Home
Giới thiệu
Quá trình phát triển

Quá trình phát triển

  1. Năm 1966: Khoa Cơ khí động lực được thành lập gồm bốn bộ môn là Động cơ đốt trong, Ôtô – Máy kéo, Công nghệ sửa chữa và Thuỷ lực.
  2. Năm 1988: Khoa Cơ khí động lực được tách thành Khoa Động cơ – Ô tô và Khoa Máy & Tự động thủy khí.
  3. Năm 1995: Khối Cơ khí động lực được nằm trong Khoa Cơ khí.
  4. Ngày 27/6/2006: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định số 3236/QĐ-BGDĐT chính thức thành lập Viện Cơ khí Động lực, trực thuộc Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, có con dấu và tài khoản riêng.

Comment

*

*