Home
Pham Thi Thanh Huong

THÔNG TIN CÁN BỘ

thailt

Họ và tên: PHẠM THỊ THANH HƯƠNG
Học hàm, học vị: Tiến sỹ
Ngày tháng năm sinh: 30/04/1972
Vị trí công tác: Giảng viên chính
Điện thoại: 0912.787.393
Email: huong.phamthithanh@hust.edu.vn

1. Các môn học đảm nhiệm

 • TE2601/TE3602 – Khạm  đóng tàu
 • TE3630 – Cơ k – Khạm  đóng t
 • TE3651 – Kơ k – Khạm  đóng tàu
 • TE3652 – Kơ k – Kphương ti tàu
 • TE4612 – Sơ k – Kphương y
 • TE4625 – Đơ án chuyên ngành
 • TE4994 – Đơ án chuyên ngành  th
 • TE5994 – Đơ án chuyên ngành  th

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

 • Thih toán động lực htiện thủy
 • Khih toán động lực htiện thủyỏng,
 • Shih toán động lực htiện thủy
 • Đhih toán động lực htiện thủyỏng, lớp biên

3. Quá trình đào tạo

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến sĩ 2013 Cơ chất lỏng/Trường Đại học Bách Khoa hà Nội
Thạc sĩ 1998 Đóng tàu/ Đại học Hàng Hải Việt Nam
Kỹ sư 1996 Kinh tế vận tải/ Đại học Hàng Hải Việt Nam
Kỹ sư 1994 Thiết kế thân tàu/ Đại học Hàng Hải Việt Nam

4. Tóm tắt quá trình công tác

 • Từ tháng 9/1994 đến 11/2002: Giảng viên Bộ môn Sức bền Vật liệu – Khoa Cơ khí- Trường
 • Đại học Hàng Hải Việt Nam
 • Từ 12/2002 đến nay: Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật thủy khí và tàu thủy – Viện Cơ khí
 • động lực – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (Giảng viên chính năm 2010)

5. Công trình NCKH điển hình

 • T2010-116: Nghiên cứu phương pháp giảm lực cản ma sát thông qua điều khiển lớp biên.
 • T2012-31: Khảo sát dòng khí – lỏng tác dụng lên lớp biên nhằm giảm lực cản tàu.
 • T2014-30: Nghiên cứu, mô phỏng dòng bao quanh thân tàu khi phun khí đáy tàu.

