Home
Pham Thi Thanh Huong

THÔNG TIN CÁN BỘ

Họ và tên:                               PHẠM THỊ THANH HƯƠNG

Học hàm, học vị:                     Tiến sỹ

Ngày tháng năm sinh:             30/04/1972

Vị trí công tác:                        Trưởng bộ môn

Điện thoại:                              0912.787.393

Email:                                   huong.phamthithanh@hust.edu.vn

1. Các môn học đảm nhiệm:

– Kỹ thuật thuỷ khí

– Kết cấu tàu thủy

– Công ước và quy phạm  đóng tàu

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

Nghiên cứu khoa học trong 2 lĩnh vực chính liên quan tới Kỹ Thuật Tàu Thuỷ và Kỹ Thuật Thuỷ Khí.

Thiết kế tàu

– Tính toán động lực học chất lỏng, lớp biên – lực cản

3. Thành tích, giải thưởng (chỉ nêu các thành tích, giải thưởng điển hình liên quan đến lĩnh vực khoa học).

4. Quá trình đào tạo:

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến sĩ 2013 Cơ chất lỏng/Trường Đại học Bách Khoa hà Nội
Thạc sĩ 1998 Đóng tàu/ Đại học Hàng Hải
Kỹ sư 1994 Thiết kế thân tàu/ Đại học Hàng Hải

5. Tóm tắt quá trình công tác:

– Từ tháng 9/1994 đến 11/2002: Giảng viên Bộ môn Sức bền Vật liệu – Khoa Cơ khí- Trường

Đại học Hàng Hải Việt Nam

– Từ 12/2002 đến 6/2006: Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật thủy khí & tàu thủy – Khoa Cơ khí –

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

– Từ 7/2002 đến 12/2010: Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật thủy khí & tàu thủy –Viện Cơ khí

động lực – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

– Từ 1/2011 đến nay: Giảng viên chính Bộ môn Kỹ thuật thủy khí & tàu thủy – Viện Cơ khí

động lực – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

 

6. Công trình NCKH điển hình (không quá 10 công trình điển hình):

T2010-116: Nghiên cứu phương pháp giảm lực cản ma sát thông qua điều khiển lớp biên.

T2012-31: Khảo sát dòng khí – lỏng tác dụng lên lớp biên nhằm giảm lực cản tàu.

T2014-30: Nghiên cứu, mô phỏng dòng bao quanh thân tàu khi phun khí đáy tàu.

 

7. Các giáo trình đã biên soạn (không quá 10 giáo trình điển hình)

–  Bài giảng điện tử  Kết cấu thân tàu

– Bài giảng Kỹ thuật thủy khí

8. Một số bài báo điển hình

 1.  A Method of Skin Frictional resistant reduction by creating small bubbles at bottom of ships, Phan Anh TUAN, Pham Thi Thanh HUONG, Vu Duy QUANG, Vietnam Journal of Mechanics, ISSN:0866-7136, VAST, Vol.35, No.4 (2013), pp.325-333.
 2. Tính toán lực cản tàu chuyển động trong nước tĩnh bằng mô phỏng số khi áp dụng phun khí vào đáy tàu vận tải cỡ lớn, Phạm Thị Thanh Hương, Phan Anh Tuấn, Vũ Duy Quang, Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc, ISSN:1859-4182, pp.354-364, Đồng hới, tháng 7, 2013.
 3. Reduction Ship Skin Resistance by Injection Small Bubbles, Phan Anh TUAN, Pham Thi Thanh HUONG,OCEANS 2012 MTS/IEEEHAMPTON ROADS, ISBN: 978-1-4673-0831-1, Virginia, USA, 1-5, IEEE publisher (USA), October 2012.
  1. This paper appears in: http://ieeexplore.ieee.org
  2. Conference Location : Hampton Roads, VA
  3. Print ISBN: 978-1-4673-0829-8
  4. INSPEC Accession Number: 13243751
  5. Digital Object Identifier : 10.1109/OCEANS.2012.6405023
 4. Ứng dụng phun bọt khí để giảm lực cản tàu thủy trên mô hình tàu hàng 20000 DWT, Phạm Thị Thanh Hương, Phan Anh Tuấn, Vũ Duy Quang, Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ IX, Hà Nội, 12/2012.
 5. Reduction Ship Energy Consumption by Injection Small Bubbles, Phan Anh TUAN, Pham Thi Thanh HUONG, Vu Duy QUANG, Le QUANG, Proceeding of The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on New/Renewable Energy, ISBN:978-604-911-121-1, pp.210-215, VIETNAM, September 2012.
 6. A Design of Propeller for a High Speed Ship, Phan Anh TUAN, Pham Thi Thanh HUONG, Proceeding of Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology, ISBN:978-604-73-0701-2, pp.322-327, VIETNAM, January 2012.
 7. A research on Suction Dredging Vessel, Phan Anh TUAN, Pham Thi Thanh HUONG, Le Thi THAI, Proceeding of Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology, ISSN:2094-8387, pp.172-176, PHILIPPINES, March 2011.
 8. Using the Ansys Fluent software to calculate drag force acting on a ship, Pham Thi Thanh Huong, Ngo Van He, Le Quang, Le Thanh Tung, Vu Duy Quang, The 5th SEATUC Symposium, Feb.2011
 9. A research on Suction Dredging Vessel, Phan Anh Tuấn, Phạm Thi Thanh Hương, Lê Thị Thái – Proceeding of Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology, Match 2011
 10. Các nghiên cứu nước ngoài trong lĩnh vực điều khiển lớp biên nhằm giảm lực cản của tàu, Vũ Duy Quang, Lê Thanh Tùng, Phạm Thị Thanh Hương, Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc, 7/2011
 11. Lớp biên trên tấm phẳng với quy luật thổi bất kỳ, Vũ Duy Quang, Phạm Thị Thanh Hương, Lê Thanh Tùng, Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc, 7/2010
 12. A Study on Rescue Airboat, Phan Anh TUAN, Le QUANG, Luong Ngoc LOI, Proceeding of Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology, ISBN: 978-602-96269-0-2, 768-773, INDONESIA, February 2010.
 13. Ứng dụng CFD nghiên cứu ảnh hưởng mũi đến sức cản than tàu thủy, Hoàng Minh Đức, Ngô văn Hệ, Phạm Thị Thanh Hương, Lê Quang, Hội nghị khoa học  Cơ học thủy khí toàn quốc, 7/2009
 14. Applied self-turning control to design autopilot systems for ships, Quang LE, Dzung LUONG DINH, Tung LE THANH, Huong PHAM THI THANH, The 4th Asia-Pacific Workshop on Marine Hydrodynamics – APHydro, 6/2008

Comment

*

*