Home
Phạm Văn Thể

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Phạm Văn Thể
Học hàm, học vị:   PGS. TS
Năm sinh: 1948
Vị trí công tác: Giảng viên Bộ môn Động cơ đốt trong
Điện thoại: 0983726558

1.  Các môn học đảm nhiệm

  • Động học và Động lực học
  • Thiết kế và tính toán động cơ
  • Trang bị động lực
  • Động lực học, dao động và tuổi thọ động cơ ( cho cao học)

2.  Lĩnh vực hoạt động khoa học

  • Động lực học và độ bền động cơ

3.  Quá trình đào tạo

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến sỹ 1989 Động cơ đốt trong
Kỹ sư 1977 Động cơ đốt trong/Đại học Bách khoa Hà Nội

4.  Tóm tắt quá trình công tác

  • 05/1977 – 9/1985: CBGD, Bộ môn Động cơ đốt trong, Khoa Động lực, ĐHBK HN

7.  Một số bài báo điển hình

[1] Đồng tác giả: “ Phân tích các hạt mài mòn kim loại trong dầu bôi trơn động cơ – cách nhận biết các hạt mài “ , tạp chí khoa học và công nghệ các trường Đại học kỹ thuật, số 53/2005

[2]  Đồng tác giả: “ Giám sát điều kiện hoạt động của động cơ thông qua phép phân tích dầu bôi trơn. Hội nghị khoa học lần thứ 20- Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Hà Nội – 2006

9. Học viên cao học đang hướng dẫn

1. Dương Văn Song: “Nghiên cứu khả năng trang bị lại cơ cấu khởi động động cơ D243 khi thủy hóa, khóa 2009“. 

2. Trương Văn Toản: “Nghiên cứu xây dựng quy trình lắp đặt và căn chỉnh động cơ trên xe tải, khóa 2010B”

3. Nguyễn Thành Trung: “Xây dựng băng thử động cơ sau sửa chữa, khóa 2010B”. 

4. Bùi Văn Chinh: “Nghiên cứu khả năng giảm ồn đường thải động cơ IFA W50 lắp trên xe ca, khóa 2010B”. 

8. Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

1. Bùi Văn Chinh (2012)

Comment

*

*