Home
pham-ngoc-toan

THÔNG TIN CÁN BỘ


Họ và tên: Phạm Ngọc Toàn
Học hàm, học vị: Thạc Sỹ
Năm sinh: 1960
Vị trí công tác: Kỹ sư chính
Điện thoại: 04-38692508
Email: toan.phamngoc@hust.edu.vn

1. Các môn học đảm nhiệm

  • Luật giao thông đường bộ và Kỹ thuật lái xe
  • Hướng dẫn thực tập, thực hành, Thí nghiệm ô tô

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

  • Dao động ô tô

3. Quá trình đào tạo

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến Sĩ
Thạc Sĩ 2003 Ô tô và Xe chuyên dụng/ ĐH Bách Khoa Hà Nội
Kỹ sư/cử nhân 1988 Ô tô / ĐH Bách Khoa Hà Nội

4. Tóm tắt quá trình công tác

Comment

*

*