So do co cau hoat dong STE

LÃNH ĐẠO VIỆN (Nhiệm kỳ 2014-2019)

PGS.TS. Lê Anh Tuấn

Viện trưởng

Phụ trách chung, tổ chức và nhân sự, tài chính, Đảng, Công đoàn.

TS. Dương Ngọc Khánh

Phó Viện trưởng

Phụ trách đào tạo đại học và sau đại học, cơ sở vật chất và thiết bị.

TS. Phạm Văn Sáng

Phó Viện trưởng

Phụ trách Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ, Hợp tác Quốc tế, Sinh viên, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, ISO, Website.

TRỢ LÝ CÁC MẢNG HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN

PGS.TS.Trần Thị Thu Hương Trợ lý đào tạo đại học
TS. Hoàng Công Liêm Trợ lý đào tạo sau đại học
TS. Vũ Văn Trường Trợ lý NCKH và CGCN
TS. Lê Xuân Trường Trợ lý hợp tác quốc tế
TS. Trần Xuân Bộ Trợ lý cơ sở vật chất
TS. Lưu Hồng Quân Trợ lý công tác sinh viên và quan hệ công chúng

LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ

PGS.TS. Khổng Vũ Quảng Trưởng Bộ môn Động cơ đốt trong
TS. Dương Ngọc Khánh Trưởng Bộ môn Ôtô và xe chuyên dụng
PGS.TS. Trương Việt Anh Trưởng Bộ môn Máy và Tự động thủy khí
TS. Phạm Thị Thanh Hương Trưởng Bộ môn Kỹ thuật thủy khí và tàu thủy
TS. Vũ Đình Quý Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ
PGS.TS. Phạm Hữu Tuyến Trưởng PTN Động cơ đốt trong

 

ĐẢNG ỦY

Bí thư PGS.TS. Lê Anh Tuấn
Phó bí thư PGS.TS. Lê Thanh Tùng
Các Ủy viên TS. Đỗ Huy Cương

CÔNG ĐOÀN

Chủ tịch TS. Trần Đăng Quốc
Phó Chủ tịch ThS. Nghiêm Xuân Giang
Các ủy viên TS. Nguyễn Tiến Dũng, TS. Trương Văn Thuận, ThS. Đào Chung Hải

ĐOÀN THANH NIÊN

Bí thư LCĐ TS. Lưu Hồng Quân
Bí thư CĐCB ThS. Nguyễn Viết Thanh

Comment

*

*