Home
Phan Anh Tuấn
Họ và tên: Phan Anh Tuấn
Học hàm, học vị: Tiến sỹ
Ngày sinh: 1978
Vị trí công tác: Giảng viên
Điện thoại: 04 38692501
Email: tuanfa-tfa@mail.hut.edu.vn
 1. Các môn học đảm nhiệm
 • Chân vịt tàu thủy
 • Tin học ứng dụng trong CNTT
 • Kỹ thuật thuỷ khí
 • Thiết bị giảm lắc cho tàu thuỷ
 • Trang thiết bị phụ trên tàu thuỷ
 • Chuyên đề.
 1. Lĩnh vực hoạt động khoa học
 • Nghiên cứu khoa học trong 2 lĩnh vực chính liên quan tới Kỹ Thuật Tàu Thuỷ và Kỹ Thuật Thuỷ Khí
 1. Quá trình đào tạo
Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến sỹ 2009 Kỹ thuật Tàu Thuỷ/ Đại Học Hàng Hải Tokyo-Nhật Bản
Thạc sỹ 2005 Cơ Khí/ Viện Kỹ Thuật Bandung-Indonesia
Kỹ sư 2002 Kỹ Thuật Tàu Thuỷ/ Đaih Học Bách Khoa Hà Nội
 1. Tóm tắt quá trình công tác

11/2002 – 10/2003: Giáo viên tập sự, Bộ môn Kỹ thuật Thuỷ khí và Tàu thuỷ, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

11/2003 – nay: Giảng viên, Bộ môn Kỹ thuật Thuỷ khí và Tàu thuỷ, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

 1. Các công trình nghiên cứu điển hình
 • Design and Manufacturing a Model Airboat
 1. Sách, giáo trình và báo cáo đã xuất bản
 1. Một số bài báo điển hình
[1]A research on Suction Dredging Vessel, Phan Anh TUAN, Pham Thi Thanh HUONG, Le Thi THAI, Proceeding of Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology, ISSN:2094-8387, PHILIPPINES, March 2011.

[2]A Study on Rescue Airboat, Phan Anh TUAN, Luong Ngoc LOI, Le QUANG, Proceeding of Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology, ISBN: 978-602-96269-0-2, pp.768-773, INDONESIA, February 2010.

[3]A Study on a Flexible Air-pressure Anti-rolling Tank, Proceeding of Advanced Maritime Engineering Conference, PAAMES/AMEC 2008, pp. 225-231, JAPAN, October 2008..

[4] Increasing Ship Roll Stability by Using Anti-rolling Tanks, OCEANS’08 MTS/IEEE QUEBEC, ISBN: 978-1-4244-2620-1, pp.1-7, IEEE publisher (USA), September 2008..

[5]Responses of Roll Damping on Anti-rolling Tank Devices, OCEANS’08 MTS/IEEE KOBE-TECHNO-OCEAN’08, pp.1-6, ISBN: 978-1-4244-2126-8, IEEE publisher (USA), April 2008.

[6]A Study on Roll Stabilizers for Ships, Proceeding of ION NTM 2008, pp.972-979, ION publisher, USA, January 2008.

[7]Measuring and Compensating for Off-line to Running Machinery Movement, Journal of Mechanical Engineering, Volume 20, No. 2, pp68-72, October 2005.

 1. Học viên cao học đang hướng dẫn
 2. Nguyễn Ngọc Học: “Mô phỏng 3D đặc tính của tuabin cao áp trong động cơ phản lực hai luồng, khóa 2009“.
 3. Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
 4. : “chưa có thông tin

Comment

*

*