Sinh viên ngành Công nghiệp  tàu thủy sẽ có nhiều cơ hội việc làm