Home
Thông báo Chương trình Học bổng Daizo Tec năm 2015

Thông báo Chương trình Học bổng Daizo Tec năm 2015

1.Đối tượng: Sinh viên K57 thuộc các ngành Đóng tàu, Cơ khí và Điện.

2. Số lượng: 4 suất, trị giá 600 USD/suất

3. Điều kiện: CPA từ 3.0 trở lên

4. Hồ sơ gồm: Bảng điểm CPA có xác nhận của nhà trường

5. Hạn cuối cùng nộp hồ sơ: 06/03/2015

6. Địa điểm: Phòng 103 – C1 (Bàn 3).

Comment

*

*