So do co cau hoat dong STE

LÃNH ĐẠO VIỆN (Nhiệm kỳ 2014-2019)

PGS.TS. Lê Anh Tuấn

Viện trưởng

Phụ trách chung; tổ chức và nhân sự; hợp tác quốc tế; tài chính; Đảng; Công đoàn

TS. Dương Ngọc Khánh

Phó Viện trưởng

Phụ trách đào tạo đại học, sau đại học; cơ sở vật chất và thiết bị

TS. Vũ Quốc Huy

Phó Viện trưởng

Phụ trách NCKH và CGCN; sinh viên; Đoàn thanh niên; Hội sinh viên; ISO; Website

TRỢ LÝ CÁC MẢNG HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN

PGS.TS.Trần Thị Thu Hương Trợ lý đào tạo đại học
TS. Hoàng Công Liêm Trợ lý đào tạo sau đại học
TS. Phạm Văn Sáng Trợ lý NCKH và CGCN
TS. Lê Xuân Trường Trợ lý hợp tác quốc tế
TS. Trần Xuân Bộ Trợ lý cơ sở vật chất
TS. Lưu Hồng Quân Trợ lý công tác sinh viên và quan hệ công chúng

LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ

PGS.TS. Khổng Vũ Quảng Trưởng Bộ môn Động cơ đốt trong
TS. Dương Ngọc Khánh Trưởng Bộ môn Ôtô và xe chuyên dụng
PGS.TSTrương Việt Anh Trưởng Bộ môn Máy và Tự động thủy khí
TS. Phạm Thị Thanh Hương Trưởng Bộ môn Kỹ thuật thủy khí và tàu thủy
TS. Vũ Quốc Huy Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ
PGS.TS. Phạm Hữu Tuyến Trưởng PTN Động cơ đốt trong

 

ĐẢNG ỦY

Bí thư PGS.TS. Lê Anh Tuấn
Phó bí thư PGS.TS Lê Thanh Tùng
Các Ủy viên TS. Đỗ Huy Cương

CÔNG ĐOÀN

Chủ tịch PGS.TS. Khổng Vũ Quảng
Phó Chủ tịch ThS. Nghiêm Xuân Giang
Các ủy viên TS. Hoàng Thăng Bình, TS. Trần Khánh Dương, ThS. Đào Chung Hải

ĐOÀN THANH NIÊN

Bí thư LCĐ TS. Lưu Hồng Quân
Bí thư CĐCB ThS. Nguyễn Viết Thanh

Comment

*

*