6. Các giáo trình đã biên soạn

 • -Bài giảng điện tử  Kết cấu thân tàu
 • Bài giảng Kỹ thuật thủy khí

7. Một số bài báo điển hình

 1. Estimation Resistance of an Explorer Submarine, Tuan Phan Anh, Quang Vu Thanh, He Ngo Van, Quang Le, Huong Pham Thi Thanh, Journal of Mechanical Engineering Research and Developments, ISSN: 1024-1752, Zibeline International Publishing, Vol.43,  January 2020, pp. 264-271.
 2. Application of Fluidized Power Coating for Propellers, Phan Anh Tuan, Pham Thi Thanh Huong, Lecture Notes in Civil Engineering, Springer, October 2019, pp.355-360
 3. Nghiên cnh Tuan, Pham Thi Thanh Huong, Lecture Notes in Civil Engineering, Spr, Phên cnh Tuan, Pham Thi Thanh Huong, Lecture Notes in Civil Engineering, Springer, October 2019, pp.355-360g Research a
 4. Tính toán các đh Hương, Lê Quang, Tng, Lecture Notes in Civil Engineering, Springer, Oc lực luyện tập loại nhỏ, Lê Quang, Phđh Hương, Lê Quang, Tng, Lecture Notes in Civil Engineering, Springer, Oc lực luyện tập loại nhỏ Research a
 5. Research and Development of Wind Power in Vietnam, Pham Thi Thanh Huong, Phan Anh Tuan, Nguyen Dong, Lecture Notes in Civil Engineering, ISSN 2366-2557, Springer, November 2018, pp. 270-275
 6. Nghiên chi Thanh Huong, Phan Anh Tuan, Nguyen Do, Phan Anh Tuanh Huong, Phan Anh Tuan, Nguyen Dong, Lecture Notes in Civil Engineering, ISSN 2366-2557, Springer, November 2018, , pp. 650-659,
 7. A Method of Skin Frictional resistant reduction by creating small bubbles at bottom of ships, Phan Anh TUAN, Pham Thi Thanh HUONG, Vu Duy QUANG, Vietnam Journal of Mechanics, ISSN:0866-7136, VAST, Vol.35, No.4 (2013), pp.325-333.
 8. Tính toán lực cản tàu chuyển động trong nước tĩnh bằng mô phỏng số khi áp dụng phun khí vào đáy tàu vận tải cỡ lớn, Phạm Thị Thanh Hương, Phan Anh Tuấn, Vũ Duy Quang, Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc, ISSN:1859-4182, pp.354-364, Đồng hới, tháng 7, 2013.
 9. Reduction Ship Skin Resistance by Injection Small Bubbles, Phan Anh TUAN, Pham Thi Thanh HUONG,OCEANS 2012 MTS/IEEEHAMPTON ROADS, ISBN: 978-1-4673-0831-1, Virginia, USA, 1-5, IEEE publisher (USA), October 2012.
  1. This paper appears in: http://ieeexplore.ieee.org
  2. Conference Location : Hampton Roads, VA
  3. Print ISBN: 978-1-4673-0829-8
  4. INSPEC Accession Number: 13243751
  5. Digital Object Identifier : 10.1109/OCEANS.2012.6405023
 10. Ứng dụng phun bọt khí để giảm lực cản tàu thủy trên mô hình tàu hàng 20000 DWT, Phạm Thị Thanh Hương, Phan Anh Tuấn, Vũ Duy Quang, Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ IX, Hà Nội, 12/2012.
 11. Reduction Ship Energy Consumption by Injection Small Bubbles, Phan Anh TUAN, Pham Thi Thanh HUONG, Vu Duy QUANG, Le QUANG, Proceeding of The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on New/Renewable Energy, ISBN:978-604-911-121-1, pp.210-215, VIETNAM, September 2012.
 12. A Design of Propeller for a High Speed Ship, Phan Anh TUAN, Pham Thi Thanh HUONG, Proceeding of Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology, ISBN:978-604-73-0701-2, pp.322-327, VIETNAM, January 2012.
 13. A research on Suction Dredging VesselPhan Anh TUAN, Pham Thi Thanh HUONG, Le Thi THAI, Proceeding of Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology, ISSN:2094-8387, pp.172-176, PHILIPPINES, March 2011.
 14. Using the Ansys Fluent software to calculate drag force acting on a shipPham Thi Thanh Huong, Ngo Van He, Le Quang, Le Thanh Tung, Vu Duy Quang, The 5th SEATUC Symposium, Feb.2011
 15. A research on Suction Dredging Vessel, Phan Anh Tuấn, Phạm Thi Thanh Hương, Lê Thị Thái – Proceeding of Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology, Match 2011
 16. Các nghiên cứu nước ngoài trong lĩnh vực điều khiển lớp biên nhằm giảm lực cản của tàu, Vũ Duy Quang, Phạm Thị Thanh Hương, Lê Thanh Tùng, Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc, 7/2011
 17. Lớp biên trên tấm phẳng với quy luật thổi bất kỳ, Vũ Duy Quang, Phạm Thị Thanh Hương, Lê Thanh Tùng, Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc, 7/2010
 18. Ứng dụng CFD nghiên cứu ảnh hưởng mũi đến sức cản than tàu thủy, Hoàng Minh Đức, Ngô văn Hệ, Phạm Thị Thanh Hương, Lê Quang, Hội nghị khoa học  Cơ học thủy khí toàn quốc, 7/2009
 19. Applied self-turning control to design autopilot systems for ships, Quang LE, Dzung LUONG DINH, Tung LE THANH, Huong PHAM THI THANH, The 4th Asia-Pacific Workshop on Marine Hydrodynamics – APHydro, 6/2008