Home
Nguyễn Thế Lương

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Nguyễn Thế Lương
Học hàm, học vị: TS
Năm sinh: 1979
Vị trí công tác: Phó giám đốc
Điện thoại: 04.38683617, 0962886464
E-mail: luong.nguyenthe@hust.edu.vn

1. Các môn học đảm nhiệm

 • Đại cương động cơ đốt trong
 • Nguyên lý động cơ đốt trong
 • Khí thải động cơ và ô nhiễm môi trường
 • Tăng áp động cơ đốt trong
 • Nhiên liệu, dầu mỡ và khí thải

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

 • Khí thải và ô nhiễm môi trường
 • Phát triển nhiên liệu thay thế (Hydrogen, nhiên liệu sinh học).
 • Vật liệu xúc tác xử lý khí thải

3. Quá trình đào tạo

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến sỹ 2013 Vật liệu xúc tác xử lý khí thải/Đại học Kyoto, Nhật Bản
Thạc sỹ 2007 Động cơ đốt trong, Đại học Bách khoa Hà Nội
Kỹ sư 2003 Động cơ đốt trong, Đại học Bách khoa Hà Nội

4. Tóm tắt quá trình công tác

 • 2003-nay: Cán bộ giảng dạy bộ môn Động cơ đốt trong, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 • 2005- 2007 Học cao học tại bộ môn Động cơ đốt trong, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 • 2009-2013 Nghiên cứu sinh tại Đại học Kyoto, Nhật Bản
 • 2009-2013: Tham gia dự án quản lý môi trường (Environment management leader project) của đại học Kyoto
 • 2009-2013: Tham gia chương trình năng lượng toàn cầu(Global Center of Excellence (GCOE)) của đại học Kyoto
 • 2015: Tham gia chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Asian và Nhật Bản, đại học Kyoto, Nhật Bản (Chương trình được hỗ trợ bởi Japan Society for the Promotion of Science).
 • 2016: Nghiên cứu giảm ô nhiễm không khí bằng từ xe máy tại Việt Nam, đại học Kyoto (chương trình được hỗ trợ bởi Japan Student Services Organization).

5. Các công trình nghiên cứu điển hình

 • 2016: Chủ nhiệm đề tài cấp bộ mã số B2016-BKA-18 với tiêu đề Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ xúc tác ba thành phấn phù hợp với xăng pha cồn (E5-E20) lắp trên ô tô.
 • 2014-2015:Thư ký đề tài cấp Nhà nước mã số KC.05/11-15, Nghiên cứu phát triển công nghệ tạo khí giàu hydro để bổ sung cho động cơ xăng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu và giảm phát thải cho động cơ.
 • 2013-2014: Tham gia đề tài cấp nhà nước với tiêu đề Nghiên cứu công nghệ chế tạo bộ xử lý khí thải từ động cơ đốt dầu diezen bằng xúc tác nano
 • 2007-2009: Tham gia đề tài nhánh cấp Nhà nước về sản xuất và sử dụng nhiên liệu sinh học biodiesel làm từ dầu cá.
 • 2008-2009:Tham gia đề tài cấp Thành Phố Hà Nội về xây dựng chu trình lái thực tế Hà Nội cho xe máy.
 • 2008: Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở mã số T2008-144, Nghiên cứu xây dựng chu trình thử nghiệm khí thải trong phòng thí nghiệm cho xe máy.

6. Sách, giáo trình và báo cáo đã xuất bản

 1. Takeshi Yao, Zero-Carbon Energy Kyoto 2012, book chapter: Thermal Stability and Catalytic Performance of Pd, Pt and Rh Loaded on CuO–CeO2–Al2O3 Support for Three-Way Catalysts (Nguyen The Luong, Eiji Yamasue, Hideyuki Okumura, Keiichi N. Ishihara), Part II, pp 167-177, DOI 10.1007/978-4-431-54264-3_19, ISBN: 978-4-431-54263-6 (Print) 978-4-431-54264-3 (Online)

