Home
Tạ Thành Liêm

SƠ YẾU LÝ LỊCH

 Họ và tên:               Tạ Thành LiêmKTHK_Liemtt
Học hàm, học vị:     Thạc sỹ
Năm sinh:               1957
Vị trí công tác:        Giảng viên, Bộ môn Kỹ thuật Hàng không & Vũ trụ, Viện Cơ khí động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Điện thoại:        04.38682525                              Di động: 0915343372
E-mail:              liem.tathanh@hust.edu.vn

1. Các môn học đảm nhiệm:

  • Động cơ và sức đẩy
  • Máy và hệ thống truyền động thủy lực

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

  • Nghiên cứu về các loại máy thủy lực và hệ thống truyền động thủy lực

3. Thành tích, giải thưởng:.

4. Quá trình đào tạo:

Bằng cấp

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực/Trường

Thạc sỹ

1997

Khí động lực học, Đại học Bách khoa Montréal – Canada
Kỹ sư

1993

Chất lỏng Công nghiệp, Đại học Bách khoa Grenoble – CH Pháp
Kỹ sư

1979

Máy và Tự động Thuỷ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội

5. Tóm tắt quá trình công tác

1980 đến nay : Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ, Viện Cơ khí Động lực, trường Đại học Bách khoa Hà Nội

6. Các công trình nghiên cứu điển hình

  • “Nghiên cứu, chế tạo tua bin nhỏ” cấp nhà nước tại Trung tâm năng lượng mới do PGS. TS. Võ Sỹ Huỳnh và GS. TS. Lê Danh Liên làm chủ đề tài.
  • Tham gia Dự án đầu tư quy mô lớn cấp nhà nước “ Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và vận hành Thiết bị Thuỷ lực cho nhà máy Thuỷ điện công suất đến 20MW”. Tên đề tài: “Tính toán, thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành máy Điều tốc điện – thuỷ cho tổ máy Tua bin công suất đến 6MW”.

7. Sách, giáo trình và báo cáo đã xuất bản

8. Một số bài báo điển hình

9. Hướng dẫn Học viên cao học

10. Hướng dẫn Nghiên cứu sinh

Comment

*

*