Home
Phạm Xuân Tùng

SƠ YẾU LÝ LỊCH

 Họ và tên:               Phạm Xuân TùngKTHKVT_tungpx2
Học hàm, học vị:     Thạc sỹ
Năm sinh:               1986
Vị trí công tác:        Giảng viên, Bộ môn Kỹ thuật Hàng không & Vũ trụ, Viện Cơ khí động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Điện thoại:        04.38682525
E-mail:              tung.phamxuan@hust.edu.vn

1. Các môn học đảm nhiệm:

  • Kỹ thuật điện- điện tử trên máy bay
  • Luật hàng không

 

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

  • Hệ thống điều khiển
  • Định vị
  • Máy bay không người lái cỡ nhỏ

3. Thành tích, giải thưởng:

2010: Bằng khen dành cho sinh viên nước ngoài xuất sắc nhất của trường Đại học Tổng hợp Hàng không Vũ trụ Kharkov, Ukraina
2010: Bằng khen về tích cực hoạt động nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Tổng hợp Hàng không Vũ trụ Kharkov, Ukraina
2008: Giải ba toán quốc gia khối các trường kỹ thuật toàn Ukraina.

4. Quá trình đào tạo:

 Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Thạc sĩ 6/2012 Quản lý dự án/ Trường Đại học Tổng hợp Hàng không Vũ trụ Kharkov, Ukraina
Thạc sĩ 2/2012 Hệ thống điều khiển bay và tổ hợp/ Trường Đại học Tổng hợp Hàng không Vũ trụ Kharkov, Ukraina
Kỹ sư 6/2010 Hệ thống điều khiển bay và tổ hợp/ Trường Đại học Tổng hợp Hàng không Vũ trụ Kharkov, Ukraina

5. Tóm tắt quá trình công tác

2013 đến nay : Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ, Viện Cơ khí Động lực, trường Đại học Bách khoa Hà Nội

6. Các công trình nghiên cứu điển hình

7. Sách, giáo trình và báo cáo đã xuất bản

8. Một số bài báo điển hình

Tung P.X., Diem P.G., Huy V.Q., Hien N.V., A Capsule- Based Model to Implement Controllers for Quadrotor UAVs, International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA 3), Hanoi, 2014

Tung P.X., Hung N.P., Hien N.V., Huy V.Q., An automatic stabilization of control system for indoor quadrotor, AUSEED-Net Regional Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering 2014 (RCMME-2014), ISSN: 978-604-911-942-2, Hanoi, 2014

Tung P.X. “Automatic control system for pitch angle of aircraft”, AUSEED-Net, ISSN 978-983-2408-14-7, Malaysia, pp. 157-163, 2013.

Pham X.T., Degatrev K.I “Program realization of AVL systems by using Google Map”, in Integrated Computer Technologies in the engineering industry ICTEI, Kharkiv, Ukraine, 21-23 Dec, 2010.

9. Hướng dẫn Học viên cao học

10. Hướng dẫn Nghiên cứu sinh

Comment

*

*