7. Một số bài báo điển hình

 1. Le Anh Tuan, Nguyen The Luong, Keiichi N. Ishihara¬,Low Temperature Catalytic Performance of Ni-Cu/Al2O3 Catalysts for Gasoline Reforming to Produce Hydrogen Applied in SI. Engines, Catalysts2016, 6(3), 45; ; doi:10.3390/catal6030045.
 2. Phan Thị Kim Thương, Nguyễn Thế Lương, Trần Thị Thu Hương. Nghiên cứu đánh giá giới hạn cháy nghèo của động cơ phun xăng xe máy sử dụng hỗn hợp giàu hydro, Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường ĐHCN Hà Nội, ISSN 1895-3585, số 27, tháng 4 năm 2015.
 3. Nguyễn Duy Tiến, Trần Anh Trung, Nguyen Đức Khánh, Nguyễn Thế Lương, Nguyễn Thế Trực. Nghiên cứu xác định tỷ lệ xăng cồn phụ gia tối ưu cho động cơ xe máy bằng phưong pháp quy hoạch thực nghiệm, Cơ học thủy khí toàn quốc, 6/2015, ISSN 1859-4182
 4. Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thế Lương, Trần Văn Hoàng, Bùi Xuân Trường, Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Thế Trực, Phạm Minh Tuấn. Hiệu quả xúc tác của Ni0,5-Cu0,5/-Al2O3 trong phản ứng nhiệt hóa Xăng-Cồn với hơi nước để sản xuất hyđrô ứng dụng trên động cơ xăng, Hội nghị Khoa học công nghệ Giao thông vận tải lần thứ 3, ISBN: 978-604-76-0594-1, tháng 5 năm 2015.
 5. Bùi Văn Chiến, Trần Văn Hoàng, Lê Văn Minh, Nguyễn Thanh Sơn, Phạm Anh Phương, Nguyễn Thế Lương, Lê Anh Tuấn. Thiết kế tính toán máy nhúng phủ ứng dụng trong phủ xúc tác lắp trên động cơ đốt trong, Hội nghị khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ VI, ISBN: 978-604-67-0521-5, 2015.
 6. Nguyen The Luong, Tran Van Hoang, Nguyen Duy Tien, Pham Minh Tuan, Le Anh Tuan, Coating Properties of -Al2O3 Layer on Metallic Substrate for Gasoline Reforming Catalyst applied in SI. Engines. The 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering, Thái Lan, ISBN: 978-616-338-035-7, Dec 17-19, 2014.
 7. Nguyen The Luong, Eiji Yamasue, Hideyuki Okumura, Keiichi N. Ishihara. Adhesion Properties of milled CuO-CeO2/γ-Al2O3 on Metallic Substrate for Automotive Catalytic Converter, Journal of Particulate Science and Technology vol.32, issue5, (2014), pp.529-536 DOI:10.1080/02726351.2014.920442, 2013.
 8. Nguyen The Luong, Eiji Yamasue, Hideyuki Okumura, Keiichi N. Ishihara. Ổn định nhiệt và hiệu quả xúc tác của Pd, Pt và Rh trên nền CuO–CeO2–Al2O3 cung cấp cho bộ xúc tác ba thành phần. Zero-Carbon Energy Kyoto 2012, Green Energy and Technology, DOI 10.1007/978-4-431-54264. 2012.
 9. Pham Huu Tuyen, Nguyen The Luong, Le Anh Tuan, Đo Thanh Hai. Nghiên cứu tính toán lượng Urê cung cấp cho bộ khử NOx bằng xúc tác có chọn lọc lắp trên động cơ xe buýt. Tạp chí cơ khí Việt Nam, ISSN 0866-7056, 10/2013.
 10. Nguyen The Luong, Pham Huu Tuyen, Vu Khac Thien, Luong Duc Nghia. Một kinh nghiệm nghiên cứu trên hiệu quả và khí thải của động cơ lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol. The 3rd International Conference on Sustainable Energy, ISBN 978-604-73-1990-9, 10/2013.
 11. Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Viết Thanh, Nguyễn Thế Trực, Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Thế Lương, “Nghiên cứu xác định góc đánh lửa sớm tối ưu của động cơ xe máy bằng phần mềm AVL Boost”, Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc, 7/2013, ISSN 1859-4182.
 12. Phạm Minh Tuấn, Trần Quang Vinh, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thế Lương, Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Duy Tiến, Assessement of Impacts of Gasohol E5 and E10 on Performance and Exhaust Emissions of in-used Motorcycle and Car in Vietnam, APAC15, 2009
 13. Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thế Trực, Nguyễn Thế Lương, Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Duy Vinh, Vũ Khắc Thiện: “Development of a local real world driving cycle for motorcycle for Hanoi” Hội thảo quốc tế về Công nghệ ôtô, động cơ và nhiên liệu thay thế – Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM – năm 2008.
 14. Nguyễn Thế Lương, Hoàng Đình Long. Nghiên cứu giảm thành phần độc hại trong khý thải động cơ đốt trong bằng phương pháp phản ứng xúc tác trước một phần nhiên liệu – hội nghị khoa học kỹ thuật 50 năm ĐHBK Hà Nội 10, 2006.
 15. Vũ Huy Đương, Phạm Minh Tuấn, Phạm Văn Thể, Trần Quang Vinh, Nguyễn Thế Lương. Evaluate the emission from some domestically assembled car brands in Vietnam – ICAT 2005 – Vietnam- 84.
 16. Phạm Minh Tuấn, Phạm Hữu Tuyến, Nguyễn Thế Lương, Trần Đăng Quốc. Approval Test on Exhaust Gases Emission for Heavy Duty Vehicle – ICAT 2005 – Vietnam- 83.
 17. Nguyễn Thế Lương, Phạm Minh Tuấn, Khổng Vũ Quảng, Trần Anh Trung. Sử dụng Visioscope và Indicating nghiên cứu quá trình công tác của động cơ diesel dung hệ thống nhiên liệu commorail- Hội nghị khoa học kỹ thuật lần thứ 4 năm 2005.

7. Học viên cao học đang hướng dẫn

Đã hướng dẫn chính thành công 01 luận văn cao học và đang hướng dẫn  01học viên cao học sắp bảo vệ.

[1]. Nguyễn Ngọc Quang. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu xăng pha cồn (E5, E10, E20) đến hiệu quả của bộ xúc tác ba thành phần lắp trên xe máy. Lớp:13BCKĐL.

 8. Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Đang hướng phụ 02 NCS

1) Trần Văn Hoàng:Nghiên cứu nâng cao hiệu quả bộ xúc tác tạo khí giàu hyđrô trên động cơ xăng, 2015-2018, (HD2).

2) VuVũ Minh Diễn: Nghiên cứu khả năng tận dụng năng lượng nhiệt nước làm mát và khí xả của động cơ diesel tàu thủy để chưng cất nước ngọt từ nước biển 2016-2019 (HD2).

 

Comment

*

*