cần mô tả chi tiết để thấy được: tính giá trị, tính sáng tạo, tính ứng dụng cao của đề tài, minh chứng về kết quả nghiên cứu của đề tài hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng các kết quả nghiên cứu (nếu có); những khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện, những biện pháp tích cực của bản thân,…) cùng các giấy tờ, chứng nhận có liên quan.
  3. Bảng đầy đủ đề tài/công trình nghiên cứu.
  4. Bảng điểm về kết quả học tập có xác nhận của nhà trường.
  5. Bản khai hoàn cảnh gia đình có xác nhận của địa phương (theo mẫu).

III. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ: Từ 25/05/2015 đến 19/06/2015

IV. ĐỊA ĐIỂM:Phòng 103 – C1 (Bàn 3)

Comment

*

*