Home
Phan Anh Tuấn

THÔNG TIN CÁN BỘ PhanAnhTuan

Họ và tên:                             PHAN ANH TUẤN
Học hàm, học vị:                  Phó giáo sư, Tiến sỹ
Ngày tháng năm sinh:          13 – 07 – 1978
Vị trí công tác:                      Giảng viên cao cấp
Điện thoại:                            0988783978
Email:                                   tuan.phananh@hust.edu.vn

1. Các môn học đảm nhiệm

 • Chân vịt tàu thủy (TE5610)
 • Kỹ thuật thuỷ khí (TE3602)
 • Hệ thống tàu thủy(4650)
 • Thiết bị tàu thủy(4660).

 2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

 • Nghiên cứu thiết bị tự hành dưới nước không người lái ROV, AUV.
 • Nghiên cứu các loại tàu chuyên dụng.
 • Nghiên cứu và phát triển turbine điện gió cỡ nhỏ.

3. Quá trình đào tạo

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến Sĩ 2009 Kỹ thuật Tàu Thuỷ/ Đại Học Hàng Hải Tokyo – Nhật Bản
Thạc Sĩ 2005 Cơ Khí/ Viện Kỹ Thuật Bandung – Indonesia
Kỹ sư/cử nhân 2002 Kỹ Thuật Tàu Thuỷ/ Đại Học Bách Khoa Hà Nội.

4. Tóm tắt quá trình công tác

 • 11/2002 – 10/2003: Giáo viên tập sự, Bộ môn Kỹ thuật Thuỷ khí và Tàu thuỷ, Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 • 11/2003 – nay: Giảng viên, Bộ môn Kỹ thuật Thuỷ khí và Tàu thuỷ, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

5. Công trình NCKH điển hình

 • Nghiên cứu và phát triển thiết bị ngầm không người lái phục vụ giám sát và thăm dò đáy biển, đề tài Nghị định thư với Nga, mã số: NĐT.68.RU/19.
 • Design propeller for high speed vessel., đề tài thuộc chương trình JICA/AUN-SEED Net, 2011.
 • Research & Development on Mini Underwater Vehicle, đề tài thuộc chương trình JICA/AUN-SEED Net, 2012.

6. Các giáo trình đã biên soạn

 • Advances in Mechanical Machinery: Measuring and Compensating for Off-line to Running Machinery Movement, Phan Anh Tuan, Lambert Academic Publishing, Germany, January 2012, ISBN: 978-3-8473-3673-0.

7. Bằng độc quyền sang chế

 • Tua bin gió làm việc theo nguyên lý trục quay hỗn hợp, SC22423 (2019)

8. Một số bài báo điển hình

 1. Development of a Safety Drinking Water Disinfection System for Removed Areas in Vietnam Powered by Wind Energy, Anh Tuan Phan, Minh Tan Nguyen, Lecture Notes in Civil Engineering, Vol. 18, pp. 580-585, ISSN: 2366-2557, Springer, 2018, (Scopus).
 2. Research and Development of Wind Power in Vietnam, Anh Tuan Phan, Dong Nguyen, Thi Thanh Huong Pham, Lecture Notes in Civil Engineering, Vol. 18, pp. 270-275, ISSN: 2366-2557, Springer, 2018 (Scopus).
 3. Wind energy development in Japan and Vietnam, Phan Anh Tuan, ASEAN Engineering Journal, Vol.8, No.2, pp. 16-28, e-ISSN 2586-9159, 2018 (Scopus).
 4. Application of Fluidized Power Coating for Propellers, Tuan Phan Anh, Huong Pham Thi Thanh, Lecture Notes in Civil Engineering, Vol. 54, ISSN: 2366-2557, pp.355-360, Springer, 2019 (Scopus).
 5. Design of a Drinking Water Disinfection Systems using Ultraviolet Irradiation and Electrolysis Cell, Tuan Phan Anh, Tan Nguyen Minh, Lecture Notes in Civil Engineering, Vol. 54, ISSN: 2366-2557, pp.361-366, Springer, 2019 (Scopus).
 6. Estimation resistance of an explorer submarine, Tuan Phan Anh, Quang Vu Thanh, He Ngo Van, Quang Le, & Huong Pham Thi Thanh , Journal of Mechanical Engineering Research & Developments, Vol. 43, No. 1(2020) , ISSN: 1024-1752, pp. 264-271 (Scopus).